THUYỀN GỖ TỊ NẠN

Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

"Thuyền trôi xa về đâu ai biết

Thuyền có về ghé bến tự do

Trời cao xanh hay trời oan nghiệt.

Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ"

(Trích thơ Mán Thuận)