Ngày 07-12-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:38 07/12/2023

10. Phục tùng cách hoàn mỹ là đức khiêm tốn tạo thành các nhân đức, cũng là kết quả việc kính sợ Thiên Chúa.

(Thánh Benedictus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:41 07/12/2023
21. MỘT ĐOÀN “KHÁCH TIÊN”

Chúc Chi Sơn, Đường Bá Hổ và Trương Mộng Tấn ở tại Tô Châu đều là những người có hành vi thái độ giống như người khùng.

Một lần nọ, họ đi xuống Vân Thiên giả làm người ăn xin, tay gõ bản tre, hát bài “hoa sen rụng” đi ăn xin, sau đó dùng tiền xin được mua rượu đi vào trong một cái miếu nơi hoang dã và uống quên trời quên đất.

Lại một lần khác, họ lại xé rách quần áo, tay cầm gậy trúc xanh, chen vào vùng Hổ San, hát lên một bài đạo tình hoá duyên của đạo sĩ.

Có một du khách làm thơ rất chậm, Chúc Chi Sơn bèn tiến lên phía trước viết nhanh một bài thơ, nét chữ thanh thoát như mây khói, sau đó đột nhiên bỏ đi, du khách tìm tung tích ông ta nhưng tìm không ra, thế là truyền miệng nói đó là “khách tiên”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 21:

Vì bất mãn cuộc sống mà có người giả điên giả khùng để trêu đời, vì hận đời có quá nhiều bất công nên có những người chữ nghĩa mưu lược đầy mình giả điếc giả câm...

Có người giả điên, có người giả câm giả điếc, lại có người giả “khùng khùng mát mát” nhưng tâm trí thì minh mẫn hiểu rõ nhân tình thế thái hơn những người khác.

Người Ki-tô hữu khác với những người khác ở chỗ họ hiểu được chuyện nhân tình thế thái, họ hiểu được trần gian là bể khổ, là có nhiều bất công và áp bức nhưng họ không giả câm giả điếc, họ không giả khùng giả điên, trái lại họ càng sống cho ra sống để làm chứng cho Phúc Âm của Chúa, là dùng cuộc sống công bằng bác ái và yêu thương của mình để xây dựng một xã hội trần thế tốt đẹp như ý Thiên Chúa muốn.

Người không có đức tin thì thích giả khùng giả điếc để hưởng thụ một mình trong sự giả điên giả khùng của mình.

Người có đức tin thì không thích hưởng thụ một mình, nhưng biết đem cái mình biết mình hiểu ra giúp người, như vậy họ là những sứ giả tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải là “khách tiên” như người ta tưởng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Ngày 08/12: Vô Nhiễm Nguyên Tội nhờ Xin Vâng – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lm. Giuse Đỗ Tuấn Anh, CSsR
Giáo Hội Năm Châu
02:52 07/12/2023

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca,

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là lời Chúa
 
Chọn Lựa Khác Thường
Lm Vũđình Tường
03:55 07/12/2023
Phúc Âm Thánh Marcô khởi đầu bằng câu giới thiệu, ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, thông báo

'Tin Mừng Đức Jêsu Kitô, Con Thiên Chúa' Mk 1,1.

Kết thúc Phúc Âm, thánh Marcô loan báo

'Chúa Giêsu được đưa lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa' Mk 15,19.

Câu đầu tiên khởi đầu Phúc Âm, thánh Marcô thông báo sứ vụ cứu chuộc của Đức Kitô nơi trần gian. Kết thúc Phúc Âm, thánh Marcô mặc khải Đức Kitô trở về nguyên thuỷ nơi Ngài ra đi; đó là ngự Bên Hữu Chúa Cha. Hai câu này tóm gọn niềm tin của Kitô hữu. Đức Kitô là Con Thiên Chúa xuống trần gian ban ơn cứu độ cho muôn dân. Sau khi hoàn thành tốt đẹp sứ mạng cứu chuộc, Đức Kitô trở về ngự bên hữu Thiên Chúa.

Tin vào Đức Kitô là vào Tin Mừng Đức kitô mang đến cho nhân loại, bởi Ngài xuống trần gian, không phải để phán xét, kết án, luận tội, nhưng để ban ơn giao hoà, thứ tha, cứu độ. Đây là Tin Mừng vĩ đại, bởi con người không thể tự cứu mình mà cần đến Thiên Chúa. Thiên Chúa mở rộng vòng tay ban lượng hải hà, cứu độ muôn dân. Thứ hai, đây là Tin Mừng có một không hai trong lịch sử nhân loại, bởi ngoài Thiên Chúa ra, không thế lực nào có thể giải thoát con người khỏi án phạt đời đời; của tội bất tuân con người đã phạm. Thứ ba, đây là Tin Mừng được các tiên tri loan báo nhiều ngàn năm trước.Muôn dân mong đợi, mãi cho đến thời điểm này Thiên Chúa mới thực hiện nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Thiên Chúa sai sứ giả của Ngài là thánh Gioan Tiền Hô đi trước loan báo tin vui cho toàn dân. Ông kêu gọi toàn dân thống hối, trở về con đường công chính. Dấu hiệu tỏ tường thống hối chính là chịu phép rửa do ông trao ban. Phép rửa này không mang ơn tha tội, nhưng là dấu chỉ của thống hối trong tâm hồn. Trong quá khứ, hối nhân thường ngồi trên tro tàn, mặc áo nhặm diễn tả tâm hồn thống hối. Dấu chỉ mới Gioan đưa ra là rửa trong nước. Gioan nói rõ, Đấng đến sau ông tha tội bằng Thánh Thần. Bằng cách này Gioan nói đến sứ mạng của Ngôi Ba Thiên Chúa, đó là Thánh Thần.

Người ta túa đến gặp Gioan từ Giêrusalem và các vùng lân cận. Điều này cho thấy Gioan rao giảng cho toàn dân, bất cứ nơi đâu, xa gần, bất cứ ai cũng có thể đến xin nhận phép rửa của Gioan. Như thế Tin Mừng Gioan loan báo không có ranh giới.

Chính Gioan chọn lối sống đơn giản; khác thường về cách ăn mặc. Lối sống và lời ông rao giảng có một điểm chung: đó là sống đơn sơ, khiêm nhường. Ông chọn sống bên lề xã hội, nơi hoang địa, từ bỏ mọi thú vui trần thế giả tạo, và lời hứa trống rỗng, mà xã hội cổ võ, khuyến khích, kêu gọi, dụ dỗ kẻ quyền thế, giầu có, tham gia. Đây là dấu chỉ rõ ràng một tâm linh trống rỗng. Nó làm giảm danh giá con người chọn sống bê tha đồng thời biến người phục vụ họ thành nô lệ. Túng thiếu khiến họ âm thầm trong nước mắt, cắn răng chịu đựng, nhịn nhục phục vụ mong có được miếng cơm, manh áo, mái nhà trú nắng, che mưa, cho gia đình. Gioan kêu gọi mọi người từ bỏ lối sống bất chính, chạy theo dục vọng để trở về con đường công chính. Con đường ông kêu gọi thống hối là sống khiêm nhường và đơn sơ. Lối sống của ông cho biết nhu cầu sống rất đơn giản. Bởi đơn giản trong lối sống nên con người có bình an thật, tự do thật và tinh thần thoải mái. Ao ước, mong mỏi thì vô tận. Chính những ước ao này trói buộc con người, làm khổ con người. Chúng là nguyên nhân gây nên bất công, tham lam, làm con người sống trong tự do giả tạo, hạnh phúc nhất thời.

