Bà Anna Aristotelous, Giám đốc các Nhà tù Síp, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp vào sáng thứ Sáu. Bà nói trong một tuyên bố từ Cục Điều Hành Các Nhà tù Síp “Thật vinh dự và vui mừng khi một giám đốc các nhà tù như tôi được hân hạnh gặp riêng Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào sáng thứ Sáu. Chuyến viếng thăm Síp của ngài có tầm quan trọng lịch sử và chắc chắn vượt xa công việc do tôi đảm trách”.

Trong cuộc gặp riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Bà Anna Aristotelous đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công việc của Đức Giáo Hoàng và sự nhạy cảm và hỗ trợ đặc biệt mà ngài luôn thể hiện đối với người nghèo. Đồng thời bà nhấn mạnh rằng: “Với tư cách là Giám đốc các trại giam, chúng tôi ủng hộ tất cả những người đang ở trong tù và đặc biệt là người nghèo, hy vọng rằng không có sự phân biệt đối xử nào khác đối với họ”. Cuối cùng, Giám đốc các Nhà tù bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về việc Tòa thánh đã nhận 10 người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ trong các nhà tù của Síp”.

Bà Giám đốc đã tặng Đức Giáo Hoàng một cây vĩ cầm do các tù nhân chính tay làm ra.
Source:Sismografo