Ngày 26-06-2022
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 27/06: Thái độ cần có để theo Chúa – Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Giáo Hội Năm Châu
02:50 26/06/2022

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Đó là lời Chúa
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Học hỏi Tin mừng Luca 21
Vũ Văn An
00:47 26/06/2022

Bài Tin Mừng Luca 9:1-6: Đức Giêsu sai mười hai Tông Đồ đi giảng

1Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Trích trực tuyến Tin Mừng Luca của Nhóm Phiên dịch Các Giờ kinh Phụng vụChú thích

Tập họp Nhóm Mười Hai. Tức các môn đệ đã để riêng ra ở 6:13 khác với nhóm Bẩy Mươi (Hai) ở 10:1.

Ban cho các ông năng lực và quyền phép. Cha Fitzmyer dịch là “quyền năng và thẩm quyền” (power and authority). Chữ Hylạp dynamisexousia đã được Luca dùng để mô tả tư cách của Chúa Giêsu, quyền năng của Người (4:14, 36; 5:17; 6:19; 8:46), thẩm quyền của Người (4:32, 36; 5:24). Chỉ có điều sau đã được Máccô nói tới ở 6:7. Như thế, Chúa Giêsu cho các tông đồ chia sẻ quyền thống trị mà Người vốn được Chúa Cha ban cho như sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa. Trong Luca, quyền năng và thẩm quyền được ban trước khi sai đi, ngược với Máccô.

Trừ mọi thứ quỷ. Giống như ở 8:26-39, Luca lại dùng chữ “qủy” thay vì “thần ô uế” như Máccô.

Người sai các ông. Luca dùng động từ apesteilen theo Máccô 6:7. Ở đây nó nhắc lại tên “apostles” (Tông đồ) mà Luca 6:13 cho rằng chính Chúa Giêsu đã gọi Nhóm Mười Hai. Luca bỏ cụm từ “từng hai người một”.

Rao giảng Nước Thiên Chúa. Luca thêm điều này. Vì trong Tin Mừng của ngài, Chúa Giêsu là giảng thuyết viên tuyệt vời về Nước Trời, nên việc ủy nhiệm của Người nay liên kết mật thiết Nhóm Mười Hai với vai trò chính của Người.

Và chữa lành bệnh nhân. Cũng là cụm từ được Luca thêm vào. Như thế, 3 quan tâm được đặt ra trước Nhóm Mười Hai: họ phải rao giảng Nước Thiên Chúa, giải thoát người ta khỏi ma qủy và chữa họ lành bệnh.

Đừng mang gì đi đường. Lệnh cấm này giống lệnh cấm của phái Essenes như được Josephus diễn tả trong Jewish War 2.8, 4 §125. Các món cấm có thể so sánh với các đồ dùng của các triết gia ăn mày đi khắp đó đây của phái khuyển nho (cynics).

Đừng mang gậy. Máccô cho phép đem gậy (6:8), Luca thì không. Điều này phù hợp với quan điểm của Luca về việc không nên dính bén với việc sở hữu của cải trần gian.

Tiền bạc. Luca nhấn mạnh đến “tiền bạc [silver]” khác với Máccô nói tới “tiền đồng để giắt lưng” (6:8). Ngài thay thế tiền đồng của Hy Lạp, bằng tiền bạc của Rôma. Vì tiền này được xử dụng tại Palestine vào thời ấy.

Khi anh em vào bất cứ nhà nào. Ở đây, ý Chúa Giêsu muốn nói tới sự ổn định (stability) khi được mời vào bất cứ nhà nào, nên ở ngay đó, đừng tìm chỗ tốt hơn chẳng hạn.

Khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân. Nghĩa là bỏ mọi sự thuộc thành này mà rất có thể trở thành dính bén đối với các ngài, một hành vi biểu tượng cho việc xa lánh tuyệt đối tất cả những gì thuộc thành này, xem 10:11. Luca mô tả Thánh Phaolô và Banaba đã làm y hệt điều này tại Antiôkia thuộc Pisidia (Cv 13:50).

Để tỏ ý phản đối họ. Từng chữ có nghĩa là “như một chứng từ chống lại họ” nghĩa là như một hành vi dùng để làm bằng chứng cho việc họ bác bỏ lời giảng dậy của Nhóm Mười Hai.

Các ông ra đi. Cũng như Mc 6:12-13, Luca kết thúc tình tiết với một nhận định ngắn tóm tắt sứ mệnh. Trong khi Máccô biến các tông đồ thành những nhà rao giảng hoán cải, trừ qủy, xức dâu ôliu, và chữa bệnh, Luca chỉ mô tả các ngài như những người rao giảng và chữa bệnh. Một cách có ý nghĩa, ngài tránh dùng cụm từ “ăn năn hối cải” của Máccô, mà dùng thuật ngữ “rao giảng Tin Mừng” thay thế.

Nhận định

Cha Fitzmyer cho hay các câu truyện về phép lạ đã kết thúc với câu 8:56 và tiếp liền theo là tình tiết sai nhóm Mười Hai đi rao giảng. Cha coi việc đặt tình tiết này liền sau các tình tiết phép lạ hành động như một loại kết luận cho các tình tiết phép lạ ấy. Các chứng nhân từ Galilê mà Chúa Giêsu đang trong diễn trình huấn luyện nay sai họ đi tham dự vào sứ mệnh của Người.

