NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG ĐÁNG TIN
“Các thần ô uế kêu lên, ‘Ông là Con Thiên Chúa!’. Nhưng Ngài cấm ngặt chúng không được tiết lộ Ngài”.

Ngày kia, Satan đang đi dạo cùng với một trong những cơ binh của hắn. Tất cả cơ binh và lãnh chúa của chúng nhìn thấy một người đàn ông đi trước nhặt một thứ gì đó sáng bóng. “Người ấy đã tìm thấy gì?”, một tên quỷ hỏi. “Một phần của sự thật!”, Satan trả lời. “Ngài không lấy làm phiền khi anh ấy chỉ tìm ra một phần sự thật sao?”, tên quỷ hỏi. “Không!”, Satan nói, “Ta bảo đảm rằng, hắn sẽ biến nó thành một tôn giáo!”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Một phần sự thật!’, đó là những gì ma quỷ thường dùng để lừa phỉnh con người! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu quở trách các thần ô uế và ra lệnh cho chúng không được tiết lộ Ngài. Tại sao? Bởi lẽ, với danh tánh và con người Ngài, hoặc nói cách khác, Chúa Giêsu là ai; ma quỷ sẽ nói lên ‘một phần sự thật’, nên sự thật của chúng là ‘những sự thật không đáng tin!’.

Ma quỷ thường lừa dối người khác bằng cách nói một số sự thật theo cách ‘hơi sai lầm!’. Chúng trộn sự thật với sai lầm; vì vậy, ma quỷ không xứng đáng nói bất kỳ sự thật nào về Chúa Giêsu. Điều này sẽ cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về việc loan báo Tin Mừng cách chung. Có nhiều người rao giảng Tin Mừng, nhưng không phải mọi điều chúng ta nghe hay đọc đều hoàn toàn đáng tin! Có vô số ý kiến, vô số người đưa ra những lời khuyên và vô số nhà thuyết giáo trong thế giới ngày nay. Một đôi khi, các nhà giảng thuyết sẽ nói một điều gì đó khá đúng, nhưng sau đó, họ cố ý hoặc vô tình trộn lẫn sự thật đó với những sai lầm nhỏ; và đó sẽ là ‘những sự thật không đáng tin!’. Bởi lẽ, ‘một phần sự thật’ sẽ gây thiệt hại lớn và sẽ khiến nhiều người lạc lối!

Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần rút ra từ phân đoạn này là, chúng ta phải luôn lắng nghe cẩn thận những gì được rao giảng và cố gắng phân biệt những gì được dạy có hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu không. Đây là lý do chính yếu mà chúng ta phải luôn dựa vào lời rao giảng của Chúa Giêsu khi nó được mặc khải qua Giáo Hội và trong Giáo Hội. Chúa Giêsu bảo đảm rằng, chân lý của Ngài được nói ra qua Giáo Hội của Ngài. Do đó, giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, cuộc đời các thánh và sự khôn ngoan trong thẩm quyền giảng dạy của huấn quyền phải luôn được sử dụng làm nền tảng cho tất cả những gì chúng ta nghe và được dạy.

Anh Chị em,

“Ngài cấm ngặt chúng không được tiết lộ Ngài”. Ma quỷ đủ ma mãnh để lừa gạt chúng ta khi chúng nói ‘một phần sự thật’ về Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài qua người này người kia, những người sẽ nói ‘những sự thật không đáng tin’. Phần chúng ta, con cái của Giáo Hội, chúng ta phải hết sức khôn ngoan. Vậy bạn và tôi hoàn toàn tin tưởng vào Giáo Hội, Mẹ của chúng ta như thế nào? Chắc chắn, Giáo Hội của chúng ta đầy những tội nhân, cũng như tất cả chúng ta là những tội nhân. Nhưng Giáo Hội của chúng ta cũng tràn đầy sự viên mãn của sự thật; ở đó, không có ‘một phần sự thật’ mà chỉ có toàn bộ Sự Thật là chính Chúa Giêsu, Đấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống!”. Và chúng ta tin tưởng sâu sắc vào tất cả những gì Chúa Giêsu đã mặc khải và tiếp tục mặc khải qua Giáo Hội của Ngài. Hôm nay, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn đối với thẩm quyền giảng dạy của Giáo Hội và cam kết hoàn toàn chấp nhận thẩm quyền đó.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về món quà giáo huấn rõ ràng và có thẩm quyền đến với con qua Giáo Hội; đặc biệt, qua Đức Thánh Cha. Cho con luôn biết cầu nguyện cho Giáo Hội, yêu mến Giáo Hội, và bảo vệ Giáo Hội, Mẹ của con!”, Amen.

(Tgp. Huế)