60. CÂY THUỐC CÁO TRẠNG

Các loại cây thuốc trong “cương mục bản thảo” hợp lại ký tên khải tấu Thần Nông:

- “Các tiểu thần hoặc là ôn hoặc là mát, hoặc là bổ hoặc là tá, mỗi thứ đều có đặc tính riêng, nhưng nào ngờ các thầy thuốc trên thế gian đem chúng tôi pha với nước nóng, lại còn kiến giải nhảm nhí thêm quân thần tá sử (1) nữa chứ. Một chặp thì lấy thuốc này làm vua, một chặp thì lấy thuốc nọ làm thần, nội trong một ngày, không biết bị họ đảo lộn tùng phèo mấy lần nữa? Do đó mà chúng tôi không an tâm với bản vị, nên đặc biệt xin ngài ban bố thánh chỉ, đốc thúc nhân viên đi điều tra chân thực tình huống mà đưa ra quyết định chính xác, để an định tâm tư của mọi người”.

Thần Nông nhìn bản tấu thì cười lớn, nói:


- “Đây là quan lệ bầu cử tổng thống của quốc gia dân chủ, chưa đủ để gởi, hà tất phải lấy làm lạ”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 60:

Có một vài người Ki-tô hữu sau khi lãnh bí tích Hòa Giải xong thì nói với bạn bè: “Tớ phạm tội không đáng kể, mà ông cha giải tội cho tớ làm việc đền tội nặng quá”. Làm việc đền tội cũng là một cách uống thuốc để chữa lành bệnh trong tâm hồn, bằng không thì bệnh sẽ càng nặng thêm. Một trong những lý do mà các giáo dân dễ dàng tái phạm cùng một tội đó là họ không làm việc đền tội cách sốt sắng và chỉ làm qua loa chiếu lệ.

Những cây thuốc kiện cáo với vua Thần Nông, vì chúng nó không hiểu quy tắc chế biến thuốc của các thầy thuốc. Cũng vậy, người Ki-tô hữu nào cứ than trách là cha giải tội cho họ làm việc đền tội quá nhiều, thì chứng tỏ họ không hiểu hết hậu quả của tội mà họ đã phạm, sẽ gây thiệt hại cho linh hồn và thân xác của họ như thế nào.

Làm việc đền tội nhiều hay ít cách sốt sắng với ý thức tin cậy vào lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta đang đi vào ngưỡng cửa hạnh phúc; bằng ngược lại thì ôi thôi, cửa hỏa ngục đang mở rộng để chào đón chúng ta đấy.

(1) Lấy thuốc chủ trị làm vua, lấy thuốc bổ trị làm thần, và thuốc chủ trị tuy tương phản mà khớp nhau làm tá (giúp đỡ), thuốc dẫn làm sử.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info