ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM: QUẢ và QUÀ

QUẢ LỪA: Evà đã ăn quả lừa của Satan khi ăn trái cấm

QUẢ ĐẮNG: Ađam nghe lời vợ dụ dỗ cũng ăn. Từ đó ông bà gieo tội nguyên tổ là quả đắng cho nhân loại.

QUẢ PHÚC: Tạ ơn Chúa vẫn luôn thương tình đã trao Chúa Giêsu như quả phúc cứu độ nhân loại.

QUÀ: Mẹ Maria dâng cả con người mình để Chúa tùy nghi sử dụng. Để rồi, Chúa làm cho Mẹ thành Đấng đầy ơn phúc – một quà tặng quý báu. Và Mẹ trở thành người cầm quà, chuyển quà, trao quà là Con Chúa cho nhân loại.

QUÝ: Quà là do Quý. Đức Mẹ được được đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa quý mến Mẹ. Tặng quà là để tỏ lòng quý mến. Quý mến ai mới tặng quà. Càng quý trọng thì càng tặng quà quý giá. Và điều kì diệu là dù mất tiền mua quà tặng mà người ta lại thấy vui. Chỉ sợ tặng mà người không nhận thì ta lại buồn. Quà gói cả tấm lòng. Tặng quà là diễn tả tình lớn hơn tiền.

QUẢNG ĐẠI: Quà diễn tả tấm lòng quý mến và quảng đại. Cần có lòng quảng đại thì mới hay tặng quà. Chứ cứ nói quý mến nhau lắm mà chẳng thấy tặng quà bao giờ thì đó chỉ là thương môi thương mép mà thôi.

Tạ ơn Chúa đã trao ban Chúa Giêsu và Mẹ Maria như quà tặng vô giá cho nhân loại. Xin Chúa cho mỗi chúng con cũng biết mở lòng quảng đại quý mến tặng quà nhau. Xin Chúa biến đời mỗi người thành món quà quý giá đem niềm vui cho nhau và cho Chúa. Amen.