Ý nghĩa của tình tiết này rất rõ: các tông đồ được tham dự sứ mệnh của Chúa Giêsu là rao giảng Nước Thiên Chúa. Người đã nói cho các ông hay các ông được ban ơn biết các bí mật của Nước Trời (8:10) và điều gì bí mật cũng sẽ được biết đến (8:17). Bây giờ, Người ban cho họ “quyền lực và thẩm quyền” (“năng lực và quyền phép”), tuy nhiên không chỉ giới hạn trong việc rao giảng, mà còn bao gồm việc chăm sóc sức khỏe thể lý và tinh thần của con người nữa. Trong đoạn này, Luca cẩn thận hơn Máccô đã phân biệt việc chữa bệnh với việc trừ qủy, nhưng cả hai đều nằm trong năng quyền của các ngài.

Các điều kiện bên ngoài trong sứ mệnh của các ngài đã được Chúa Giêsu nêu bật trong nhiều mệnh lệnh. Các ngài lên đường không vướng vít đồ đoàn để khỏi phân tâm khỏi mục tiêu của sứ mệnh. Có thể đây là một hình thức sống nghèo, nhưng quan trọng hơn phải trông cậy phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Các ngài phải chấp nhận lòng hiếu khách của những ai tiếp đón các ngài và bằng lòng với sự hiếu khách ấy. Nhưng các ngài cũng phải tự chuẩn bị để bị từ khước và phản ứng của các ngài phải là phản ứng hoàn toàn tách biệt khỏi những người đã từ khước các ngài. Một số mệnh lệnh này sẽ được sửa đổi sau này (xem 22:35-38).
 
VietCatholic TV
Ukraine phản công bằng HIMARS: Đại Tá Dù Nga tử trận, hai sở chỉ huy Nga ở Donbas bị phá hủy
VietCatholic Media
02:53 26/06/2022


1. Đại Tá Dù Nga tử trận. Nhờ có HIMARS, Ukraine phá hủy hàng loạt các sở chỉ huy của đối phương ở Donbas

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết trong bản báo cáo sáng Chúa Nhật 26 tháng 6 rằng, các lực lượng Ukraine đã phá hủy hàng loạt các sở chỉ huy của Nga ở Donbas. Đó là kết quả của các cuộc tấn công bằng nhiều bệ phóng hỏa tiễn HIMARS mà Ukraine gần đây đã nhận được từ Hoa Kỳ như một phần trong gói hỗ trợ an ninh.

Vào ngày 24 tháng 6, quân đội Ukraine đã phá hủy một sở chỉ huy của Tập đoàn quân 20 thuộc Quân khu phía Tây của Lực lượng vũ trang Nga nằm trong một tòa nhà của trường học. Kết quả của cuộc tấn công là đông đảo sĩ quan Nga thuộc đơn vị 89425, đến từ Voronezh, đã tử trận. Bên cạnh đó, phần lớn thiết bị của đối phương tại địa điểm này bị hư hại nặng.

Cũng trong đêm thứ Sáu, sở chỉ huy của lực lượng Dù của quân đội Nga đã bị tấn công bởi một cuộc tấn công bằng hệ thống HIMARS khác. Một lượng đáng kể thiết bị và vũ khí đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, đồng thời mang lại nhiều thương vong cho lực lượng đối phương. Một trong những chỉ huy của sư đoàn Dù 106, Đại tá Andrey Vasilyev, chỉ huy đơn vị 55599, đến từ Tula đã bị loại khỏi vòng chiến.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, tính đến ngày 25/6, số người chết của quân đội Nga trong cuộc xâm lược đang diễn ra là 34.700 người.

Nhiều nhà phê bình cho rằng thái độ chần chừ của ông Joe Biden trong việc quyết định có nên viện trợ HIMARS cho Ukraine hay không đã dẫn đến các tổn thất kinh hoàng cho quân Ukraine khi họ phải chiến đấu với một lượng đông gấp 20 lần về quân số và 10 lần về hỏa lực.

Mãi đến hôm thứ Ba 31 tháng 5, nghĩa là sau khi Nga đã xâm lược Ukraine hơn 3 tháng trời, Thiếu tướng John Kirby, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài mới xác nhận với các phóng viên rằng Mỹ sẽ gửi cho Ukraine Hệ thống hỏa tiễn cơ động cao do Mỹ sản xuất, được gọi là HIMARS, như một phần trong gói hỗ trợ an ninh thứ 11 của nước này cho Ukraine.

Các hệ thống hỏa tiễn mới của Mỹ sẽ cho phép Ukraine bắn trúng mục tiêu cách xa 50 dặm hay 80km, là tầm bắn lớn nhất của nó.

Đó là ít hơn nhiều so với phạm vi tối đa của các hệ thống hỏa tiễn hàng loạt, gọi tắt là MLRS, có khả năng tấn công các mục tiêu xa đến 300 km, nhưng lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì Ukraine đã nhận được cho đến nay. Ví dụ, những chiếc Howitzers M777 mà Mỹ gửi tới Ukraine vào tháng trước đã đánh dấu sự gia tăng đáng kể về tầm hoạt động và sức mạnh so với các hệ thống trước đó, nhưng những hệ thống pháo này chỉ có tầm bắn khoảng 25 km.

