Cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả có thể tóm gọn trong ba thời kì. Thời kì sống trong hoang địa, thời gian rao giảng công khai và kết thúc bằng thời gian, dù vô tội vẫn bị giam cầm vì dám nói sự thật. Thời kì sống trong hoang địa được bàn tới tuần trước. Trong thời gian này thánh nhân nhận biết một khi con người coi của cải, tiền tài, vật chất, danh vọng là mối quan tâm nhất trong đời; con người sẽ cạnh tranh, giành giật điều họ mong ước theo cung cách của loài thú hoang dã, săn giết nhau.

Tuần này, chúng ta nhìn vào thời kì thánh nhân rao giảng công khai và chú trọng đến thời kì cuối. Thời kì rao giảng công khai thánh nhân gặp Đức kitô, đàm đạo cùng Ngài và ngay cả ban phép Thanh Tẩy cho Đức Kitô. Sau khi Đức Kitô bước lên bờ, liền có Thần Khí Thiên Chúa hiện đến trên Đức Kitô và từ trên không có tiếng vang dội như tiếng sấm phán ra: 'Đây là Con Ta hằng yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Ngài' Mt 3,16.

Chứng kiến những sự lạ trên thánh nhân nhận biết Đức Kitô chính là Đấng Thiên Sai. Ngài đón nhận Đức Kitô với tất cả tâm hồn, tất cả tấm lòng chân thành quí mến, kính trọng, tôn thờ. Việc Đấng Thiên Sai xuất hiện báo cho thánh nhân biết sứ mạng mở đường, khai lối, sẵn sàng cho Đấng Cứu Thế, của ngài sắp hoàn tất. Bởi thánh nhân được sai đến mở đường cho Đấng Thiên Sai, nay Đấng Thiên Sai đã đến nên sứ vụ mở đường coi như sắp hoàn tất. Để chuẩn bị cho việc kết thúc sứ vụ rao giảng của mình, thánh nhân trao gởi môn đệ mình cho Đấng Thiên Sai. Một trong số các môn đệ đó sau này trở thành tông đồ của Đức Kitô. Danh tiếng Thánh Gioan Tiền Hô vang lừng khắp cõi, ngay cả vị hoàng đế đương thời là Hêrôđê cũng kính trọng và thích nghe ngài rao giảng. Cũng chính vị vua này bỏ ngài vào tù vì thánh nhân đã ngăn cản, cảnh báo việc làm vừa trái đạo đức vừa sai luật của nhà vua. Thánh Gioan ngăn cản, chỉ trích, phê bình việc Hêrôđê li dị vợ để cưới chị dâu là Herođia. Vì coi ngai hoàng hậu quan trọng hơn mọi sự trên đời, ngay cả việc giết người Herođia cũng thực hiện, miễn là nhận được ngai hoàng hậu. Herođia dùng nhan sắn lung lạc Hêrôđê và dù không muốn nhưng để chiều lòng Herođia, ông ra lệnh Gioan giam trong ngục tối. Đây chỉ là bước đầu, bước kế tiếp Herođia chờ cơ hội thuận tiện để giết kẻ thù không thể tha. Trong tù, Gioan Tiền Hô nghe nhiều tin về Đức Kitô, tin đồn cũng có, tin do môn đệ Ngài mang đến cũng có. Ăn uống đói khát, cơ thể bị hành hạ, tâm trí không thảnh thơi, hoàn cảnh cuộc sống ngặt nghèo. Những lí do trên dẫn đến việc Gioan hoang mang, ngờ vực về những tin tức về Đức Kitô. Điều Gioan thắc mắc không liên quan gì đến yếu kém đức tin hay ngờ vực về đức tin mà chính là ông muốn làm sáng tỏ những gì ông nghe trong tù. Gioan sai môn đệ thân tín đến gặp Đức Kitô hỏi cho rõ Ngài là Đấng Thiên Sai đã đến hay ông còn phải chờ thêm một thời gian nữa Mat 11,2. Đức Kitô nói với môn đệ Gioan.

'Các anh hãy trở về thuật lại cho Gioan biết những gì tai các anh nghe, mắt các anh thấy. Người điếc nghe được, người mù mắt sáng, người què được lành, phong cùi được sạch và kẻ chết sống lại, và Tin Mừng được rao giảng cho người nghèo khó và hạnh phúc cho những ai vững tin nơi Ngài'. Mt 11,2.

Tuần trước thánh Gioan nhắc đến câu 'Nòi rắn độc' Mt 3,7 để chỉ kẻ nghe lời ma quỉ dụ dỗ, phạm tội, làm điều tội lỗi, tàn ác, sinh trái xấu. Đức Kitô nhắc đến nguồn gốc Ngài đến từ 'Từ gốc tổ Giôsê...sẽ mọc một mầm non. Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này'. Mầm non này sinh hoa trái tốt lành. Điều này được tiên tri Isaiah loan báo Is 11,1. Nhắc lại điều trên để xác định Đức Kitô chính là Đấng Thiên Sai mà tiên tri đã loan báo. 'Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến'. Mt 11,10.

