18. Làm việc cung kính Đức Mẹ Ma-ri-a thì không kể lớn nhỏ, chỉ có một điều kiện cần phải làm, đó chính là không thiếu lòng bền chí.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info