Gói hỗ trợ an ninh mới cũng bao gồm radar giám sát đường không, vũ khí chống tăng Javelin bổ sung, vũ khí chống thiết giáp, đạn pháo, máy bay trực thăng, xe chiến thuật và phụ tùng thay thế để giúp đỡ người Ukraine tiếp tục bảo trì thiết bị.

CNN trước đó đã đưa tin rằng các quan chức Mỹ đã tranh luận trong nhiều tuần về việc liệu có nên gửi cho Ukraine các hệ thống hỏa tiễn tiên tiến hay không, bởi vì chúng có thể tấn công xa hơn nhiều so với bất kỳ loại vũ khí nào mà họ có. Tầm xa của vũ khí, về mặt kỹ thuật có khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga, làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể coi các chuyến hàng là hành động khiêu khích.

Các quan chức cho biết hôm thứ Ba rằng Mỹ “không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình,” và “không tìm cách kéo dài chiến tranh”.

Họ cũng cho biết Hoa Kỳ đã nhận được sự bảo đảm từ Ukraine rằng quân Ukraine sẽ không sử dụng các hệ thống này để tiến hành các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Nhưng họ nhấn mạnh rằng khi xung đột tiến triển, Mỹ sẽ “tiếp tục điều chỉnh” sự hỗ trợ của mình cho các nhu cầu cấp bách nhất của Ukraine.

Các quan chức cũng cho biết các hệ thống hỏa tiễn mới sẽ giúp đưa Ukraine “vào vị trí mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán” với Nga, đồng thời nhắc lại rằng Mỹ sẽ “không gây áp lực công khai hoặc riêng tư với chính phủ Ukraine để đưa ra bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào”.

2. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nhận định rằng trước cuối năm, các hành động thù địch hầu như sẽ giảm xuống không còn gì cả, chúng ta sẽ quay trở lại biên giới năm 1991

Bắt đầu từ tháng 8, các sự kiện sẽ diễn ra để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng bước ngoặt đã đạt được.

Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa ra nhận định trên.

“Ukraine sẽ trở lại biên giới năm 1991. Sẽ không có kịch bản nào khác và chúng tôi không xem xét bất kỳ tình huống nào khác. Trước khi kết thúc năm, giao tranh tích cực sẽ giảm gần như không có gì. Chúng tôi sẽ giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ của mình trong tương lai gần,” Budanov nói.

Ông tái khẳng định rằng một phần thành công của Quân đội Ukraine trong cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay phụ thuộc vào sự hỗ trợ của quốc tế, đồng thời ca ngợi đề xuất gần đây của Anh về việc đào tạo 10.000 quân nhân Ukraine cứ mỗi 120 ngày.

“Sự hỗ trợ của Vương quốc Anh thực sự mạnh mẽ. Đây là một ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác và hỗ trợ,” Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng nói.

Theo Budanov, Tổng thống Nga Putin sẽ không thành công. “Đây là một thảm kịch mà ông ta đã gây ra Ukraine, và nó sẽ kết thúc trong thảm họa đối với Nga. Không thể khác hơn.”

Bất chấp những tuyên bố của các nhà tuyên truyền Điện Cẩm Linh và những lời kể xuyên tạc của họ về cuộc giao tranh đang diễn ra ở Ukraine, Nga đã thua trong cuộc chiến, cả về chính trị và quân sự, và đang phải chịu tổn thất hàng ngày về nhân lực, vũ khí và trang thiết bị. Điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố trong cuộc họp báo tại Berlin.

3. Mỹ yêu cầu Điện Cẩm Linh tiết lộ vị trí của các cựu chiến binh bị bắt ở Ukraine

Đại sứ quán Mỹ tại Nga trong tuần này đã thúc giục Điện Cẩm Linh tiết lộ tung tích của hai người đàn ông Alabama bị bắt ở Ukraine trong khi tình nguyện bảo vệ đất nước Ukraine khỏi những kẻ xâm lược Nga. Mẹ của một trong hai người Mỹ bị bắt đã cho biết như trên.

Lois “Bunny” Drueke cũng cho biết rằng con trai của cô, Alexander Drueke và một cựu chiến binh Hoa Kỳ khác cùng bị bắt, là Andy Huỳnh Ngọc Tài, không phải lính đánh thuê mà là tình nguyện viên, và bác bỏ tuyên bố từ một phát ngôn nhân của Điện Cẩm Linh, là người cho biết hai người Mỹ này đang phải đối diện với án tử hình.

Mẹ của Drueke nói thêm họ xứng đáng được đối xử nhân đạo theo quy định của các hiệp ước được gọi chung là công ước Geneva mặc dù Nga tuyên bố rằng chúng không áp dụng đối với những người Mỹ đang tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

“Alex và Andy là tù nhân chiến tranh và phải được bảo vệ và đối xử nhân đạo tương ứng,” Bunny Drueke nói.

Tuyên bố của bà được đưa ra một ngày sau khi phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cáo buộc Drueke và Tài là những người lính đánh thuê vì tiền đã “đe dọa tính mạng” của các binh sĩ Nga và các nước cộng hòa tự xưng, do Nga kiểm soát ở Donetsk và Luhansk.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Ba 21 tháng Sáu, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với MSNBC rằng Alexander Drueke và Andy Huỳnh Ngọc Tài, hai người Mỹ mất tích tình nguyện bảo vệ Ukraine chống lại quân xâm lược Nga, là “những người lính vì tiền” đã tham gia vào “các hoạt động bất hợp pháp”. Đây là sự thừa nhận chính thức đầu tiên của Điện Cẩm Linh rằng hai cựu quân nhân Hoa Kỳ đang bị giam giữ và đang được điều tra.

