Mừng Kính Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Một Thiên Chúa, có Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải để tìm hiểu hay lí luận mà chính là để tin. Chỉ với niềm tin mới có thể biết ít nhiều về Mầu Nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Có thể nói, nếu không tin vào Giáo Huấn của Đức Kitô, ta không biết gì về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Nhờ vào Đức Kitô mà Kitô hữu biết về Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi Ngôi Thiên Chúa thể hiện tình yêu mình cho nhân loại một cách riêng biệt khác nhau. Cũng cần lưu í về từ ngữ 'Thế Gian' trong Phúc Âm thánh Gioan. Trong trường hợp này từ 'Thế Gian' liên quan rất ít đến thế giới, vũ trụ chúng ta đang sống. 'Thế Gian' thánh Gioan nhắc đến trong trường hợp này là những người chân thành tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa.

Chúa Cha yêu mến 'Thế Gian' qua Đức Kitô. Chúa Cha biểu tỏ tình yêu đó bằng cách ban tặng con một mình là Đức Kitô cho 'Thế Gian' để những ai tin vào Ngài sẽ được sự sống muôn đời.

Đức Kitô biểu lộ tình yêu Ngài dành cho 'Thế Gian' bằng cách chết trên thập tự. Đức Kitô, là Đấng tinh tuyền, không hề vướng tội, lại tự nguyện gánh tội trần gian, chết thay cho 'Thế Gian' trên thập tự. Qua sự chết và Phục Sinh vinh hiển của Đức Kitô, Ngài xoá bỏ tội trần gian và chiến thắng thần chết. Bài đọc hai ngày lễ Chúa Thánh Thần, thánh Phaolô xác quyết,

'Không ai có thể nói rằng: 'Đức Giêsu là Chúa', nếu người ấy không ở trong Thần Khí' 1 Cor.12,3b.

Như thế chính Thần Khí tác động, soi sáng, hướng dẫn, giúp Kitô hữu nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa.

Thánh Thần Chúa yêu mến 'Thế Gian' bằng cách tỏ lộ sức mạnh mình qua Bí Tích trong Giáo Hội, đặc biệt là bảy ơn Chúa Thánh Thần, khi Kitô hữu lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Thánh Thần Chúa là tình yêu mà tình yêu thì vô hình, không thể diễn tả bằng hình ảnh rõ ràng, mạch lạc. Vì thế chỉ có thể nhận biết thành quả của tình yêu, qua hành động bác ái, yêu thương, tha thứ, nhẫn nại.

Ngoài Đức Kitô ra, không ai nhìn thấy Chúa Cha. Cũng không ai nhìn thấy Chúa Thánh Thần. Điều không thể chối cãi là nếu không có người thật, sẽ không có tiếng nói vang vọng của người đó. Cùng cách nhìn đó, nếu không có người thật, sẽ không có hình bóng người đó. Sau khi Đức Kitô chịu phép rửa, Ngài lên bờ và có tiếng vang vọng từ trời cao phán bảo,

'Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng về Người' Mt 3,17.

Môn đệ cũng nhìn thấy Chúa Thánh Thần đến trên Đức Kitô dưới hình chim bồ câu. Các ông thấy,

'Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người' Mt 3,16.

Khi môn đệ Đức Kitô trên núi thánh trong dịp Đức Kitô biến hình; các ông không nhìn thấy Chúa Cha, nhưng nghe tiếng Ngài phán ra từ đám mây,

'Đây là Con Ta, Người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người' Lc 9,35.

Hào quang sáng chói Thiên Chúa khiến tông đồ hoảng sợ, không thể nhìn lên, nhưng cúi gầm mặt xuống đất. Điều này cho thấy, con người không được Thiên Chúa tạo dựng để nhìn thẳng vào Đấng Tối Cao. Kitô hữu có thể diện kiến Thiên Chúa sau khi thân thể hư nát của ta được kết hợp với thân thể chí thánh, sáng láng của Đức Kitô, lúc đó Kitô hữu mới có thể diện kiến Thiên Chúa. Hai lần, tiếng Chúa Cha phán bảo 'Hãy vâng nghe Lời Ngài'. Một trong những điều Đức Kitô phán dậy,

'Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy'. Gn. 14,6.

Một trong số môn đệ Đức Kitô là ông Philip. Ông hỏi Ngài,

'Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện' Gn.14,8.

Đức Kitô trả lời Philip,

'Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha'. Gn.14,9.

Như thế Đức Kitô chính là hình ảnh của Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha, như giọt nước chia đôi. Nhìn vào Đức Kitô để nhận biết Chúa Cha.

