17. Đức Mẹ Ma-ri-a đã yêu thương loài người hèn mọn chúng ta đến thế, vậy mà Mẹ càng ban thêm ân sủng cho chúng ta.

(Thánh Ioannes Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info