Peskov nói: “Họ là những người lính vì tiền. Họ đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ đã tham gia vào việc bắn và pháo kích vào các nhân viên quân sự của chúng tôi. Họ đang gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Họ phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ đã gây ra. Những tội ác đó phải được điều tra”.

Khi bị thúc ép trả lời những tội ác đó là gì, Peskov không trả lời câu hỏi nhưng quay sang nói rằng Drueke và Tài không phải là thành viên của quân đội Ukraine và do đó Nga “không phải tuân theo công ước Geneva” khi đối xử với họ.

Ông ta nói: “Công ước Geneva không thể được áp dụng cho những người lính vì tiền”. Peskov cũng nhấn mạnh rằng “Nga không loại bỏ khả năng hai người này bị kết án tử hình”

Một cựu quân nhân Mỹ chiến đấu với lực lượng Ukraine trong cùng đơn vị với Alexander Drueke và anh Andy Huỳnh Ngọc Tài nhận xét rằng: “Tôi biết một sự thật rằng Andy và Alex không đến đây vì tiền, họ không đến đây vì vinh quang. Họ đến đây với một niềm tin vững chắc rằng Ukraine với tư cách là một nền dân chủ đang nở rộ cần được giúp đỡ”

“Theo như tôi biết, chúng tôi được trả lương tương đương nếu không muốn nói là giống hệt như một người lính Ukraine đang ở ngoài mặt trận... Và tiền chắc chắn không phải là động lực để tôi có mặt ở đây. Và tôi biết rằng đó không phải là động cơ của Andy và cũng không phải của Alex.”

4. Lính giả bị trục xuất khỏi Ukraine – tham chiến mặc dù không có kinh nghiệm tiền tuyến

Ukraine đã trục xuất hàng chục binh lính giả sau khi họ bị phát giác là những binh lính giả, không thực sự có kinh nghiệm quân sự.

Nhóm cựu chiến binh có tên Câu lạc bộ Thợ săn Walter Mitty đã giúp Bộ Quốc Phòng Ukraine phát hiện ra những tình nguyện viên đóng giả anh hùng chiến tranh của Anh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Maliar nói rằng Ukraine cảm kích tinh thần hào hiệp của những người tình nguyện giúp đỡ đất nước cô. Tuy nhiên, những người không có kinh nghiệm quân sự khiến những người lính Ukraine thực sự gặp rủi ro. Một số người trong số này vẫn ở lại Ukraine vì họ có thể giúp vào các công việc khác như trong các công việc cứu trợ, chẳng hạn.

Nhiều người tình nguyện Anh đã tự hào về sự nghiệp quân sự anh hùng trên các mạng xã hội nằm trong số những người bị trục xuất ra khỏi Ukraine. Một số thậm chí còn kêu gọi quyên góp trên trang Go Fund Me, tuyên bố rằng họ cần tiền mặt để tiếp tục chiến đấu với người Ngay cả khi họ đã trở về Vương quốc Anh.

Những người khác sử dụng ảnh giả của họ đang cầm súng trường và cho rằng rằng những hình ảnh này được chụp ở Ukraine.

Thuật ngữ “Walter Mitty” xuất phát từ một truyện ngắn của Mỹ kể về Walter Mitty - một người đàn ông bình thường nhưng luôn sống trong mơ mộng rằng anh ta là một anh hùng chiến tranh.

Một tình nguyện viên người Anh tuyên bố anh ta phục vụ trong lực lượng Paras nhưng anh thực sự đã bị loại khỏi khóa huấn luyện vì từ chối tuân theo mệnh lệnh. Anh ta đã bị chính quyền Ukraine ra lệnh rời khỏi đất nước khi anh ta hoảng sợ và khiến những người tình nguyện khác gặp nguy hiểm khi đang tuần tra.

Câu lạc bộ Thợ săn Walter Mitty đã viết trên trang web của mình: “Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải trục xuất anh ta sau khi anh ta bắt đầu hoảng sợ quá mức dù đã tuyên bố trước đó là một cựu chiến binh với vô số kinh nghiệm chiến đấu.”

Câu lạc bộ Thợ săn Walter Mitty đã liên lạc với những cựu binh Anh chính hiệu đang chiến đấu tại Ukraine. “Sự thật đã được thể hiện rõ qua những kiến thức ít ỏi mà anh ấy có về các kỹ năng chiến đấu cơ bản.”

Một người đàn ông khác cũng tuyên bố đã phục vụ 22 năm trong Quân đội Anh, bao gồm cả với tư cách là một sĩ quan SAS.

Kẻ lừa đảo cho biết anh ta đã phục vụ ở Kosovo, Iraq, Afghanistan, Falklands và Trung Đông - cũng như hoàn thành các nhiệm vụ gián điệp ở Nga và Trung Quốc.

5. Belarus tập trung tới 6.000 quân ở biên giới Ukraine, trong khi các nhóm phá hoại là mối đe dọa chính

Quân đội Belarus không thể tự mình tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine mà không có sự tham gia của quân đội Nga nhưng Điện Cẩm Linh đã dự bị ít nhất một phần ba các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của mình tại Belarus.