Ngôi Ba Thiên Chúa là Thánh Thần, thì không thể hình dung chính xác, rõ ràng, mạch lạc, bằng hình ảnh để diễn tả, bởi Thánh Thần xuất hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau. Hình ảnh chim bồ câu, lưỡi lửa, gió, đều là những hình ảnh liên tục thay hình, đổi dạng. Trong ngày lễ Ngũ Tuần Kitô hữu mừng kính tuần qua, bài đọc hai cho biết Thánh Thần đến trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Khi đốt lửa củi, lửa than, chúng ta thấy ánh lửa luôn phập phùng, bùng lên, hạ xuống. Mỗi lần như thế lưỡi lửa lại có một hình, một dạng khác nhau, liên tục thay đổi. Thánh Thần xuất hiện dưới hình lưỡi lửa cho biết Thánh Thần Chúa không bị ràng buộc bởi một hình ảnh nhất định, nhưng xuất hiện dưới muôn hình, vạn dạng. Mọi cử chỉ thánh thiện, đáng yêu, đáng mến, lời nói tốt lành, hành động bác ái, đều tác động bởi Thánh Thần. Ta có thể xác quyết, nếu không có Thánh Thần tác động, con người không có khả năng làm được việc tốt lành.

Giáo huấn Đức Kitô lan tràn khắp mặt đất. Nhiệm vụ của Thánh Thần là hướng dẫn, chỉ bảo Kitô hữu sống chân thành với giáo huấn Đức Kitô và thực hành giáo huấn đó trong cuộc sống.
Chúng ta xin Thánh Thần sưởi ấm cõi lòng chúng ta.

TiengChuong.org

Belief

The Feast of the Holy Trinity is the celebration, of not three gods, but one God in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. This Feast requires neither knowledge nor logic to understand, but love, and love alone leads to having faith in Jesus. Without Jesus, we know nothing about the Trinity. Through Jesus we know the Godhead, three persons of God; and each person of God reveals God's love for the world in different ways. It is worth noting that the word 'The World' in St John's Gospel has little to do with landscapes of our physical world, but rather it includes all people who sincerely love Jesus.

The Father loves 'The World' through Jesus. He made His love visible through Jesus by sending Jesus to us; and through Him; we will be blessed and receive the gift of everlasting life.

Jesus loved 'The World' by making his love visible through the cross. By his cross and resurrection, Jesus permanently removed the stain of sin. He defeated death forever. Our second reading last week revealed,

'No one can say Jesus is Lord unless he is under the influence of the Holy Spirit' Cor. 12,3.

The Holy Spirit loved 'The World' by making himself visible through the sacraments of the Church; especially through the seven gifts of the Spirit. The Spirit is God's love. Love is unseeable. We can detect its goodness, namely, acts of charity, kindness, compassion, and love. They are the goodness of the work of the Spirit.

No one has ever seen the Father; including Jesus' apostles. Without a person; there would be no voice of that person. And again, without a person; there would be no shadow of that person. At Jesus' baptism, the apostles didn't see the Father.

They 'saw the Spirit of God descending like a dove'.

They heard the Father's voice from the cloud, saying,

'This is my Son, the Beloved, listen to him' Mat. 3,17.

When the apostles were up in the mountain on the Feast Of The Transfiguration, they, again, saw not God, but only heard the Father's voice from on high, saying,

'This is my Son, the Chosen One. Listen to Him' Lk. 9,35.

The brightness of God has invaded the apostles' spirit to the point that they were unable to look up, but face down. It tells us, that we, mortals, are not created to view God, the Immortal, face to face, until our physical bodies are being incorporated into the glorious body of the Risen Lord. It is then we can see God. Both times, the Father calls us to listen to Jesus' teaching. One of his teachings is that,

'No one can come to the Father except through me' Jn. 14,6.

Philip, one of Jesus' apostles, requested,

'Lord, let us see the Father and then we shall be satisfied' Jn. 14,8.

Jesus replied,

'To have seen me is to have seen the Father'. Jn. 14,9.

Jesus is telling us, he is the spitting image of the Father.

The third Person of God, the Holy spirit, is much harder to describe in terms of a physical body. Jesus' apostles only saw the 'shapes' of the Spirit. After Jesus' baptism, the apostles saw the Spirit of God descending like a dove upon him.

Last Sunday, we celebrated the Feast Of The Pentecost, the Spirit came upon Jesus' apostles like tongue of fires. When we burn charcoal, its flames are up and down all the time, and each time its shape is not the same, but changes. The Spirit looks like a tongue of fire implying that she is not confined in one form of shape, but rather she is visible in all forms of goodness. Without her, we are unable to do anything worthwhile. Jesus' message spreads throughout the entire world; The Holy Spirit reminds, guides, and directs the hearts of Jesus' followers to spread and live out His message. In that way, God's love is active and alive in our world.