71. Bạn có thể yên tâm đến trước mặt Thiên Chúa, bởi vì trước mặt Đức Chúa Con bạn có một người mẹ, trước mặt Đức Chúa Cha bạn có một vị là Đức Chúa Con: Đức Mẹ Ma-ri-a vì bạn mà biểu hiện rõ ràng lòng từ bi của Mẹ và Đức Chúa Con; Đức Chúa Con vì bạn mà biểu hiện rõ ràng các vết thương và cạnh nương long của Ngài và Đức Chúa Cha.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info