14. Phàm yêu mến Ngài thì đồng thời cũng phải yêu người khác, yêu tạo vật nhưng lại không vì Ngài mà yêu họ, thì người ấy yêu không nhiều.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info