ÁNH SÁNG CHÚA CHỨA TOÀN “T”

Lễ hôm nay còn gọi là Lễ Nến vì Chúa Giêsu chiếu sáng lung linh trong Đền Thờ và trong cuộc đời mỗi người, ánh sáng toàn “T”.

1. Lời Chúa chiếu sáng 3T trong Đền Thờ: Thanh tẩy, Tiến dâng, Thờ phượng.

THANH TẨY: Làm cho tâm hồn lòng dạ mình được sạch đẹp hơn, vào đền thờ cứ như vào thẩm mỹ viện vậy.

TIẾN DÂNG: Lễ vật diễn tả tấm lòng quảng đại, gói gém trọn vẹn yêu thương. Quà là như thế.

THỜ PHƯỢNG: Cả ông Simêôn và bà Anna lại gần ẵm lấy Chúa, rồi cất lời cảm tạ, ngợi khen Chúa. Thờ phượng nói lên sự cung kính, lòng hân hoan đến độ nếu có chết cũng toại nguyện rồi.

2. Lời Chúa chiếu sáng 3T nơi con người: Thân, Trí, Tâm “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”

THÂN: Chúa đã làm người nên cũng cần một thân xác lớn lên, khỏe mạnh to cao.

TRÍ: Sức khỏe con người không chỉ là sức khỏe cơ bắp, mà là tài sức của trí tuệ khôn ngoan.

TÂM: Để phát triển toàn diện, để vươn tới tầm cao của phẩm giá con người thì rất cần “Tâm”: Tâm hồn, tâm lòng, tâm linh đầy ân nghĩa cùng Chúa.

Xin cho ánh sáng 3T chiếu tỏa trong Đền Thờ và trong đời mỗi người. Amen.