Đức Cha David Malloy của Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc tế và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, đã lên án những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine được Ngoại trưởng Nga đưa ra trong phiên họp thứ 77 hiện tại của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tuyên bố của Đức Cha David Malloy viết:

“Khi những căng thẳng gia tăng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, những cử chỉ và lời nói ngày càng tăng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân phải bị lên án. Một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành. Bất kỳ mối đe dọa nào được thực hiện liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân đều nhắc nhở chúng ta về bản chất tàn ác của chúng và những hậu quả tai hại đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới - rằng những hy vọng và ước mơ chung của chúng ta dành cho các dân tộc của chúng ta sẽ chiến thắng những cám dỗ và bất công do cuộc chiến này gây ra ở Ukraine.”
Source:USCCB