3. MẶT TRỜI VÀ MƯA

Một ngày trời mưa âm u các trẻ em tụ tập lại, chán nản nói với nhau:

- “Nếu mỗi ngày đều có mặt trời chiếu sáng khắp nơi, thì tốt biết mấy nhỉ?”

Ước vọng của chúng nó được thực hiện rất nhanh, hơn nữa sau khi mặt trời xuất hiện thì liên tục chiếu sáng trong mấy tháng liền, ngay cả một chút mây đen cũng không thấy. Hạn hán đến rồi, ruộng đồng và nông nghiệp đều chịu tổn thất rất lớn, cỏ cây hoa lá trong vườn đều khô queo, chỉ trơ cành cách thảm hại.

Mẹ của các em nói:

- “Bây giờ các con có thể hiểu rồi chứ, mưa và mặt trời đều quan trọng như nhau. Từ trong giáo huấn thượng trí của Thiên Chúa, chúng ta thể nghiệm ra rằng, dù cho chúng ta nắm được thứ Ngài sáng tạo, thì cái mà chúng ta có tất cả mãi mãi vẫn là những ngày vui vẻ, đó cũng là món quà Ngài ban cho. Để trở thành người trưởng thành chân chính, thì mỗi người cần phải học cách chấp nhận cuộc sống hoạn nạn khốn khó, đau khổ và bất hạnh."

(Một trăm câu chuyện)

Suy tư ngắn 3:

Thiên Chúa tạo dựng muôn loài là để thông ban tình yêu của Ngài cho mọi loài, cho nên tất cả những gì mà Thiên Chúa tạo dựng đều có vai trò quan trọng của nó.

Nhưng điều quan trọng nhất mà Đức Chúa Giê-su nhấn mạnh là: làm theo thánh ý của Cha trên trời.

Chập nhận hoàn cảnh hiện tại là điều quan trọng nhất của người Ki-tô hữu có niềm tin vào Đức Chúa Giê-su.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info