Ban Giám Đốc và Vietcatholic xin chúc mừng Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, vừa được nhận sứ mạng Giám Đốc Thông Tín Xã Fides vào ngày 1/5/2021 và ngài giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tòa Thánh Vatican. Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ là Thông Tín Viên của Vietcatholic tại Vatican, ngài đã từng giúp rất nhiều cho Vietcatholic, nhất là đã cộng tác tích cực trong dịp phong thánh ĐGH Gioan Phaolô Đệ Nhị, giúp cho Thông Tín Viên Vietcatholic vào tận phía trong của các phóng viên Roma tham dự trực tiếp Đại Lễ Phong Thánh này. Ban Giám Đốc Vietcatholic và Vietcatholic toàn cầu hân hoan chúc mừng Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, một người con của Giáo Hội Việt Nam và là một Thông Tín Viên tuyệt vời của Vietcatholic. Ngài chào thăm và hứa sẽ cộng tác nhiều hơn với Vietcatholic trong sứ vụ mới. Vietcatholic nguyện chúc Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ nhiều sức khỏe và hồng ân trong sứ vụ mới quan trọng này.

Hân Hoan Chúc Mừng.

Ban Giám Đốc Vietcatholic.