Vinh Sơn Liêm, Melbourne Ngày 1/11/2021. Lúc 6 giờ 30 chiều, trong một ngày thời tiết thật tuyệt vời. Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã cử hành Lễ Các Thánh Nam Nữ thật trọng thể trong điều kiện hạn chế về số người theo quy định phòng ngừa dịch Covid Tầu khi cơn dịch chưa chấm dứt.

Xem hình

Thánh lễ do hai Cha Tuyên úy của cộng đoàn là quý Cha Giuse Phạm Minh Ước và Phêrô Phạm Văn Ái đồng tế. Ca đoàn Babylon với Ca trưởng Xuân Kính và ca viên Nguyễn Thanh Huyền phụ trách thánh ca, qua sự điều khiển âm thanh của quý anh Văn Chương và Hà Hạnh đã làm tăng phần long trọng cho buổi lễ.

Mọi người khi đến cổng trung tâm đều phải check in QR CODE và đưa giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ, các cháu huynh trưởng TNTT đã rất tận tâm giúp những ai cần đến sự giúp đỡ của các cháu trong việc check in.

Mở đầu thánh lễ, Linh mục Phạm Văn Ái đã ngỏ lời là quý cha rất vui mừng được gặp lại cộng đoàn với thánh lễ mặt giáp mặt, sau một thời gian dài gặp nhau qua thánh lễ trực tuyến.

Cha Tuyên úy Phạm Minh Ước đã chia sẻ bài tin mừng về Tám (8) mối phúc. (Xin tóm tắt ý) Cha nói về ơn gọi làm thánh của các tín hữu. Ngày trước, người ta hay nói về ơn gọi chỉ dành cho các bậc tu trì, nay thì khác. Người có ơn gọi tu trì và cả giáo dân, đều được gọi để đi đến mục đích cuối cùng là nên thánh trong cương vị của mình, vì ai cũng được nên thánh nếu sống theo những điều Chúa dạy trong Tám mối phúc trong bài tin mừng hôm nay. Các Thánh Nam Nữ ở trên trời xưa cũng như chúng ta. Và các Ngài đã làm tròn ơn gọi đời mình trong niềm tin vào một Thiên Chúa, và những điều Chúa dậy bảo, để đi trên con đường dẫn đến cửa hẹp mà vào nước Thiên Đàng.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, mọi người chào hỏi nhau, mừng rỡ vì còn thấy nhau khỏe mạnh sau mùa dịch. Trước khi chia tay và hẹn gặp lại nhau dự lễ Các Đẳng Linh Hồn 2/11/21.