Gioan chọn samạc làm nơi khởi đầu cho công cuộc rao giảng. Sa mạc, nơi khô cằn, nơi thú dữ rình rập cấu xé nhau. Đây chính là hình ảnh một xã hội thiếu công bằng, bất công; kẻ mạnh cấu xé kẻ thế cô. người giầu nặng lời, ức hiếp, dằn vặt kẻ phục vụ mình. Thay đổi lối sống để biến con tim samạc khô cằn thành con tim yêu mến, từ bỏ lối sống cắn xé nhau, thay vào đó là lối sống thân thiện, bác ái, yêu thương.
Gioan không mặc gấm vóc, lụa là, sang trọng; ông từ chối tiệc tùng, dư cuả ăn, thừa của uống. Ông tự nguyện chọn mặc áo nhặm, da thú lạc đà, ăn châu chấu và mật ong. Những ai từ chối cuộc sống đơn sơ, khiêm nhường chính là từ chối lời ông kêu gọi. Những ai thành tâm đón nhận lời ông, chấp nhận thay đổi lối sống mới, họ tìm được bình an thật trong tâm hồn. Lối sống mới đòi phải cố gắng, hy sinh, chấp nhận khó khăn, phấn đấu thay đổi để có được bình an thật, hạnh phúc thật.

Chúng ta xin ơn khôn ngoan, sức mạnh, chấp nhận thay đổi, trở về con đường công chính, sống đơn sơ, khiêm nhường. Lối sống mới giảm gánh nặng cuộc đời.

TiengChuong.org


Unusual Choice

The Gospel of Mark begins with a short, precise, and bold statement announcing

'the Good News of Jesus Christ, the Son of God' Mk 1,1.

At the end of his Gospel, Mark proclaims

'The Lord Jesus was taken up into heaven and took his place at the right hand of God' Mk16,19.

Jesus' disciples preached this Good News message for the whole world. The beginning of St. Mark's Gospel, announces Jesus' earthly saving mission; at the end of his Gospel, Mark concludes Jesus' saving mission on earth. The phrase ' he was taken up into heaven' reveals where Jesus originated from- God's right hand. This very first verse reveals the foundation of our faith in Jesus. Having faith in Jesus is the Good News because God comes to the world not to condemn, but to save mankind from the power of darkness. It is the Good News because we can't save ourselves. God doesn't abandon us; but comes to save us. Second, the Good News is only found in Jesus, the Son of God. Third, the Good News had been prophesised long ago and now is being fulfilled in Jesus. The fulfilment of the prophecy began with John the Baptist, who announced the coming of the Good News. John called people to change their minds and hearts to welcome The Good News. Those who do not, fail to see the Good News. The change would appear in a concrete, visible form and that was to receive John's baptism. John made clear that the water of his baptism revealed the invisible internal change. John said to the people,

'I have baptised you with water, but he will baptise you in the Holy Spirit' v.8.

This reveals that John knew very well his role and his power. His role was calling people to prepare the way for the Lord; his power was to baptise them with water as the sign of their repentance. The real power lay from the One Who came after him. Repentance in the past was pointing outwards, through sitting on ashes; and wearing rough garments. The new repentance John proposed was pointing inwards, the inner change, the change of mind, and heart. John also reveals the new baptism Jesus gave, which is the work of the Third Person of God, The Holy Spirit.

People who came to John from Jerusalem and surrounding areas implies the Good News is for everyone who truly desired to have it. The Good News had no universal boundary because it was available for everyone, anywhere and at anytime. John the Baptist lived a life of penance by means of his lifestyle, food, and clothing. His life and his message had the same focus, and that was a simple and humble way of life. Choosing to live from the outskirts, John denied any form of pleasure, false happiness, and empty promises of his society, which deceived the rich and the powerful. This emptiness was a clear sign of spiritual poor. It dehumanizes the one who receives it; and makes the poor and voiceless to slave to empty promises. John called people to turn away from what was harmful and return to God through repentance.

Simplicity was the way of life. It certainly was not comfortable for our physical body but brought peace and tranquillity to our minds and hearts, and that is true happiness. A simple life requires little, but it is rich in freedom and joy. John showed that the human body truly had a few needs, but plenty of wants. The former is necessary, and the latter is extravagance.

He chose the desert to start his mission. This symbolic, dried wilderness would become a rich and fertile place, for the peaceful hearts of those who listened to his voice, and made changes accordingly.

John didn't choose to wear an expensive royal garment, but rather a hairy garment made from a camel's skin. He didn't have magnificent banquets but enjoyed wild honey and grasshoppers. Those who refuse to discard silky clothing and rich party food would not walk on the path John called them to do. John called the people to accept life's challenges; and discipline themselves to improve their quality of life.
We pray to listen to John and learn to simplify our lives to lighten the burden of life.
 
Con đường đón nhận Tình yêu
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
05:29 07/12/2023

CON ĐƯỜNG ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU
(Chúa Nhật II Mùa Vọng B)

“Có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa…”(Is 40,3). Lời của ngôn sứ Isaia được thánh sử Maccô lấy lại để mở đầu cho sách Tin mừng của Ngài: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3). Đấng mà chỉ bằng một lời đã dựng nên trời đất muôn vật, Đấng mà không có sự gì là không thể, lại có vẻ như gặp phải khó khăn khi muốn đi vào lòng con người đến nỗi cần phải có một con đường được chuẩn bị. Một hệ luỵ tất yếu vì Người đã dựng nên con người và đã ban cho nó có ý chí tự do. “Thiên Chúa có thể dựng nên tôi không cần có tôi, nhưng Người không thể cứu tôi mà không cần có tôi” (Thánh Âugustinô). Tình yêu giả thiết có sự tự do đáp trả. “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20).

Để cho tình yêu đơm hoa, kết trái, Thiên Chúa chờ đợi sự đáp trả của loài người chúng ta. Và một trong những cách thế đáp trả tình yêu của Thiên Chúa mà Lời Chúa trong Chúa Nhật II Mùa Vọng B mời gọi chúng ta, đó là hãy mở cho Người một con đường. Nói đến con đường là nói đến lối đi, cách bước, đúng hơn là nói đến đường đời của chúng ta, cách sống của chúng ta.

“Đồi cao hãy san cho bằng; hố sâu hãy lấp cho đầy…” Những cách diễn tả trên chỉ muốn nhắm mục đích là sửa đường cho ngay và bằng phẳng. Rất có thể có nhiều cách diễn giải mang chiều kích luân lý như là dẹp bỏ sự kiêu căng, cao ngạo, loại trừ những hố sâu ích kỷ, tham lam hay chia rẽ… Dĩ nhiên cần phải có những sửa đổi trong cách sống của con người, tuy nhiên điều quan trọng và cốt yếu đó là tấm lòng của chúng ta. Đó phải là một tấm lòng khiêm hạ chân thành. Một tấm lòng chân thành trong khiêm hạ là một tấm lòng trung thực, ngay thẳng. Tình yêu đòi hỏi trước tiên sự ngay thẳng và trung thực. Sẽ chẳng còn là tình yêu khi có yếu tố gian dối xen vào. Chính vì thế để mở cho Chúa một con đường, chúng ta cần phải:

Trung thực với chính mình: Mình có sao, mình ra sao thì nhìn nhận vậy. Con người chúng ta vốn thích kẻ khác có cái nhìn tốt đẹp về mình, muốn kẻ khác luợng giá cao về mình. Vì thế chúng ta rất dễ bị cám dỗ thoa son, tô phấn cho bản thân. Và dần dà người ta đâm ra ảo tưởng về chính mình hoặc có cái nhìn không thật, không đúng về bản thân. Cái cám dỗ này này càng mạnh lên mỗi khi chúng ta đã có thêm chút tiền, chút quyền hay chút địa vị.

Rất nhiều lần xét mình, chúng ta thoáng nhận ra con người thật của mình với bao là tham sân si. Ta sám hối ăn năn, ta quyết tâm sửa mình, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Bệnh thì dễ chữa, nhưng tật thì khó chừa. Sự tái phạm lỗi lầm nhiều lần cũng làm chúng ta dễ có cái nhìn lệch lạc về bản thân. Để có được cái nhìn trung thực về mình thiết tưởng cần đào tạo lương tâm liên lĩ. Các nhà luân lý chỉ cho ta những cách thế để đào tạo lương tâm như là tích cực học hỏi; kiên quyết chừa tội và từ bỏ nết xấu; xa lánh các môi trường xấu, những lý thuyết lầm lạc; siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích giao hoà…

Trung thực với tha nhân: Dù biết rằng ta có thể dối lừa một người nhiều lần, có thể dối lừa nhiều người một đôi lần, nhưng ta không thể lừa dối nhiều người nhiều lần. Thế nhưng để can đảm sống thật như chính mình trước mặt tha nhân thì quả là không mấy dễ. Cái nhìn của tha nhân, cái quan niệm của xã hội bên cạnh mặt tích cực vẫn có mặt tiêu cực, và chúng có thể khiến ta sống giả hình.