Theo phát ngôn nhân Vadym Skibitsky của Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Belarus chỉ giữ lại 7 tiểu đoàn gần biên giới Ukraine trên cơ sở luân phiên.

Hôm nay, các đơn vị riêng biệt của lực lượng hoạt động đặc biệt của Nga cùng với các đơn vị của Belarus, đã tiến hành các cuộc tập trận chung nhằm tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Các cuộc tập trận như vậy đang diễn ra dọc theo toàn bộ tuyến biên giới.

Skibitsky lưu ý rằng một chương trình tập trận tương tự đã được quan sát trong tất cả các cuộc tập trận chung trước đây của quân đội Belarus và Nga. “Đó là lý do tại sao mối đe dọa chính hiện nay là về các nhóm phá hoại và do thám,” phát ngôn viên tình báo cho biết.

Theo Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, dựa trên kinh nghiệm thu được từ tháng 3 đến tháng 4, việc thành lập một hướng tấn công sẽ mất từ ba đến bốn tuần, trong đó cần hai đến ba tuần để bảo đảm các đơn vị quân đội Nga quay trở lại Belarus.

Đồng thời, một chiến dịch tấn công của các lực lượng vũ trang Belarus được coi là “cực kỳ khó xảy ra”.

Theo thông tin tình báo, ngày nay tổng số đơn vị Belarus luân chuyển dọc biên giới ước tính khoảng 4.000 đến 6.000 quân. Ngoài ra, có khoảng 1.500 lực lượng Nga, bao gồm lực lượng phòng không, lực lượng đặc nhiệm và hỏa tiễn.

Thông tin tình báo của Ukraine nhận định Nga sẽ cố gắng lôi kéo Belarus vào cuộc chiến với Ukraine thông qua một loạt các hoạt động phá hoại do chính Nga gây ra nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Belarus và dân thường. Cuối cùng, các nhóm phá hoại của Nga đã đến thành phố Mozyr của Belarus, đóng giả là dân thường.

Trong khi đó, Belarus tiếp tục cung cấp các nguồn lực của mình để hỗ trợ Liên bang Nga trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Đặc biệt, vào đêm thứ Bảy, người Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và bom lớn vào lãnh thổ Ukraine, với một số hỏa tiễn đã được bắn trực tiếp từ lãnh thổ của Belarus.
 
Diễn biến lịch sử: Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã lật nhào phán quyết Roe chống Wade. Bạo loạn khắp nơi
VietCatholic Media
05:13 26/06/2022


1. Trong một quyết định lịch sử, Tối Cao Pháp Viện lật ngược phán quyết Roe kiện Wade

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã lật ngược phán quyết Roe kiện Wade trong một quyết định lịch sử với tỷ lệ 6 phiếu thuận trên 3 phiếu chống. Phán quyết được công bố hôm thứ Sáu 24 tháng Sáu, Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - năm nay là Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - mang đến một kết thúc đột ngột và đầy kịch tính cho gần nửa thế kỷ phá thai được hợp pháp hóa trên toàn quốc ở Mỹ

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, trong vụ phá thai Mississippi Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson, được nhiều người coi là phán quyết có tầm vóc rất lớn và được mong đợi nhất của Tòa án Tối cao kể từ phán quyết Roe chống Wade. Nó không chỉ lật ngược Roe, là vụ phá thai mang tính bước ngoặt năm 1973, mà còn cả vụ Planned Parenthood kiện Casey, là một phán quyết đưa ra năm 1992 nhằm khẳng định phán quyết Roe.

“Phá thai đưa ra một vấn đề đạo đức sâu sắc. Hiến pháp không cấm công dân của mỗi tiểu bang cho phép hoặc cấm phá thai. Các phán quyết trong các vụ Roe và Casey đã quá kiêu ngạo với thẩm quyền của mình. Giờ đây, chúng tôi đã loại bỏ những quyết định này và trả lại quyền đó cho người dân và những người đại diện được bầu của họ.” Toàn bộ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ có thể đọc ở đây.

Ý kiến về vụ Dobbs được viết bởi Phó Chánh Án Samuel Alito. Các thẩm phán Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh và Amy Coney Barrett tham gia ý kiến. Thomas và Kavanaugh đã đưa ra những ý kiến đồng tình. Chánh án John Roberts đã đệ trình một ý kiến đồng tình trong phán quyết.

Các thẩm phán Stephen Breyer, Sonia Sotomayor và Elena Kagan đã bất đồng quan điểm. Ý kiến phản đối của 3 Thẩm Phán này viết “Khi loại bỏ các phán quyết Roe và Casey, Tòa án này đã phản bội các nguyên tắc chỉ đạo của mình. Với nỗi buồn - cho Tòa án này, nhưng hơn thế nữa, cho hàng triệu phụ nữ Mỹ, những người ngày nay đã mất đi sự bảo vệ cơ bản của hiến pháp - chúng tôi bất đồng ý kiến”.

Quyết định không cấm hoặc hình sự hóa việc phá thai, cũng như không công nhận quyền được sống theo hiến pháp của một đứa trẻ chưa sinh. Nhưng trong một cú đột phá ngoạn mục, hành động của tòa án đã quét sạch các rào cản pháp lý cố thủ, được tạo ra và thực thi nghiêm ngặt bởi cơ quan tư pháp liên bang, trong nhiều thập kỷ qua đã ngăn các tiểu bang như Mississippi hạn chế hoặc nghiêm cấm việc giết những đứa trẻ chưa sinh trong bụng mẹ.

