45. THÁI TỬ CHƯA SINH

Trịnh vương hỏi quan đại thần là Trịnh Triệu:

- “Thái tử như thế nào rồi?”

Trịnh triệu trả lời:

- “Thái tử còn chưa sinh ra.”

Trịnh vương kinh ngạc hỏi:

- “Ta đã lập thái tử mà nhà ngươi lại nói thái tử chưa sinh ra, là sao vậy?”

Trịnh triệu nói:

- “Mặc dù đã lập thái tử, nhưng đại vương yêu thích mỹ nữ và lấy nhiều vợ bé. Nếu ngài sủng ái người đàn bà nào đã có con trai thì ngài nhất định yêu con bà ấy. Đã yêu thì tất nhiên sẽ lập thái tử, cho nên tôi nói thái tử chưa sinh ra là vậy.”

( Hàn Phi Tử )

Suy tư 45:

Giáo hội dù trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời đại, vẫn luôn trung thành với giáo huấn của Đức Chúa Giê-su về bí tích hôn phối: một vợ một chồng và bất khả phân ly.

Người ta kháng nghị đòi để linh mục lấy vợ, người ta kháng nghị đòi truyền chức linh mục cho phụ nữ, dĩ nhiên giáo hội chẳng bao giờ làm theo những kháng nghị ấy. Nhưng chưa thấy kháng nghị nào đòi đàn ông được lấy nhiều vợ, đàn bà được lấy nhiều chồng.

Có nhiều loại tình yêu, mà tình yêu nào cũng có những đặc trưng của nó. Tình yêu của những người làm công tác từ thiện thì trải rộng cho mọi người mà không bị lệ thuộc vào một ai; tình yêu bạn bè dành cho nhau thì trải rộng trên một số bạn bè thân thiết; tình yêu cha mẹ dành cho con cái thì chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình rồi sau đó đến bà con thân thuộc; tình yêu của vợ chồng hoặc tình yêu chân thật của đôi trai gái thì đòi hỏi không được chia sẻ cho ai, nghĩa là không yêu tay ba tay bốn, mà chỉ có tình yêu giữa hai người với nhau mà thôi.

Hôn phối, tự nó là một tình yêu chung thủy như Đức Chúa Giê-su yêu thương Hội Thánh, và nó cũng sẽ là nhà tù cho những người không chung thuỷ trong đời sống hôn nhân một vợ một chồng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info