THEO CẤP SỐ NHÂN
“Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần!”.

Ngày kia, Alexander bất ngờ dừng lại trước một người ăn xin, người này chẳng có gì dâng vua ngoài một nụ cười. Vua lấy mấy đồng vàng ra tặng. Ngạc nhiên, một cận thần thưa, “Bẩm ngài, vài xu cũng phù hợp với nhu cầu của một gã ăn xin!”. Vua đáp, “Vài xu phù hợp với nhu cầu của một kẻ ăn xin, nhưng những đồng vàng phù hợp với sự hào phóng của một đại đế!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trở lại mùa Thường Niên, một sự trùng hợp thú vị khi cả hai bài đọc Lời Chúa hôm nay cùng nói đến sự hào phóng: hào phóng của con người, hào phóng của Thiên Chúa. Qua đó, con người luôn ‘dâng một, nhận mười’. Bài đọc Huấn Ca nói, “Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần!”. “Bảy lần” theo Thánh Kinh là rất nhiều lần, nhận ‘theo cấp số nhân!’.

Nói đến sự hào phóng đối với Thiên Chúa, con người thường nghĩ đến những lễ phẩm. Thế mà tác giả Huấn Ca bất ngờ tiết lộ một điều gì đó cao hơn, ‘phi vật chất’ hơn, “Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật”, “Ai làm phúc bố thí, là dâng lễ hy tế”, “Lánh xa bất công là dâng lễ đền tội”. Thánh Vịnh đáp ca cũng nhắc lại sự thật ‘dâng một, nhận mười’; nhận cả thiên đàng, nhận ơn cứu độ của Chúa, “Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ!”.

Ơn cứu độ! Đó cũng là nội dung Tin Mừng khi Phêrô nói, “Đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?”. Chúa Giêsu cho biết, họ không chỉ được ân thưởng sự sống đời đời mai ngày nhưng ngay cả đời này. “Cùng với sự bắt bớ!”. ‘Bắt bớ’ là một phần của ‘phần thưởng’ và điều đó sẽ chứng tỏ, các môn đệ thực sự thuộc về Ngài. Hy sinh và khổ đau chẳng có giá trị gì; nó chỉ giá trị khi được thực hiện vì tình yêu Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Như thế, bằng cách chứng minh tình yêu của mình ngay bây giờ, người môn đệ sẽ hưởng trước thiên đàng ngay hôm nay và cả mai ngày; họ sẽ hưởng ‘theo cấp số nhân’ cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng!

Thánh Ignatiô chia sẻ, “Nếu Chúa ban cho bạn một mùa bội thu từ những thử thách, thì đó là dấu hiệu của sự thánh khiết Ngài muốn bạn đạt được. Bạn muốn trở thành một vị thánh vĩ đại? Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn thật nhiều đau khổ! Mọi thú vui trần gian sẽ không tài nào sánh được với vị ngọt trong mật và giấm đã được dâng cho Chúa Kitô. Cũng thế, những khó khăn, đau khổ mà chúng ta phải trải qua ‘cho Ngài’, ‘với Ngài’ và ‘vì Ngài!’”.

Anh Chị em,

“Chúa sẽ trả lại cho con gấp bảy lần!”. Đôi khi, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa yêu cầu chúng ta quá nhiều. Đúng! Ngài yêu cầu rất nhiều! Toàn bộ cuộc sống của chúng ta! Và không chỉ điều này, điều kia, Ngài ‘đòi bằng được’ cả chính ‘cái tôi’, sự ích kỷ của mỗi người. Vì lẽ, từ bỏ tất cả nhưng không từ bỏ ý riêng, ‘cái tôi’, là chưa từ bỏ gì cả. Ngài mời chúng ta hiến mình cho Ngài mà không có ngoại lệ, cũng chẳng trả giá. Nếu hiểu rằng, chúng ta ‘dâng một, nhận mười’ và nhiều hơn nữa ‘theo cấp số nhân’, thì phần thưởng hôm nay và mai ngày sẽ vô cùng lớn lao so với những gì chúng ta từ bỏ. Những hy sinh ấy sẽ rất nhạt nhoà so với “những đồng vàng” Ngài ban tặng; từ đó, nhất định, bạn và tôi sẽ không từ chối với Ngài bất cứ điều gì!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, nhiều lúc, con quá bủn xỉn với Chúa! Đừng để con quên, con ‘dâng một, nhận mười’, ‘theo cấp số nhân’, đến đỗi không vác nổi. Và con không bao giờ mặc cả, ngã giá!”, Amen.

(Tgp. Huế)