Phán quyết này mở ra một kỷ nguyên mới của chính trị phá thai ở Mỹ, với chiến trường hiện chuyển sang các cơ quan lập pháp tiểu bang. Các cơ quan được bầu cử dân chủ đó giờ đây được tự do tranh luận và điều chỉnh việc phá thai khi họ thấy phù hợp, như đã xảy ra trong suốt lịch sử Hoa Kỳ trước khi Tòa án Tối cao liên bang can thiệp vào vấn đề này qua phán quyết Roe chống Wade.

“Một phong trào ủng hộ cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu ngày hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra các nỗ lực phò sinh tại mọi cơ quan lập pháp, tại từng tiểu bang và Tòa Bạch Ốc,” Chủ tịch Marjorie Dannenfelser của tổ chức Susan B. Anthony Pro-Life, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. “Trong vài năm tới, chúng ta sẽ có cơ hội cứu sống hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu sinh mạng bằng cách hạn chế sự kinh hoàng của nạn phá thai ở nhiều tiểu bang”.

Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc vào chiều thứ Sáu, Tổng thống Joe Biden, một người Công Giáo nhiệt thành ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai, đã gọi ý kiến của tòa án là “một sai lầm bi thảm”.

“Theo quan điểm của tôi, đó là một ngày buồn đối với đất nước, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc,” Biden nói. Ông kêu gọi Quốc hội luật hóa phán quyết Roe và khuôn khổ pháp lý mà nó tạo ra thành luật liên bang.

Thừa nhận sự tức giận và thất vọng lan rộng trước quyết định của tòa án, Biden kêu gọi các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, và nói rằng “Đe dọa và hăm he không phải là tự do ngôn luận.”
Source:Catholic News Agency

2. Bộ An ninh Nội địa cảnh báo về 'Đêm Cuồng Nộ' sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Quý Cha và anh chị em hãy cẩn thận

Các nhà thờ Công Giáo trên khắp Hoa Kỳ đã được cảnh báo về một mối đe dọa thực tiễn liên quan đến các hành động “bạo lực cực đoan” sau quyết định của Tòa án Tối cao.

Bộ An ninh Nội địa, gọi tắt là DHS, đã cảnh báo các giáo phận Công Giáo về mối đe dọa “bạo lực cực đoan” đối với các nhà thờ sau quyết định của Tòa án Tối cao về việc lật lại quyết định Roe chống Wade năm 1973.

Tài liệu DHS, được gọi là “bản ghi nhớ khẩn cấp”, được Newsweek đăng tải sau khi được gửi đến tất cả các Giáo phận Công Giáo Hoa Kỳ. Newsweek báo cáo rằng DHS đã cảnh báo về các “Đêm cuồng nộ” đã được lên kế hoạch nếu tòa án ra phán quyết bác bỏ phán quyết Roe chống Wade. Hiện các nhà thờ đang chuẩn bị cho những phản ứng dữ dội có thể xảy ra.

Bản ghi nhớ

Theo bản ghi nhớ, điệp viên của DHS Jesse Rangel lần đầu tiên cảnh báo Giáo phận Stockton, California, sau khi phát hiện ra tuyên ngôn từ một “nhóm cực đoan” đe dọa tấn công các nhà thờ. DHS cảnh báo rằng những cuộc tấn công này có thể diễn ra trên khắp đất nước và nhóm này đã kêu gọi những hành vi như vậy bắt đầu lúc 8 giờ tối vào đêm có Quyết định của Tòa án Tối cao.

Bản ghi nhớ không xác định nhóm nào đã thực hiện các mối đe dọa, nhưng nó mô tả chúng là “các nhóm lớn với các tiểu tổ trên toàn quốc.” Các tiểu tổ này được cho là đã “bao bọc” các giáo xứ để lập kế hoạch và điều phối các cuộc tấn công tốt hơn. Bản ghi nhớ đề nghị các nhà thờ phải chuẩn bị tinh thần trước khả năng bị tấn công.

Bản ghi nhớ cho biết tiếp rằng: “Hãy chắc chắn rằng bạn luôn có sẵn các biện pháp bảo vệ và an ninh trong suốt thời gian thực hiện các cử hành của mình và có thể xác định ai trong số các tình nguyện viên và giáo dân của bạn là người thực thi pháp luật. Hoạt động đáng ngờ sẽ bao gồm một người nào đó đặt những câu hỏi không đúng chỗ như giờ nào có thánh lễ đông nhất? Cửa có luôn mở không? Các bạn có camera an ninh không?. Hãy tìm kiếm xung quanh tài sản của nhà thờ, những người biểu tình và những xáo trộn chung.”

Ở Washington, DC, các nhà chức trách đã nhận thấy một lời kêu gọi tương tự cho một “đêm thịnh nộ” dưới hình thức các tờ rơi dán tại các địa điểm công cộng. Được gọi là là “lời kêu gọi hành động”, những tờ quảng cáo này hướng người đọc đến “đường phố” và nhắc họ rằng “bạn đã nói rằng bạn sẽ bạo loạn”. Được ký tên bởi “Jane's Revenge”, những khẩu hiệu này đã được dán ở nhiều trung tâm trợ giúp thai nghén và các nhà thờ bị tấn công trong những tuần gần đây:

“Đối với những kẻ áp bức chúng tôi: Nếu phá thai không an toàn, thì bạn cũng không.”

