7. Yêu thì không có cảm giác là trách nhiệm nặng nề, không sợ lao nhọc, nhưng nó tự nguyện thực hành những việc vượt qua năng lực của nó.

(Sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info