Sáng thứ Ba ,12/11/2019, các Giám Mục Hoa Kỳ trong phiên họp khoáng đại đã bầu Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Tổng Giáo Phận Los Angeles làm Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu Đức Tổng Giám Mục Allen Vigneron của Tổng Giáo Phận Detroit làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

Có 10 ứng viên được đề cử vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, nhưng ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên, Đức TGM Gomez đã được 176 phiếu tín nhiệm, nhiều hơn gấp hai lần số phiếu của ứng viên về nhì.

Về chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đại hội đã bỏ phiếu ba vòng mới chọn được đức TGM Allen Vigneron.

Được biết, trong nhiệm kỳ trước, Đức TGM Gomez giữ chức Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Năm nay Ngài, 67 tuổi, sinh tại Monterrey, Mexico, thụ phong linh mục ở Tây Ban Nha. Điều đặc biệt là Đức TGM Gomez là người Châu Mỹ Latinh nhập cư đầu tiên lãnh đạo Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Phó Chủ Tịch là Đức TGM Vigneron sinh tại Michigan, cai quản tổng giáo phận Detroit từ năm 2009. Ngài thụ phong linh mục năm 1975 làm Giám Mục Phụ Tá cho giáo phận Detroit vào năm 1996. Năm 2003, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Giáo phận Oakland , California.