Đã là người hẳn ta thật khó mà cởi mở tấm lòng với tha nhân cách sạch sành sanh, nhưng ít ra là không bao giờ chủ ý sống giả hình, sống hai mặt vì chút lợi lộc hay chút hư danh nào đó. Đặc biệt cần phải loại trừ những mưu mô xảo quyệt gây hại cho tha nhân và xã hội. Chúa Kitô đã từng cảnh báo: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”(Lc 12,1-2).

Trung thực với Thiên Chúa: Chắc hẳn Ađam biết rõ Thiên Chúa nhìn thấy mọi sự, thế mà sau khi phạm tội, ông vẫn tìm cách lánh mặt Thiên Chúa. Khi Chúa hỏi tội thì Adam đã đổ lỗi cho bà Evà, rồi Evà lại đổ tội cho con rắn (x.St 3,8-13). Khi đã trót phạm tội, chúng ta thường bị cám dỗ ẩn mình hoặc tìm cách bào chữa. “Các ngươi vốn mù mà tự cho mình sáng nên tội các ngươi vẫn còn” (x.Ga 9,41). Đọc Tin Mừng chúng ta nhận ra sự thật này: con đường đã mở ra để cho Chúa Giêsu đến yêu thương, tha thứ, thi ân cho những người biết khiêm nhu nhìn nhận con người thật của mình, dù họ là người tội lỗi hay là người ngoại bang, là người thu thuế hay là kẻ bán thân nuôi miệng. Chính Chúa Giêsu đã từng kể câu chuyện người thu thuế vào Đền thờ không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết cúi đầu đấm ngực nói: Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Và Người đã kết luận rằng người thu thuế này ra về và được nên công chính (x.Lc 18,9-14).

Chúa đến thế gian là để yêu thương con người. Và con đường Chúa đi là con đường của sự thật. Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ thần dữ, khỏi ách nô lệ tội lỗi và giúp chúng ta có khả năng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.

Mọi đường lối Chúa đều là từ bi và ngay chính. “Lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý” (Tv 119,151). “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Cùng với tác giả Thánh Vịnh, ước gì chúng ta chân thành thân thưa: “Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài con khao khát đợi trông” (Tv 119,30). Sự thật là nền tảng cho tình yêu nẩy mầm. Sự thật cũng là con đường để tình yêu đi vào, ở lại và đơm bông kết trái. Trung thực với chính mình, trung thực với tha nhân và trung thực với Đấng Tạo Thành là một cách thế tuyệt vời dọn đường cho Chúa đến yêu thương chúng ta.

Một trong những cách thế để giúp sống trung thực với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa, sống trong sự khiêm hạ, đó là hãy tích cực tập thói quen tốt của cha ông ta xưa là dọn mình chết lành mỗi tối trước khi đi ngủ. “Con chim sắp chết hót tiếng bi ai, người ta sắp chết nói lời lẽ phải”. Đúng hơn khi đối diện với “giờ Chúa đến” chắc chắn chúng ta không chỉ nói lời lẽ phải mà còn nói lời rất trung thực.

(Ban Mê Thuột)
 
Dọn Đường
Lm. Thái Nguyên
05:36 07/12/2023DỌN ĐƯỜNG
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B : Mc 1, 1-8

Suy niệm

Bước vào Mùa Vọng, chúng ta gặp lại Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ông được cưu mang và sinh ra cách lạ lùng, rõ ràng là một biến cố hoàn toàn do ân sủng của Thiên Chúa. Sau 5 thế kỷ vắng bóng ngôn sứ, nay ông xuất hiện với sứ mạng Tiền Hô, để dọng đường cho Đấng cứu tinh nhân loại. Đúng như lời Thiên Chúa đã nói qua ngôn sứ Isaia:“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Để thực hiện sứ mạng này, Gioan chọn con đường khổ chế: ẩn tu trong sa mạc, ăn châu chấu và mật ong rừng, uống nước lã và mặc áo da thú. Chính trong hoang địa mà ông đã lớn lên và trưởng thành trong sự gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa. Nhờ sự đào luyện bản thân cách nghiêm túc, nhiệm nhặt, mà Gioan đã trở thành người mở đường hữu hiệu cho Đấng Cứu Thế.

Khi ra rao giảng, việc quan trọng đầu tiên là Gioan “kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”. Cụm từ Hy Lạp baptisma metanoias (thanh tẩy sám hối: Lc 3,3; Cv 13,24; 19,4): xác định đặc tính của phép rửa Gioan là “phép rửa tượng trưng hoặc diễn tả lòng sám hối”. Lòng sám hối đích thực không hệ tại nơi những tình cảm chóng qua, hay những nghi thức bên ngoài, nhưng phát xuất từ chính tâm tình bên trong, là sự mong đợi Đấng Mêsia ngự đến.

Việc sám hối bao gồm sự hoán cải. Vì “Sám” là ăn năn lỗi trước, và “Hối” là chừa bỏ lỗi sau. Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Sám hối và hoán cải cũng không chỉ là sửa chữa những lầm lỗi hay thiếu sót, mà cơ bản là trở về với Thiên Chúa, Đấng là Chân, Thiện, Mỹ, mà từ trong sâu thẳm, con người hằng thao thức và khát mong tìm về. Chỉ dừng lại ở việc hoán cải trí tuệ và luân lý thôi thì đời sống Kitô hữu vẫn còn đang dang dở, chưa dấn thân trọn vẹn con người mình cho Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cứu độ ta chứ không phải sự hiểu biết về chân lý hay những việc thiện mà ta làm.

Cụ thể của việc sám hối và hoán cải nơi sứ điệp của Gioan là kêu gọi mọi người “Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Trên phương diện xã hội, nếu không có đường thì giao thông vận chuyển và mọi phát triển đều bế tắc. Nhưng có đường mà đất bùn lầy, đá lởm chởm, nhiều lồi lõm, lối quanh co… sẽ gây trắc trở và nhiều nguy hại. Con đường mà Gioan nói tới là đường vào cõi lòng ta, nhiều khi cũng đã sình lầy và bít bùng hoặc hư hỏng rồi, nên phải “dọn”, phải “sửa”, để Chúa có thể đến với tâm hồn mình.
Dọn đường hay sửa đường là nỗ lực đổi mới bản thân, không chỉ vượt qua những ngăn chặn tiêu cực nơi chính mình, cũng không chỉ làm đẹp một tính cách nào đó, mà còn là tích cực góp phần để tình yêu và chân lý được tỏa sáng, để công lý và hòa bình được ngự trị. Đức Bênêđictô XVI khẳng định: “Chính tinh thần sám hối và hoán cải giúp canh tân Giáo Hội chứ không phải việc thay đổi các cơ cấu”.

Mỗi Kitô hữu cũng chính là một con đường để mọi người đến với Chúa và để Chúa đến với mọi người. Nhưng chúng ta hãy thật tâm nhìn lại con đường của tâm hồn mình, biết đâu đang có những chỗ lồi lõm, gồ ghề, quanh co, và có cả vực sâu ngăn chặn Thiên Chúa và con người đến với nhau. Cần bạt đi thói kiêu căng tự mãn, cần san bằng tính tự ái ngang ngạnh, cần lấp đi những hố sâu tham vọng, cần uốn thẳng lại những kiểu sống quanh co dối trá, giả hình... để tâm hồn ta trở thành một con đường thật đẹp để Chúa đến với mọi người xung quanh.

