6. Một người hoàn thành ơn gọi thì dù cho không có làm những việc thiện khác, chỉ cần họ tậm tâm làm tròn bổn phận vì yêu mến Thiên Chúa, vinh quang Thiên Chúa, đem vinh quang của Thiên Chúa làm mục đích cho các việc của họ làm, người như thế thì đã hoàn thành ơn gọi rồi.

(Thánh Francis of Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info