Ngài đến không những sinh hoa trái tốt lành như mở mắt người mù, mở lưỡi người câm, chữa lành bệnh tật. Quan trọng hơn nữa Ngài đến mang lại sự sống trường sinh, mở đầu bằng việc cho kẻ chết sống lại. Ai có thể tha tội, ai có khả năng cho kẻ chết sống lại, nếu Đấng đó không phải là Đấng Thiên Sai. Nhận được câu trả lời từ Đức Kitô, môn đệ trở về cho biết điều Đức Kitô rao giảng và chữa lành, Gioan tái xác định điều ông nhận biết thời kì rao giảng: Đức Kitô chính là Đấng Thiên Sai.

Từ kinh nghiệm trong tù của Gioan chúng ta học biết khi có nhiều tin trái nghịch, xung khắc nhau về giáo lí của Đức Kitô thì hãy cẩn trọng bởi chính những điều này gây hoang mang, lung lạc niềm tin. Hoang mang, so đo, và ngay cả lầm lẫn trong chọn lựa điều đáng tin là điều khó tránh. Ngoài Giáo Hội Thiên Chúa giáo ra, hiện nay còn có hàng trăm giáo hội khác cũng rao giảng về Đức Kitô và giáo hội nào cũng nhận mình chân chính. Chính điều này gây hoang mang cho nhiều Kitô hữu. Thánh Gioan đã trải qua kinh nghiệm này trong thời gian ở ngục tối. Những con tim chân thành tin theo Đức Kitô, xin ơn soi sáng để nhìn ra ánh sáng chân lí của Đức Kitô.

Gioan Tiền Hô nhận biết Đức Kitô và chết cho Đức Kitô. Điều này xác thực, không thể chối cãi, bởi chính Đức Kitô nói về Gioan khi Ngài nói những người sinh ra bởi phụ nữ thì không ai cao trọng hơn Gioan, nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn Gioan. Cao trọng bởi không phải sinh ra do người trần thế, mà chính là được tái sinh trong Đức Kitô, tái sinh trong Đấng Cứu thế.

Hoàn thành sứ mạng mở đường cho Đấng Cứu Thế, Gioan chết trong tù, bị chém đầu trong ngục tối. Bị hành hạ, tù đầy, chối bỏ, chết thảm là điều xảy ra cho hầu hết tiên tri trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa.

TiengChuong.org

Spiritual Imprisonment

There are three stages of John's life. They are the wilderness experience, the public ministry, and finally his time in prison. His personal experience in the wilderness reveals that when God is not the first priority in our lives, but the world's glory, we compete for power and glory in a similar manner as wild animals prey for food.

His second phase has two major parts: the public ministry and his time in prison which is the focus of our reflection this week. In his public ministry, John had first-hand knowledge of Jesus. He met Jesus, spoke to Him, and even baptised Him. After the Baptism, Jesus came out of the water, John witnessed God's Spirit in the shape of a dove who came upon Jesus, and heard the voice like the thunder from on high saying: 'This is my beloved, listen to him, my favour rests on him' Mt 3,16. This confirms that Jesus is the Chosen One, The Messiah. John showed great respect for Jesus, and believed Him as his Lord and God. The coming of the Messiah is also time of completion for John's vocation; because his vocation is preparing the way for the Lord. In preparation for the completion of his vocation, John sent his own disciples to Jesus, and some of them later became Jesus' apostles. John was popular among the people, and his reputation spread far and wide. Even king Herod Antipas recognised his righteousness, and loved to listen to his preaching. However, Herod Antipas loved his will more than God's. He imprisoned John; because John condemned him for his double immoral acts of evil. Antipas was divorcing his wife and marrying, Herodia, his sister-in-law. Imprisonment of John was not enough for her, and she was waiting for an opportunity to eliminate John. John was imprisoned for doing something good, for keeping the law. While in prison, John received news from different sources about Jesus: word of mouth, rumours, and news from his own disciples. They all talked about the work of the same man, Jesus, but their messages were in disunity and that confused him. In prison, John wanted to verify what he had heard, but it was not easy. His query has nothing to do with the crisis of faith but simply for clarification. John's prison experience tells us that when we have a mixed bag of information about Jesus, it confuses our minds and that is the present problem of our world. We have too many Christian denominations. They all make a claim that they are the authentic disciples of Jesus, and that is the crisis of faith for many.

John sent his disciples to ask Jesus, 'Are you the one who is to come, or have we got to wait for someone else? Mt 11,2. Jesus told John's messengers that 'Go back and tell John what you hear and see; the blind see again, and the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear and the dead are raised to life and the Good News is proclaimed to the poor, and happy is the man who does not lose faith in me'.

Last week John mentioned the 'Brood of vipers' which is associated with producing bad fruit. Jesus' reply affirmed what prophet Isaiah had written about him. He preferred to 'A shoot springs from the stock of Jesse' Is. 11,1 which he himself produces good fruit, namely the blind can see, the lame can walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. The second part of his reply indicates that He is God, 'The dead are raised to life'. Who can do that, but God alone. Receiving the message, John was happy, assuring him that Jesus is the Messiah. We are sure of that because Jesus himself comments that John is not an ordinary prophet but a special one; because the scripture says: 'Look, I am going to send my messenger before you; he will prepare your way before you'. Mat 11,10.

Fulfilling the role of the messenger, John died a violent death in prison, being beheaded.