Cuối cùng, tâm tình sám hối và hoán cải phải thật sự đưa ta đến gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng cứu độ. Sám hối và hoán cải là nhịp đập của một trái tim hít vô và thở ra để mang lại sự sống, cũng là một sự thanh tẩy và đổi mới bản thân để gặp gỡ Chúa sâu xa hơn. Đức Bênêđictô XVI cũng đã khẳng định rằng: “Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của sự lựa chọn đạo đức hoặc ý tưởng cao thượng mà là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một con người, đem lại cho đời sống mình một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (Tông huấn Verbum Domini 11).

Gioan Tẩy Giả nhìn người ta được tẩy sạch khi lên khỏi nước. Ông gạt đi những lời cám ơn và ca ngợi. Ông nói với họ về “Đấng quyền thế hơn”, Đấng mà ông “không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Đó là Đấng sẽ làm phép rửa cho họ trong Thánh Thần để tiến tới một đời sống mới. Đời sống này sẽ khởi sự khi người ta nhận ra và đón nhận Đức Kitô cùng với sự khôn ngoan của Người vào lòng. Họ đang ở tại bờ của một khởi đầu; họ cần sẵn sàng, khao khát và mở lòng ra.

Mỗi Kitô hữu cũng có một vai trò tiền hô đối với anh chị em xung quanh mình hằng ngày. Cần khiêm tốn và trung thực để giới thiệu về Đức Giêsu là Đấng đã và đang có mặt trong lịch sử loài người.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Cũng như thánh Gio-an Tẩy Giả,
mỗi người chúng con là một con đường,
để Chúa đến với con người hôm nay,
ban sức thiêng cho cuộc sống đời này.
Nhưng lòng con còn quanh co gian dối,
còn che chắn và tăm tối mịt mù,
còn những lối hiềm thù và đố kị,
còn những mô cao khinh thị kiêu căng,
còn gồ ghề và nhỏ nhen ích kỷ,
những vô lý và thô bỉ với người.
Nghe theo thánh Gio-an đã kêu gọi,
xin cho con biết thật tình sám hối,
biết tu tâm và đổi mới bản thân,
biết siêng năng và sốt sắng ân cần,
để dành giờ cho Chúa và tha nhân.
Cũng như thánh Gio-an đã từng sống,
cho con sống khó nghèo và nhiệm nhặt,
biết từ khước những gì là dễ dãi,
những tiện nghi và thoải mái cho mình,
để sống chân tình và giản dị đơn sơ.
Cũng như thánh Gio-an đã hành động,
xin cho con dám sống một đức tin,
ra khỏi mình và đến với anh em,
gần gũi và đỡ nâng người yếu kém,
xả thân vì sự thật của Tin Mừng.
Cũng như thánh Gio-an đã nêu gương,
cho con biết rút lui vào hậu trường,
bỏ uy thế và ảnh hưởng của mình,
rất hân hoan nhường đường cho Chúa đến,
để đem lại ơn cứu độ cho đời. Amen.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Tiếng hát Thiên Thần
Đinh văn Tiến Hùng
06:08 07/12/2023

* Tiếng hát Thiên Thần *

“Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng :
‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm’

“Cloria in Excelsis Deo, et in terra pax hominibus voluntatis.” ( ( Lc.2: 14 )

VINH quang Thánh Tử giáng trần,
Từ trời đổ xuống hồng ân cứu đời,
Đêm đông sương tuyết tuôn rơi,
Vương Nhi sinh xuống làm người vì ta.

DANH Ngài tỏa sáng chan hòa,
Không trung Thánh nhạc hòa ca nhiệm mầu,
Mục đồng chỗi dậy cho mau,
Lên đường vội vã cùng nhau chào mừng.

THIÊN thần bay lượn trên không,
Ánh sao rực sáng cánh đồng hoang sơ,
Ngẩn ngơ cả những chiên bò,
Chạy theo mục tử cũng vừa tới nơi.

CHÚA trong máng cỏ xinh tươi,
Song Thân trìu mến mỉm cười yêu thương,
Khó nghèo không chút vấn vương,
Từ đây khai mở con đường cứu nhân.

TRÊN trời Thần Thánh hoan ca,
Loài người dưới thế muôn phần ghi ân,
Thánh Tử bỏ chốn cao sang,
Hạ sinh nghèo khó trong hang bò lừa.

TRỜI đêm đồng vắng hoang sơ,
Dâng dâng tuyết phủ bơ vơ thôn nghèo,
Nhưng được diễm phúc bao nhiêu,
Chúa Trời lại chọn thương yêu chốn này.

*BÌNH minh cứu chuộc khởi đầu,
Xua tan bóng tối, địa cầu sáng trưng,
Muôn loài bừng tỉnh reo mừng,
Thỏa lòng mong đợi chờ trông đêm ngày.

AN hòa khởi sự từ đây,
Đất trời say đắm ngất ngây diệu vời,
Tin Mừng gieo khắp muôn nơi,
Thế nhân hồng phúc cuộc đời đổi thay.

DƯỚI hỏa ngục chốn lưu đầy,
Sa-tan chạy trốn sợ quay về trần
Thời điểm tận diệt đã gần,
Quyền năng Vương Tử giáng ân cứu đời.

THẾ nhân hối cải đi thôi,
Tin Mừng loan báo Chúa Trời hạ sinh,
Chịu bao cay đắng nhục hình,
Để cho ta sống hiển vinh đời đời.

CHO con tuân giữ những lời,
Xưa Chúa truyền dạy ngàn đời còn đây,
Tâm niệm lời Chúa đêm ngày,
Hãy vác Thánh Giá theo Thày mà đi.

NGƯỜI ơi đeo đuổi những gì !
Đừng ham chém giết, duy trì chiến chinh.
Hãy đem no ấm an bình,
Và ta sẽ thấy chính mình an vui.

THIỆN tâm là ở lòng người,
Ý thành tâm đức Chúa thời độ cho,
Sông sâu còn có thể dò,
Lòng người nham hiểm sao đo cho tường.

TÂM thành nhân thế xót thương,
Trên cao Thiên Chúa luôn thường giúp ta,
Bình an trần thế gần xa,
Vinh danh Thiên Chúa ngợi ca muôn đời.
*Suy niệm:

Chẳng ai có thể hiểu thấu tại sao Thiên Chúa toàn năng cao cả, Đấng cả đất trời không thể chứa nổi, lại hạ cố đến cư ngụ giữa nhân loại trong hình hài một trẻ thơ yếu ớt, được sinh ra trong cảnh cơ hàn. Tuy nhiên, điều không thể hiếu thấu nơi mầu nhiệm Thiên Chúa làm người ấy, chẳng những cho thấy tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa vượt xa suy tưởng của con người, mà còn tỏ lộ trọn vẹn tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa đối với con người. Nơi Hài nhi Giê-su, Thiên Chúa không còn là Đấng mà con người chỉ được đứng xa cung kính chiêm ngắm bái thờ, nhưng đã trở nên một con người thực sự, một Thiên Chúa ở cùng con người để gần gũi, chung chia bao vui buồn sướng khổ của phận người, mang lấy vào chính thân mình bao tội lỗi yếu đuối của con người, cũng như để ban cho con người bình an, niềm vui, được Thiên Chúa cứu chuộc trở nên con cái Chúa.

*Cầu nguyện :

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Cách đây hơn 20 thế kỷ, Chúa đã giáng sinh làm người trong âm thầm lặng lẽ giữa đêm khuya. Chúa đã đến với chúng con để ban ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đến để dạy loài người con đường lên trời là đường chật hẹp, gai chông và ít người chịu đi, nhưng lại là đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Chúa đến để nối kết mọi người trên trần gian lại với nhau, trở thành anh chị em của nhau vì cùng có một Cha Chung trên trời. Hôm nay mùa Giáng Sinh lại đến: Trần gian rực sáng, cờ xí giăng đầy, người người nô nức mừng Chúa giáng sinh trong những bữa tiệc vui vẻ sang trọng. Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa đang hiện thân trong những người nghèo khó, những cụ già neo đơn không người chăm sóc, những trẻ em mồ côi bụi đời… để chúng con ân cần thăm hỏi và sẵn sàng khiêm nhường phục vụ họ như phục vụ chính Chúa. Nhờ đó chúng con sẽ nên môn đệ đích thực và chứng nhân của Chúa.- AMEN.


