Thánh Bộ Giáo Hội Đông phương đã ban hành một thông cáo báo chí nói rằng Đức Hồng Y Trưởng, Leonardo Sandri, đang theo diễn tiến về những biến cố tại Iraq với mối quan tâm tột bực, và hiệp thông trong lời cầu nguyện với Đức Thượng phụ Chaldean, Louis Sako, cùng tất cả các giám mục, linh mục và giáo dân Iraq.

Tuyên bố còn cho biết rằng các nhà thờ và trường học Công Giáo được mở cửa cho những người tị nạn của tất cả các tôn giáo, và quả quyết với các tín hữu của Iraq về sự mật thiết tinh thần và tình cha con của Đức Thánh Cha Phanxicô.