15. MUA NGÀN MÕM LỢN

Huyện quan nọ viết chữ rất nguệch ngoạc, nhưng vẫn tùy tiện múa bút. Có một lần chuẩn bị tiệc mời khách, bèn viết tên những món ăn và đưa cho người giúp việc đi mua, trong đó chữ “lưỡi舌” (1) của lưỡi lợn (豬舌) viết rất là dài, nên người giúp cho rằng mua một ngàn cái mõm lợn.

Khi đến chợ, làm gì mà có nhiều như thế, nên đi về quê tìm mua mà cũng chỉ mua được năm trăm cái mõm (miệng) lợn, người giúp việc nóng ruột quay vòng không biết làm thế nào để báo cáo cho tốt, nên cuối cùng chỉ biết gồng cứng đầu trở về bẩm báo.

Huyện quan cười lớn nói:

- “Ta bảo mua lưỡi lợn, làm thế nào mà lại đi mua ngàn cái mõm lợn?”

Thư lại chợt tỉnh ngộ thầm kêu khổ, nói với huyện quan:

- “Từ nay về sau nếu muốn mua ngỗng (鵝), tiên vàn xin ngài viết ngắn một chút, đừng viết thành mua “chim” của tôi". (2)

(Giải Uẩn Thiên)

Suy tư 15:

Có hai loại nghề nghiệp phải viết chữ cho đẹp, hoặc ít nữa viết cho đàng hoàng, đó là nghề thầy giáo và nghề bác sĩ. Nhưng trong thực tế của thời nay, có những thầy giáo viết chữ sai chính tả và viết nguệch ngoạc, và bác sĩ viết chữ trên toa thuốc thì đố ai mà đọc được, kỳ thật.

Người lãnh đạo, người làm lớn, những người có trách nhiệm dạy dỗ đều cần phải nói rõ ràng không một lời nhiều ý, bởi vì khi nói một lời nhiều ý thì dễ dàng gây ra sự hiểu lầm cho cấp dưới, và do đó dễ sinh ra sự hổn độn.

Linh mục, tu sĩ mà nói một lời nhiều ý thì giáo dân không hiểu, và do đó dễ trở thành kẻ giảo hoạt và lời giảng dạy của các ngài sẽ bớt đi sự nghiêm túc; cha mẹ dạy con mà cứ nói xa nói gần nhiều ý thì đừng trách là con cái không hiểu ý mình, nhưng luôn lấy tình thương mà phân tích rõ ràng để dạy con cái.

Vì viết cẩu thả chữ “lưỡi舌” mà huyện quan làm khổ viên thư lại đi mua ngàn cái mõm lợn.

Linh mục, tu sĩ ăn nói không nghiêm túc thì không những làm khổ giáo giáo dân mà còn gây mất uy tín của mình, và có khi gây hiểu lầm ấn tượng xấu cho giáo dân.

(1) 舌 là lưỡi, nếu phân ra trên là chữ千ngàn, dưới là chữ口 miệng.

(2) 鵝 nghĩa là con ngỗng, nếu phân ra làm hai thì chữ trước là chữ tôi我, chữ sau là chữ chim 鳥 phát âm là “dieo” giống chữ 屌 cũng phát âm là “dieo” nghĩa là “chim”. Hai chữ này nghĩa là “chim của tôi 我鳥”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info