*Phụ dẫn :
Kinh Vinh Danh ( Gloria ) – Tiếng hát Thiên Thần dịch sang tiếng Anh và Pháp :

*The English Translation (Angels We Have Heard on High)
Angels we have heard on high
Sweetly singing o'er the plains,
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains.

Refrain
Gloria, in excelsis Deo!
Gloria, in excelsis Deo!
Shepherds, why this jubilee?
Why your joyous strains prolong?
What the gladsome tidings be
Which inspire your heavenly song?

Refrain
Come to Bethlehem and see
Him whose birth the angels sing;
Come, adore on bended knee,
Christ the Lord, the newborn King.

Refrain
See Him in a manger laid,
Whom the choirs of angels praise;
Mary, Joseph, lend your aid,
While our hearts in love we raise.
Refrain

*The French Version (Les Anges Dans Nos Campagnes)

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux;
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.
Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.

Bergers, pour qui cette fête?
Quel est l'objet de tous ces chants?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants?
Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël,
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel.
Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.

Bergers, loin de vos retraites
Unissez-vous à leurs concerts
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir dans les airs:
Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.

Cherchons tous l'heureux village
Qui l'a vu naître sous ses toits,
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos coeurs et de nos voix!
Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.

+ Bài thơ ‘ Tiếng hát Thiên Thần ‘

-Thơ Đinh văn Tiến Hùng
- NS Trần văn Huyến phổ nhạc

Đinh văn Tiến Hùng- Tổng hợp
 
VietCatholic TV
Tổng Bí Thư ĐCS theo Nga, phản bội Ukraine, giữa Moscow, biệt kích bóp cò. Quân Nga đánh quân Putin
VietCatholic Media
02:56 07/12/2023


1. Nga cáo buộc tình báo Ukraine hành thích ngay trên đất Nga nguyên tổng bí thư Đảng Xã Hội, trước gọi là Đảng Cộng sản Ukraine

Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, đã cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đã hành thích Illia Kyva vào hôm Thứ Tư.

Theo Krasnov, Illia Volodymyrovych Kyva sinh ngày 2 tháng 6 năm 1977 đã bị bắn chết hôm Thứ Tư, 6 tháng 12. Ông là một chính trị gia người Ukraine và là thành viên quốc hội Ukraine từ năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ông được tìm thấy bị bắn chết vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, được cho là bị Cơ quan An ninh Ukraine giết chết.

Kyva từng là quan chức và cảnh sát trước khi tham gia chính trường, và leo lên đến chức tổng bí thư Đảng Xã hội Ukraine từ năm 2017 đến năm 2019.

Tưởng cũng nên biết thêm: Các đảng cộng sản có lịch sử lâu đời ở Ukraine. Với sự sụp đổ của Liên Xô, các thành viên của Đảng Cộng sản Ukraine thời Xô viết đã thành lập Đảng Xã hội Ukraine.

Theo nhà xã hội học Ukraine Volodymyr Ishchenko, vào những năm 2010, đảng này đã “thoái hóa thành một nhóm bảo thủ và thân Nga hơn là ủng hộ tầng lớp lao động, dần dần mất đi cử tri và tư cách thành viên”.

Sau khi Nga chiếm được bán đảo Crimea và một số vùng ở Donbas vào năm 2014, các chi bộ Đảng Xã hội Ukraine lấy lại tên cũ là Đảng Cộng sản Ukraine.

Năm 2019, ông là ứng cử viên tổng thống nhưng không thành công. Trong cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine, anh ta chuyển đến Nga một tháng trước cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 của Nga, xin tị nạn chính trị và yêu cầu Putin cấp quốc tịch Nga. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Verkhovna Rada, tức là Quốc Hội Ukraine, đã tước bỏ tư cách thành viên quốc hội của Kyva sau những bình luận ủng hộ Nga trong cuộc xâm lược của Nga.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Tư 6 Tháng Mười Hai, ngay sau khi Nga thông báo anh ta bị bắn chết, phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Thượng Úy Andriy Yusov, đã tuyên bố rằng Kyva là “một trong những kẻ cặn bã, kẻ phản bội và cộng tác viên lớn nhất” và cái chết của anh ta là “công lý”.

Yusov cho biết Kyva là người tích cực sử dụng các mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, và hô hào Nga sử dụng vũ khí giết người hàng loạt để sớm giải phóng Ukraine. Trong bài viết cuối cùng trước khi bị bắn chết, Kyva tung tin đồn nhảm rằng Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đã bỏ rơi Ukraine, cắt đứt viện trợ; và Tổng thống Zelenskiy đang soạn thảo văn kiện xin đầu hàng Putin.

Vụ bắn chết Kyva gây xôn xao ở Mạc Tư Khoa vì nó cho thấy biệt kích Ukraine gần như có thể xâm nhập vào bất cứ môi trường nào.

2. Quân Đoàn Tự Do Nga tấn công vào quân Putin

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Avdiivka Video Shows Hodgepodge Rebel Unit's Sneak Attack on Russian Troops”, nghĩa là “Video Avdiivka cho thấy cuộc đột kích của Đơn vị phiến quân Hodgepodge vào quân Nga.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Một đơn vị nổi dậy của Nga đã tấn công thành công quân đội Nga gần thị trấn Avdiivka đang tranh chấp khốc liệt ở Donetsk, nơi Mạc Tư Khoa tập trung nỗ lực trong những tháng gần đây, một đoạn phim mới xuất hiện cho thấy.

Đoạn phim lan truyền trên mạng dường như cho thấy một số giai đoạn trong chiến dịch của Quân đoàn tình nguyện Nga chống Điện Cẩm Linh ở Donetsk, bao gồm sự di chuyển của các phương tiện quân sự và một loạt vụ nổ xung quanh mạng lưới chiến hào.

Một số clip dường như được quay bởi các chiến binh nổi dậy ở miền đông Ukraine, trong khi những clip khác được ghi lại bởi máy bay không người lái.

Các tình nguyện viên đã “xông vào các vị trí của đối phương” xung quanh Avdiivka và sau đó “chuyển giao vị trí này cho lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát”, một tuyên bố kết luận có đoạn viết.

Quân đoàn Tình nguyện Nga, được thành lập sau cuộc xâm lược Ukraine của Điện Cẩm Linh vào đầu năm 2022, bao gồm các chiến binh Nga đã chiến đấu cho Kyiv chống lại Mạc Tư Khoa. Họ đã nhận trách nhiệm về các cuộc xâm nhập xuyên biên giới trên lãnh thổ Nga và nói rằng họ đã hoạt động ở các khu vực Chernihiv, Kyiv, Kherson, Zaporizhzia và Donetsk của Ukraine cũng như các khu vực biên giới của Nga, Bryansk và Belgorod.

Quân đoàn cũng được cho là đã nhận các chiến binh từ Nhóm lính đánh thuê Wagner, là nhóm đã đóng vai trò nổi bật trong các hoạt động của Điện Cẩm Linh ở Ukraine trước cuộc nổi dậy bị hủy bỏ của nhóm vào tháng 6 và cái chết của người sáng lập nhóm, Yevgeny Prigozhin. Nó cũng được cho là bao gồm các chiến binh trước đây đã gia nhập các đơn vị quân đội hình sự của Nga, được gọi là Storm Z.

Các lực lượng của Mạc Tư Khoa bắt đầu phối hợp tấn công xung quanh Avdiivka vào ngày 10 tháng 10. Khu định cư này đã trở thành một điểm nóng giao tranh dọc theo các chiến tuyến phần lớn là tĩnh lặng và là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine chống lại các lực lượng Nga và lực lượng ủy nhiệm ở Donetsk trong gần một thập kỷ.