FBI vẫn đang trong quá trình điều tra các cuộc tấn công vào các nhà thờ và các tổ chức ủng hộ sự sống trong những tuần gần đây có liên quan đến nhóm Jane's Revenge. Nhóm này, có biệt danh được lấy từ “Jane Roe” ẩn danh của Roe trong vụ Roe kiện Wade. Nhóm này đã đánh bom một trung tâm trợ giúp mang thai ở Wisconsin và có liên quan đến các sự việc tại các địa điểm tương tự ở New York, North Carolina, Washington, Wisconsin, Ohio, Maryland, Đặc khu Columbia và Iowa.

Quý cha và anh chị em hãy đề phòng. FBI hoàn toàn có khả năng bắt hết nhóm Jane's Revenge trong một thời gian ngắn. Những ai cho rằng họ không thể bắt được nhóm này đánh giá quá thấp khả năng gián điệp của Hoa Kỳ. Họ có thể bắt hay bắn chết các thành phần khủng bố ở các quốc gia khác, làm sao họ lại không có khả năng tóm được nhóm Jane's Revenge hoạt động ồn ào ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Vấn đề là họ không muốn bắt vì Jane's Revenge là đồng minh chiến lược của ông Joe Biden, là kẻ đã gọi ý kiến của Tối Cao Pháp Viện là “một sai lầm bi thảm”.
Source:Aleteia

3. Đức Giáo Hoàng ra lệnh phát hành trực tuyến các hồ sơ liên quan đến Do Thái dưới thời Đức Piô XII trong Thế chiến II

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra lệnh xuất bản trực tuyến 170 tập hồ sơ Do Thái từ kho lưu trữ của Đức Giáo Hoàng Piô thứ 12 vừa được mở trong bối cảnh tranh luận mới về di sản của vị giáo hoàng thời Thế chiến II.

Tài liệu này chứa 2.700 hồ sơ yêu cầu Vatican giúp đỡ từ các nhóm và các gia đình Do Thái, nhiều người trong số họ đã rửa tội theo Công Giáo, vì vậy không thực sự theo đạo Do Thái nữa. Các hồ sơ được lưu giữ trong kho lưu trữ của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và chứa các yêu cầu về sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng để tránh bị Đức Quốc Xã trục xuất, và để được giải thoát khỏi các trại tập trung hoặc giúp tìm kiếm các thành viên trong gia đình.

Việc xuất bản trực tuyến các tập tin diễn ra trong bối cảnh tranh luận mới về di sản của Đức Piô sau năm việc mở cửa vào nă 2020 cho các học giả về kho lưu trữ của ngài, trong đó các tập tin “người Do Thái” chỉ là một phần nhỏ. Vatican từ lâu đã bảo vệ Đức Piô trước những lời chỉ trích từ một số nhóm Do Thái rằng ngài vẫn giữ im lặng khi đối mặt với Holocaust, và nói rằng ông đã sử dụng ngoại giao lặng lẽ để cứu mạng người.

Một cuốn sách gần đây trích dẫn kho lưu trữ mới mở, “The Pope at War”, của nhà sử học David Kertzer từng đoạt giải Pulitzer, cho rằng những người mà Vatican quan tâm nhất là những người Do Thái đã chuyển sang Công Giáo, các trẻ em sinh ra trong hôn nhân hỗn hợp của người Do Thái hoặc có liên quan đến người Công Giáo.

Bộ trưởng ngoại giao của Vatican, Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher cho biết hy vọng rằng việc phát hành kỹ thuật số của các tập tin “người Do Thái” sẽ giúp các học giả nghiên cứu, và cả những người là hậu duệ của những người đã yêu cầu sự giúp đỡ của Vatican, để “tìm ra dấu vết của những người thân yêu của họ từ bất kỳ phần nào của thế giới.”

Trong một bài báo trên tờ Quan Sát Viên Rôma của Vatican, Đức Tổng Giám Mục Gallagher cho biết các hồ sơ chứa các yêu cầu giúp đỡ, nhưng không có nhiều thông tin về kết quả.

Ngài viết: “Mỗi yêu cầu này tạo thành một trường hợp, sau khi được giải quyết, sẽ được lưu trữ trong một loạt tài liệu có tựa đề 'Người Do Thái'.

Đức Tổng Giám Mục Gallagher nói thêm: “Các yêu cầu sẽ được gửi đến Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nơi các kênh ngoại giao sẽ cố gắng cung cấp mọi sự trợ giúp có thể, tính đến sự phức tạp của tình hình chính trị trong bối cảnh toàn cầu”.

Ngài trích dẫn một trường hợp được tìm thấy trong hồ sơ: Một người Do Thái đã được rửa tội theo Công Giáo vào năm 1938, Werner Barasch, người đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Giáo Hoàng vào năm 1942 để được giải thoát khỏi một trại tập trung ở Tây Ban Nha. Theo các tài liệu lưu trữ, yêu cầu của ông đã được chuyển đến đại sứ quán Vatican ở Madrid, nhưng tài liệu đã dừng lại ở đó.

