19. Sự chúc phúc của Đức Mẹ Ma-ri-a chính là Mẹ ban cho chúng ta ơn thánh sủng.

(Thánh Wenceslaus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info