Các quan chức Ukraine hôm thứ Hai cho biết Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Avdiivka, nhận thấy “sự gia tăng đáng kể về pháo kích”. Vitaliy Barabash, nhà lãnh đạo của thị trấn, nói với truyền thông Ukraine trong bài phát biểu được Reuters đưa tin: “Các hành động tấn công cũng gia tăng”.

Nga đã xác nhận những bước tiến về phía bắc Avdiivka vào hôm thứ Hai, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, ở Washington DC cho biết trong bản cập nhật mới nhất. Viện nghiên cứu cho biết quân đội Mạc Tư Khoa cũng đã tiến vào Stepove, một thị trấn cách Avdiivka khoảng 3 dặm về phía tây bắc.

ISW cho biết lực lượng Ukraine “gần đây đã phản công gần Avdiivka và đã giành lại được các vị trí đã mất” kể từ hôm thứ Sáu.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Ba rằng Nga tiếp tục cố gắng bao vây Avdiivka, nhưng các lực lượng Ukraine đang “kiên định phòng thủ, khiến đối phương tổn thất đáng kể”. Trong một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu cho biết các chiến binh của Kyiv đã “đẩy lùi” 18 cuộc tấn công của Nga trong và xung quanh Avdiivka trong 24 giờ qua. Nga không đề cập đến tình hình giao tranh ở Avdiivka trong bản cập nhật ngắn gọn về nhóm lực lượng phía nam của nước này ở Donetsk hôm thứ Ba.

3. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khẳng định với người dân Ukraine rằng Putin sẽ bị đánh bại

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói với người Ukraine hôm thứ Tư rằng Kyiv sẽ đánh bại Nga và giành được một nền hòa bình công chính “bất chấp mọi khó khăn” khi tương lai của viện trợ tài chính và quân sự quan trọng của Mỹ đang treo lơ lửng.

Reuters đưa tin, Zelenskiy đã đưa ra thông điệp thách thức của mình trong một đoạn video bất thường để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính đã hy sinh vào ngày Ukraine đánh dấu là Ngày Lực lượng Vũ trang.

“Bây giờ mọi việc không dễ dàng nhưng chúng ta đang tiến lên. Dù khó khăn thế nào chúng ta cũng sẽ đến được đó. Đến biên giới của chúng ta, đến người dân của chúng ta. Vì hòa bình của chúng ta. Hòa bình công chính. Hoà bình tự do. Bất chấp mọi khó khăn.”

Nhận xét của ông dường như nhằm đáp lại sự không chắc chắn về tương lai của gói viện trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim đang được tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ và đã bị mắc kẹt trong nhiều tuần.

4. Tường trình của tờ The Sun về vụ hành thích ngay trên đất Nga nguyên tổng bí thư Đảng Xã Hội, trước gọi là Đảng Cộng sản Ukraine

Hai ký giả Aliki Kraterou và Will Stewart của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề “TURNCOAT TAKEN OUT. Treacherous Ukraine MP Ilya Kyva shot in the head in ‘daring Ukrainian special ops assassination’ on Putin’s doorstep”, nghĩa là “Thanh lý kẻ trở cờ đón gió. Nghị sĩ Ukraine phản bội Ilya Kyva bị bắn vào đầu trong 'vụ ám sát đặc nhiệm táo bạo của Ukraine' ngay trước cửa nhà Putin.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một cựu nghị sĩ Ukraine trở cờ đón gió kêu gọi Vladimir Putin sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quê hương của mình đã bị cơ quan an ninh SBU của Ukraine ám sát.

Thi thể của cựu nghị sĩ Ilya Kyva, 46 tuổi, người công khai ủng hộ Điện Cẩm Linh, được tìm thấy “đầy máu” tại khách sạn Velich Country Club ở thị trấn Suponevo ngay tại Thủ đô Mạc Tư Khoa.

Kyva được tìm thấy với một vết thương do đạn bắn vào đầu, các nguồn thực thi pháp luật xác nhận với BBC Ukraine rằng anh ta “đã bị thanh lý bằng cách sử dụng vũ khí nhỏ”.

Phát ngôn nhân tình báo quân sự Ukraine Andriy Yusov dường như đã công khai tuyên bố chính quyền của ông chịu trách nhiệm về vụ giết người.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng Ilya Kyva là mục tiêu thật sự,” ông nói.

“Đây là số phận giáng xuống những kẻ phản bội tệ hại nhất của Ukraine, cũng như những tay sai của chế độ Putin.

“Anh ta là một trong những kẻ cặn bã lớn nhất và kinh tởm nhất, một kẻ phản bội và cộng tác.

“Vì vậy, ở đây chúng tôi chỉ có thể nói rằng công lý….có nhiều hình thức khác nhau đã được thực hiện…

“Trong số những người khác, những nhân vật như Kyva…thật không may, vẫn còn rất nhiều ở Nga.”

Truyền thông Nga trích dẫn các dịch vụ khẩn cấp cho biết thi thể của Kyva được tìm thấy “đầy máu” tại khách sạn ở quận Odintsovsky.

Một đoạn video do Ủy ban Điều tra Nga công bố cho thấy các nhà điều tra đang tìm kiếm trong tuyết tại nơi Kyva bị sát hại.

Trong các hình ảnh được ghi lại từ video, có thể thấy máy dò kim loại được sử dụng khi các nhà điều tra có lẽ đang tìm kiếm vũ khí giết người.

Cái chết của Kyva xảy ra chỉ vài giờ sau khi anh ta tuyên bố trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đang soạn thảo văn kiện xin đầu hàng Putin, và sẽ bị buộc phải trốn sang Anh.

Năm giờ trước khi chết vì một vết dao bị nghi ngờ ở thái dương bên trái, hắn ta đăng: “Lựa chọn duy nhất của Zelenskiy là chạy trốn sang Anh, nhưng ngay cả từ đó, anh ta cũng bị dẫn độ về Ukraine khi điều đó có lợi cho Vương Quốc Anh hoặc sẽ bị bức tử khi cái chết của anh ta là cần thiết cho Hoàng gia.”

Là một nhà tuyên truyền của Điện Cẩm Linh, người xuất hiện trên các chương trình truyền hình nhà nước một cách ngoan ngoãn, hắn ta đã cáo buộc Zelenskiy là một kẻ nghiện cocaine và bù nhìn của MI6, tức là cơ quan phản gián của Vương Quốc Anh.

Hắn coi việc Mỹ không ủng hộ lời cầu xin thêm tiền mặt và vũ khí của Zelenskiy trong tuần này là một chiến thắng dành cho Putin và bắt đầu “đếm ngược cho đến ngày Zelenskiy bị loại khỏi quyền lực”.

Trong một bài đăng cay độc, hắn ta nói với những người theo dõi: “Ở giai đoạn này, nhiều quốc gia sẵn sàng chấp nhận cho Zelenskiy và gia đình anh ta di tản cũng như bảo đảm an toàn tính mạng, nhưng không thể chắc chắn rằng họ sẽ không bị dẫn độ sau này.”

“Một cái kết hợp lý cho kẻ đã nhấn chìm cả quốc gia trong máu.”

“Sẽ tốt hơn nếu Zelenskiy tự sát ngay bây giờ, như những kẻ thua cuộc vẫn thường làm, để giải quyết mọi vấn đề với ông ấy và khép lại những vấn đề.”

“Nhưng anh ta quá hèn nhát và tự ái cho những hành động như vậy.”

Trước khi Putin xâm lược Ukraine, anh ta là nghị sĩ của đảng Nền tảng vì sự sống đối lập của Ukraine và chủ trương rằng Nga và Ukraine cần đoàn kết. Trong thời gian từ 2017 đến 2019, hắn ta là tổng bí thư của Đảng Xã Hội Ukraine, về thực chất là Đảng Cộng sản Ukraine.

“Tổng thống Zelenskiy, đoàn tùy tùng của ông ấy và những người phụ trách phương Tây lo sợ nhất về một cuộc tấn công phủ đầu của Nga,” Kyva huênh hoang chỉ vài giờ trước khi bi hành thích.

