7. Tôi từ bỏ tiền tài nhà cửa vật chất của thế gian như từ bỏ bùn đất, để tìm kiếm bảo vật không bị hư nát và cung điện huy hoàng ở trên trời.

(Thánh Cecilia)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info