“Đối với phần lớn các yêu cầu trợ giúp được chứng kiến bởi các trường hợp khác, kết quả của yêu cầu đã không được báo cáo,” Đức Tổng Giám Mục Gallagher viết. “Trong thâm tâm, chúng tôi chắc chắn ngay lập tức hy vọng vào một kết quả tích cực, hy vọng rằng Werner Barasch sau đó đã được giải thoát khỏi trại tập trung và có thể đến gặp mẹ của mình ở nước ngoài.”

Nghiên cứu trực tuyến sau đó, bao gồm cả tại Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust của Hoa Kỳ, phát hiện ra rằng Barasch thực sự đã sống sót và có thể cùng mẹ đến Hoa Kỳ vào năm 1945, Đức Tổng Giám Mục Gallagher nói.
Source:ABCNews
 
ĐGH ra lệnh phát hành trực tuyến các hồ sơ liên quan đến Do Thái dưới thời Đức Piô XII trong Thế chiến II
Đặng Tự Do
05:14 26/06/2022


Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra lệnh xuất bản trực tuyến 170 tập hồ sơ Do Thái từ kho lưu trữ của Đức Giáo Hoàng Piô thứ 12 vừa được mở trong bối cảnh tranh luận mới về di sản của vị giáo hoàng thời Thế chiến II.

Tài liệu này chứa 2.700 hồ sơ yêu cầu Vatican giúp đỡ từ các nhóm và các gia đình Do Thái, nhiều người trong số họ đã rửa tội theo Công Giáo, vì vậy không thực sự theo đạo Do Thái nữa. Các hồ sơ được lưu giữ trong kho lưu trữ của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và chứa các yêu cầu về sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng để tránh bị Đức Quốc Xã trục xuất, và để được giải thoát khỏi các trại tập trung hoặc giúp tìm kiếm các thành viên trong gia đình.

Việc xuất bản trực tuyến các tập tin diễn ra trong bối cảnh tranh luận mới về di sản của Đức Piô sau năm việc mở cửa vào nă 2020 cho các học giả về kho lưu trữ của ngài, trong đó các tập tin “người Do Thái” chỉ là một phần nhỏ. Vatican từ lâu đã bảo vệ Đức Piô trước những lời chỉ trích từ một số nhóm Do Thái rằng ngài vẫn giữ im lặng khi đối mặt với Holocaust, và nói rằng ông đã sử dụng ngoại giao lặng lẽ để cứu mạng người.

Một cuốn sách gần đây trích dẫn kho lưu trữ mới mở, “The Pope at War”, của nhà sử học David Kertzer từng đoạt giải Pulitzer, cho rằng những người mà Vatican quan tâm nhất là những người Do Thái đã chuyển sang Công Giáo, các trẻ em sinh ra trong hôn nhân hỗn hợp của người Do Thái hoặc có liên quan đến người Công Giáo.

Bộ trưởng ngoại giao của Vatican, Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher cho biết hy vọng rằng việc phát hành kỹ thuật số của các tập tin “người Do Thái” sẽ giúp các học giả nghiên cứu, và cả những người là hậu duệ của những người đã yêu cầu sự giúp đỡ của Vatican, để “tìm ra dấu vết của những người thân yêu của họ từ bất kỳ phần nào của thế giới.”

Trong một bài báo trên tờ Quan Sát Viên Rôma của Vatican, Đức Tổng Giám Mục Gallagher cho biết các hồ sơ chứa các yêu cầu giúp đỡ, nhưng không có nhiều thông tin về kết quả.

Ngài viết: “Mỗi yêu cầu này tạo thành một trường hợp, sau khi được giải quyết, sẽ được lưu trữ trong một loạt tài liệu có tựa đề 'Người Do Thái'.

Đức Tổng Giám Mục Gallagher nói thêm: “Các yêu cầu sẽ được gửi đến Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nơi các kênh ngoại giao sẽ cố gắng cung cấp mọi sự trợ giúp có thể, tính đến sự phức tạp của tình hình chính trị trong bối cảnh toàn cầu”.

Ngài trích dẫn một trường hợp được tìm thấy trong hồ sơ: Một người Do Thái đã được rửa tội theo Công Giáo vào năm 1938, Werner Barasch, người đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Giáo Hoàng vào năm 1942 để được giải thoát khỏi một trại tập trung ở Tây Ban Nha. Theo các tài liệu lưu trữ, yêu cầu của ông đã được chuyển đến đại sứ quán Vatican ở Madrid, nhưng tài liệu đã dừng lại ở đó.

“Đối với phần lớn các yêu cầu trợ giúp được chứng kiến bởi các trường hợp khác, kết quả của yêu cầu đã không được báo cáo,” Đức Tổng Giám Mục Gallagher viết. “Trong thâm tâm, chúng tôi chắc chắn ngay lập tức hy vọng vào một kết quả tích cực, hy vọng rằng Werner Barasch sau đó đã được giải thoát khỏi trại tập trung và có thể đến gặp mẹ của mình ở nước ngoài.”

Nghiên cứu trực tuyến sau đó, bao gồm cả tại Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust của Hoa Kỳ, phát hiện ra rằng Barasch thực sự đã sống sót và có thể cùng mẹ đến Hoa Kỳ vào năm 1945, Đức Tổng Giám Mục Gallagher nói.
Source:ABCNews