Thánh Công Đồng của Tòa Thượng Phụ Alexandria vừa hoàn tất phiên họp ba ngày, từ 10 đến 12 tháng Giêng, và đã đưa ra một thông cáo chung. Nội dung nhằm thông báo về việc bầu chọn một Tân Tổng Giám Mục và năm Giám Mục mới, cũng như phản ứng lại Chính Thống Giáo Nga.

Vào thời điểm hiện tại, Thánh Công Đồng cho biết một số giáo sĩ ở Phi Châu phục vụ với mức lương thấp, thậm chí trong nhiều miền, các ngài không có lương bổng gì cả trong 2 năm qua vì đại dịch coronavirus. Có lẽ vì thế, nhiều linh mục đã rời bỏ Tòa Thượng Phụ Alexandria để gia nhập Chính Thống Giáo Nga.

Thánh Công Đồng đã mạnh mẽ lên án quyết định ngày 29 tháng 12 của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa về việc thành lập một Tòa Thượng Phụ Phi Châu và hai giáo phận ở Phi Châu và đón nhận 102 linh mục của Tòa Thượng Phụ Alexandria.

Toàn văn thông báo của Thánh Công Đồng Tòa Thượng Phụ Alexandria:

Như Tòa Thượng Phụ Alexandria đã chỉ ra một cách khái quát, trong hai năm qua, do Đức Thượng Phụ Theodore của Alexandria công nhận Giáo chủ Chính thống giáo Ukraine, chúng tôi đã bất ngờ phải đối mặt với sự xâm nhập và các hành động vô đạo đức của Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga thông qua các phương pháp bất kể giáo luật và khiếm nhã đối với thực hành và truyền thống của giáo hội, vốn được tất cả các bậc tiền bối của Đức Thượng Phụ Kirill tôn trọng.

Tòa Thượng Phụ Alexandria nhấn mạnh rằng Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa về cơ bản đã “mua lại” các giáo sĩ của Tòa Thượng Phụ Alexandria, để trả đũa và do đó đe dọa hoặc trả thù.

Tòa Thượng Phụ nhắc lại rằng việc Nga thành lập một “Tòa Thượng Phụ” trong phạm vi quyền tài phán của Tòa Thượng Phụ Alexandria là không theo quy luật và các tuyên bố về vấn đề này có lợi cho phía Nga đã được đưa ra bởi các giáo sĩ đã tha hóa và những người mà chúng tôi không rõ nguồn gốc, những người tự nhận mình là Chính thống giáo nhưng chưa bao giờ thuộc về Tòa Thượng Phụ Alexandria.

Đức Thượng Phụ đã chỉ ra nỗ lực thay đổi Giáo hội học của Chính Thống Giáo, “vì những lý do bất chính, tiêm nhiễm vi rút của chủ nghĩa dân tộc, là điều đã bị Công Đồng Chính Thống Giáo năm 1872 lên án”.

Tòa Thượng Phụ Alexandria nhấn mạnh rằng những quyết định này của Tòa Thượng Phụ Nga thậm chí còn ám chỉ đến “các tham số của chủ nghĩa thực dân mới” và “yêu sách về quyền tối cao thế giới” không phù hợp với truyền thống Chính thống.

Tòa Thượng Phụ Alexandria đã quyết định thông báo cho cả Tòa Thượng Phụ Đại Kết và các Giáo Hội địa phương thông qua các lá thư mục vụ, trong đó sẽ mô tả các hành động tiếp theo của Chính Thống Giáo Nga, đồng thời áp dụng một cách trung thực và trực tiếp những gì được cung cấp bởi các quy tắc trừng phạt của Giáo hội, đối với những người phạm tội.
Source:Orthodox Times