“Chỉ điều này mới có thể chấm dứt cuộc đối đầu ngày nay, không chỉ với chính quyền Ukraine mà còn với toàn bộ phương Tây.”

Sau những bình luận của mình sau cuộc xâm lược của Nga, hắn ta đã bị tước bỏ chức vụ nghị sĩ.

Tháng trước, một tòa án Ukraine đã kết án vắng mặt anh ta 14 năm tù vì tội phản quốc.

Oleg Tsaryov, người được Putin chọn làm Tổng thống Ukraine lâm thời nếu chiếm được Kyiv, đã bị SBU hành quyết vào cuối Tháng Mười vừa qua. Y không chết, nhưng không còn đi lại được nữa. Sau biến cố này, Kyva linh hoạt hẳn lên. Có lẽ hắn ta muốn được Putin để mắt xanh đến thay cho Oleg Tsaryov.

Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, cho biết nguyên nhân cái chết vẫn đang được làm rõ. Năm 2019, ông là ứng cử viên không thành công cho chức tổng thống Ukraine. Ôm hận trong lòng, hắn ta đã hướng về Nga.

Sau cuộc xâm lược của Putin, hắn ta xin Putin cho tị nạn chính trị và được cấp hộ chiếu Nga.

Kênh 24 của Ukraine cho biết việc “thanh lý” Kyva gần Mạc Tư Khoa là “một hoạt động đặc biệt của SBU”

Trong một bài công kích kịch liệt chống Zelenskiy trên truyền hình nhà nước Nga, hắn ta nói: “Việc xóa sổ thế giới Slav bắt đầu từ năm 1941 chỉ được tạm dừng vào năm 1945…

“Phương Tây tập hợp lại để thực hiện một đòn chiến lược khác, vì mục tiêu chính là hủy diệt hoàn toàn thế giới Slav.…

“Sự sụp đổ của Liên Xô là một thảm kịch… chia cắt chúng ta thành những phần riêng biệt nhiều phần giờ đây bị chiếm giữ, thuộc địa và bị tiêu diệt.

“Ukraine là một ví dụ sinh động về điều này…bị tạm chiếm và dưới sự cai trị của phương Tây…

“Tình báo Ukraine gần đây nằm dưới sự kiểm soát của MI6 và những người phụ trách chương trình nghị sự của Tổng thống Zelenskiy đã cung cấp cho anh ta thông tin sai lệch.

“Họ nói với anh ta những lời nói dối về những thành công của quân đội Ukraine… người Nga sẽ bắt đầu đàm phán như thế nào.

“Sau đó là trạng thái tinh thần và thể chất của anh ta.

“Không có gì bí mật khi anh ta lên nắm quyền vì dễ bị kiểm soát.

“Anh ta là một người nghiện ma túy. Côcain. Việc anh ta nghiện cocaine cũng bóp méo hiện thực.”

Mặc dù Tổng thống Zelenskiy vẫn ở Kyiv để điều hành đất nước chống lại cuộc xâm lược của Putin, Kyva nói láo rằng từ ngày 24 Tháng Hai, “Zelenskiy vẫn an toàn, anh ta đã rời đất nước từ lâu rồi. Điều này mang lại cho anh ta sức mạnh vì cả anh ta và gia đình đều không gặp nguy hiểm.”

5. Trung Quốc thử nghiệm máy bay không người lái Switchblade nhái theo Hoa Kỳ

Trung Quốc nổi tiếng về kỹ thuật làm hàng giả nhái y như hàng thật. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Video Shows Test of China's Suspected US Switchblade Drone Clone, nghĩa là “Video cho thấy cuộc thử nghiệm bản sao máy bay không người lái Switchblade bị nghi ngờ của Hoa Kỳ.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Trung Quốc đã thử nghiệm một loại đạn lảng vảng mới có vẻ là bản sao của Switchblade 300 do Mỹ sản xuất, loại đạn này đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Đoạn phim do nhà thầu quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh Angfei Technology công bố cách đây một tuần cho thấy XS101 đang hoạt động tại một địa điểm miền núi không được tiết lộ. Vũ khí, lúc đầu gập đôi cánh, được phóng từ một ống và hướng tới mục tiêu.

Đoạn video cho thấy những người điều khiển máy bay không người lái của Trung Quốc đang thử nghiệm một loại vũ khí sử dụng một lần tương tự như Switchblade do AeroVironment có trụ sở tại Virginia sản xuất. Họ đã theo dõi thiết bị này đang bay thông qua nguồn cấp dữ liệu màu có độ phân giải cao, thời gian thực.

Cuộc thử nghiệm đã dẫn đến một cuộc tấn công thành công vào mục tiêu đặt trên đỉnh đồi, mà nhà thầu cho biết là ở độ cao 4.600 mét so với mực nước biển.

Các nhà hoạch định quốc phòng của Trung Quốc, giống như những nước khác trên thế giới, rất quan tâm đến việc sử dụng máy bay không người lái được sản xuất tại Hoa Kỳ và các nơi khác trong cuộc kháng chiến đang diễn ra của Ukraine chống lại các lực lượng xâm lược của Nga.

Switchblade 300 của AeroVironment, hay còn gọi là máy bay không người lái kamikaze, là một trong những loại được sử dụng và quan sát rộng rãi nhất. Nó có thể bỏ vừa trong ba lô và có thể được phóng bởi một người điều khiển đã qua đào tạo để tấn công xe thiết giáp hạng nhẹ hoặc các quân nhân.

XS101 của Angfei đang được phát triển cùng với loại đạn lảng vảng FH-901 do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước sản xuất và nêu bật sự thay đổi chiến lược quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu do cuộc chiến đang diễn ra ở Âu Châu.

Hiện chưa rõ khi nào hàng nhái này sẽ được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lên kế hoạch sản xuất hàng loạt và sử dụng rộng rãi hơn.

Trong một bài báo gần đây trên tạp chí The Diplomat, các nhà phân tích Lyle Goldstein của Defense Priorities và Nathan Waechter của Rand Corp. cho biết các chiến lược gia Trung Quốc đang phát triển các cách để kết hợp máy bay không người lái kamikaze vào phương pháp tác chiến của Bắc Kinh.

Goldstein và Waechter cho biết: “Do đó, các loại đạn lảng vảng được các chiến lược gia Trung Quốc coi là 'có hiệu quả cao về mặt chi phí' trong cuộc xung đột tiêu hao này”.

Họ nói: “Các chiến lược gia Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ việc sử dụng máy bay không người lái và đạn dược lảng vảng trong cuộc chiến Ukraine, cho thấy rằng họ có thể đang xem xét cách cải tiến các chiến thuật tấn công và cải thiện các biện pháp đối phó phòng thủ”.

Đây không phải là lần đầu tiên một công ty quốc phòng Trung Quốc trưng bày một loại vũ khí đang được phát triển. Năm ngoái, tờ Hoàn cầu Thời báo của nhà nước đã đưa tin về FH-901, vốn được ví như Switchblade do Mỹ sản xuất.

“Các nhà quan sát gọi FH-901 là sản phẩm của Trung Quốc tương đương với máy bay không người lái tự sát Switchblade do Mỹ phát triển. Switchblade đã nổi tiếng gần đây trong cuộc khủng hoảng Ukraine,” tờ báo cho biết

6. Putin nói trong chuyến thăm hiếm hoi rằng mối quan hệ giữa Nga và UAE đang ở đỉnh cao chưa từng thấy

Mối quan hệ giữa Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang ở mức cao chưa từng thấy, ông Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hôm thứ Tư.

Reuters đưa tin Nga và UAE hợp tác trong khối Opec+ và tham gia vào các dự án dầu khí lớn.

Putin cho biết trong các bình luận trên truyền hình rằng tình hình ở Ukraine và cuộc xung đột Israel-Palestine sẽ là một trong những chủ đề thảo luận.

