Trân trọng giới thiệu 3 phút Video chia sẻ Lời Chúa để TẾT SẠCH SẼ, ĐẸP ĐẼ, VUI VẺ, TƯƠI TRẺ...
https://youtu.be/mHqHkZoosTo?t=146