Xem hình ảnh

Ngày hôm nay 16 tháng 3 năm 2023, đan viện Biển Đức Thiên Tâm ở Kerens TX đã cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên cho ngôi Thánh Đường cuả đan viện mà ngay từ lúc mới thành lập mọi người đã mong mỏi và đã bàn cãi rất nhiều.

Chủ trì buổi lể Tạ Ơn và hai nghi thức, nghi thức làm phép viên đá và nghi thức động thổ, là Viện Phụ Cuthbert Brogan, OSB, giám tỉnh chi dòng Biển Đức ‘English Province of the Subiaco Congregation’ từ Farnborough, Hampshire bên Anh Quốc, và viện phụ Christian cuả tu viện Monastery of Christ in the Desert ở New Mexico, Hoa Kỳ.

Lý do có hai vị viện phụ (cao cấp) có mặt tại đan viện Thiên Tâm trong lúc này là để thực hiện một chương trình thanh tra định kỳ 4 năm (regular canonical visitation every three or four years) mà mọi tu viện phải thực hiện.

Nhắc lại vào năm 2009, 6 đan sĩ Việt Nam đã từ đan viện ‘Mẹ’ ‘The Monastery of Christ in the Desert, Abiquiu, New Mexico, U.S.A’ đi qua Kerens TX để thành lập một đan viện mới cho các tu sĩ VN, và Cha Hạnh đã là vị đan viện trưởng từ đó cho đến khi khuất núi.

Đan viện the Monastery of Christ in the Desert vốn gia nhập vào tỉnh dòng Biển Đức ‘the English Province of the Subiaco Congregation’ từ năm 1983, cho nên một đan viện ‘con’ là Biển Đức Thiên Tâm cũng trở thành một phần tử cuà tỉnh dòng có nguồn gốc cổ kính ngàn năm từ bên Anh Quốc đó.

Ngày hôm nay cũng còn đánh dấu sự kết thúc cuộc thanh tra một cách tốt đẹp, và theo nguồn tin không chính thức thì vị đan viện phó là Lm Paulavang Vương Lưu Thiện, OSB, đã được đề cử để trở thành đan viện trưởng thay thế cho Cha Hạnh đã qua đời.

Qua cuộc hàn huyên với cha Thiện, ngài cho biết nếu phải gánh vác công việc cuả đan viện, thì ngài mong mỏi được hoàn thành những chương trình cuả Cha Hạnh, nhờ cậy vào ‘các chú các bác’ vẫn đang tiếp tục cộng tác với nhà dòng.

Trả lời câu hỏi là khi nào thì đan viện này sẽ được độc lập, nghĩa là không còn tuỳ thuộc vào đan viện Mỹ The Monastery of Christ in the Desert nữa, thì Cha Thiện cho chúng tôi hay là đan viện Biến Đức Thiên Tâm đã độc lập lâu rồi, tuy nhiên để trở thành một Abbey (Tu Viện) có Abbot (Viện Phụ) thì còn cần nhiều yếu tố nữa như có nguồn thu thập vững chắc, có con số tối thiểu 12 tu sĩ khấn trọn và có nguồn ‘ơn gọi’ dồi dào.

Riêng về ‘ơn gọi’, Cha Thiện cho biết sau khi cha Hạnh mất thì đã có thêm 3 thầy gia nhập đan viện, là những thầy đã được cha Hạnh mời gọi trước đây.

Trở lại vấn đề xây dựng Thánh Đường, các quan chức cho chúng tôi biết là số dự chi sẽ là trên 5.5 triệu dollars và đan viện hiện đang kêu gọi lòng hảo tâm đóng góp. Ngay trong buổi tiếp tân tại hội trường, chúng tôi đã chứng kiến 2 trường hợp hảo tâm đáng kể, một vị hứa cho 5 ngàn đô, và khi buổi tiệc kết thúc thì một vị khác đã hứa 10 ngàn đô.

Xin đọc Lời Kêu Gọi xây dựng Thánh Đường sau đây.

Xem Bài

Thông tin liên lạc, như sau:

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road 4271
Kerens, TX 75144
Email: danvienthientam@gmail.com
Tel: 903-396-3201