Putin đang thăm Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất và Ả Rập Saudi trong một chuyến đi nước ngoài hiếm hoi. Ông cũng sẽ hội đàm với thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman, để thảo luận về dầu mỏ, Opec+ cũng như các cuộc xung đột ở Gaza và Ukraine.

7. Mỹ buộc tội 4 binh sĩ Nga tội ác chiến tranh

Mỹ đã buộc tội 4 binh sĩ Nga về tội ác chiến tranh chống lại một công dân Mỹ trong thời gian Nga xâm chiếm Ukraine.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã công bố các cáo buộc tội ác chiến tranh liên quan đến Ukraine tại một cuộc họp báo ở Washington lúc 10 giờ sáng, theo giờ địa phương.

Bốn binh sĩ Nga đã bị buộc tội tội ác chiến tranh vì bị cáo buộc bắt cóc và tra tấn một công dân Mỹ sống ở Ukraine.

Ông Garland cho biết công dân Mỹ này đã sống ở Ukraine từ năm 2021 và chưa hề chiến đấu hay tham gia cuộc chiến nào.

Anh ta bị giam giữ khoảng 10 ngày vào tháng 4 năm 2022 và được tường trình là đã bị đánh đập dã man. 4 tên người Nga sau đó đã giả vờ hành quyết anh ta.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, Mỹ đưa ra cáo buộc theo luật tội ác chiến tranh của mình.

Hai trong số những người bị buộc tội được nêu tên là sĩ quan chỉ huy Suren Seiranovich Mkrtchyan và Dmitry Budnik. Hai người còn lại là quân nhân cấp thấp hơn tên là Valerii và Nazar, nhưng không rõ họ của những người này, theo tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Khi công bố cáo buộc vào sáng thứ Tư, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết đây là “một bước quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình đối với cuộc chiến bất hợp pháp của chế độ Nga ở Ukraine”.

Ông nói: “Công việc của chúng tôi còn lâu mới hoàn thành”, đồng thời lưu ý rằng Bộ Tư pháp đã dành nhiều thập kỷ để điều tra tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã đã định cư ở Mỹ.

Ông Garland nói: “Bộ Tư pháp - và người dân Mỹ - có một trí nhớ lâu dài. “Chúng tôi sẽ không quên những hành động tàn bạo ở Ukraine. Và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.”

Bốn binh sĩ này vẫn chưa bị bắt và Mỹ không có hiệp ước dẫn độ với Nga, khiến cáo buộc này có phần mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, những người Nga phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ trước đó đã bị bắt giam khi họ đi du lịch nước ngoài.

Các tội ác được cho là xảy ra sau khi lực lượng Nga chiếm được ngôi làng nhỏ Mylove, trên sông Dnipro ở phía đông nam Ukraine.

Các công tố viên cho biết, người thường dân Mỹ này đã bị binh lính Nga bắt cóc khỏi nhà và bị ném trần truồng xuống đất với hai tay bị trói sau lưng.

Sau đó, anh ta bị đưa đến một nhà tù tạm thời trong làng, nơi anh ta bị tra tấn và đe dọa tấn công tình dục và hành quyết, theo tài liệu của tòa án.

Bản cáo trạng được công bố hôm thứ Tư bao gồm các mô tả chi tiết về việc thẩm vấn và tra tấn, và các công tố viên nói rằng tại một số thời điểm, binh lính đã nói với thường dân Mỹ rằng anh ta sắp chết.

Trong một lần hành quyết giả, Nazar và những người khác được cho là đã ép người đàn ông xuống đất, dí súng vào sau đầu anh ta, sau đó di chuyển súng một chút và bắn một viên đạn ngay qua đầu người đàn ông.

Nạn nhân được cho là còn bị ép lao động chân tay như đào hào cho quân Nga. Sau khoảng 10 ngày, anh ta được thả ra.

Luật tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ, được thông qua năm 1996, đã hình sự hóa bất kỳ hành vi “vi phạm nghiêm trọng” nào đối với Công ước Geneva liên quan đến người Mỹ là nạn nhân hoặc thủ phạm.

Các cáo buộc chống lại binh lính Nga bao gồm âm mưu phạm tội ác chiến tranh, tra tấn, đối xử vô nhân đạo và giam giữ trái pháp luật. Nếu bị bắt, xét xử và kết án, họ phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân.

8. Anh công bố 46 lệnh trừng phạt mới nhắm vào chuỗi cung ứng quân sự của Nga

Hôm thứ Tư, Anh đã công bố 46 lệnh trừng phạt mới chống lại các cá nhân và nhóm từ các quốc gia khác nhau mà nước này cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và giúp duy trì cuộc xâm lược Ukraine của nước này.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Vương Quốc Anh David Cameron cho biết những đối tượng bị trừng phạt bao gồm các thực thể hoạt động tại Trung Quốc, Serbia và Uzbekistan.

Phản ứng với các biện pháp trừng phạt mới được công bố của Anh đối với các cá nhân và nhóm từ các quốc gia khác nhau mà họ cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và giúp duy trì cuộc xâm lược Ukraine của nước này, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh, tuyên bố:

Các biện pháp trừng phạt của Anh đối với các cá nhân và nhóm bị cáo buộc có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga vi phạm luật pháp quốc tế.

Trung Quốc đã duy trì quan điểm khách quan và công bằng đối với Ukraine.

Vương quốc Anh được kêu gọi sửa chữa sai lầm của mình và rút lại các lệnh trừng phạt.

Bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc sẽ gặp phải phản ứng cứng rắn từ Trung Quốc.

Ông Cameron cũng đã đưa ra cảnh báo tới các ngân hàng và ngành tài chính rằng Nga có thể tìm cách lách các biện pháp trừng phạt thông qua các nước trung gian.

Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga do nước này xâm lược Ukraine đã có tác động đáng kể đến khả năng mua sản phẩm của nước này, bao gồm cả vật tư quân sự, trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, trong nỗ lực lách các biện pháp kiểm soát này, Nga đang sử dụng chuỗi cung ứng phức tạp và các tuyến cung ứng thay thế để có được các sản phẩm bị trừng phạt.

9. Bộ Ngoại Giao Ukraine phàn nàn về việc ách tắc giao thông gây ra bởi các cuộc biểu tình của Ba Lan

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Ukraine, Oleg Nikolenko, cho biết các tổ chức bác ái và các tổ chức phi chính phủ cung cấp viện trợ quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với sự chậm trễ vài tuần trong việc cung cấp máy bay không người lái, thiết bị điện tử và xe vận tải do các cuộc biểu tình ở biên giới của các tài xế xe tải Ba Lan.

Hàng nghìn xe tải chở hàng hóa thương mại đã bị ùn tắc trong nhiều tuần tại các cửa khẩu biên giới Ba Lan với Ukraine vì các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 6 tháng 11. Những tài xế xe vận tải ở Slovakia cũng đã bắt đầu đợt phong tỏa tương tự vào ngày 1 tháng 12.

Những người biểu tình muốn chấm dứt quyền tiếp cận không cần giấy phép của các tài xế xe tải Ukraine vào Liên Hiệp Âu Châu, nói rằng các tài xế Ukraine đang hạ giá của họ. Kyiv cho biết lưu lượng giao thông thời chiến khiến hệ thống cấp giấy phép xe tải trở nên không thực tế.

Trong khi những người biểu tình nói rằng họ cho phép viện trợ nhân đạo và quân sự đi qua, nhiều nguồn lực cần thiết cho lực lượng vũ trang Ukraine lại được các tổ chức dân sự mua và vận chuyển trên các xe tải thương mại, không được phép vượt qua vòng phong tỏa.

Chính phủ Ukraine có nguồn tài chính để tài trợ cho quân đội nhỏ hơn nhiều so với Nga, quốc gia đã phát động cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2 năm 2022.

Kết quả là, các lực lượng vũ trang đã phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp phụ trợ trị giá hàng trăm triệu Mỹ Kim như máy bay không người lái, xe cộ và áo giáp từ các tổ chức bác ái của Ukraine trong suốt cuộc chiến.