58. NÓI KHOÁC NÓI LÁC

Triệu Lục Chính tươi cười đắc ý kể lại kinh nghiệm rùng rợn trong rừng sâu của mình, hắn nói:

- “…Tôi bị một con sư tử cắn một miếng, hôn mê, nhưng lúc ấy tôi nghĩ…”

Trong đám người nghe đột nhiên có tiếng nói:

- “Đã hôn mê rồi, anh còn có thể nghĩ được nữa sao?”

(Tiếu thoại đại tập hợp)

Suy tư 58:

Đã hôn mê rồi thì biết gì nữa mà nói, chẳng qua là kể thêm bớt cho câu chuyện thêm ly kỳ mà thôi.

Những người đang sống trong tội thì không còn biết gì về thiên đàng hay hỏa ngục nữa, bởi vì họ chỉ biết sống theo đam mê xác thịt và thỏa mãn lòng tham hưởng thụ thế gian này của mình. Đối với những người này thì không thể đem giáo lý kinh thánh ra nói với họ, cũng không thể đem việc đạo đức ra khuyên bảo bọ, nhưng cần đến lời cầu nguyện chân thành và ân sủng với lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể làm cho họ tỉnh lại.

Cuộc đời biến đổi không ngừng, cho nên có người nói cuộc sống như tỉnh như mê, hôm qua như vậy hôm nay lại khác nhau xa.

Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng vậy, cần phải tỉnh thức để chuẩn bị giờ Chúa đến, nếu cứ sống trong cơn mê của trần thế, thì chắc chắn khó mà tỉnh dậy để chờ đón thời khắc của Chúa đến, bởi vì Chúa đến thì như kẻ trộm không ai biết cả.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info