9. Nếu như ơn gọi đến từ ma quỷ thì chúng ta cũng nên phục tùng, giống như chúng ta tiếp thu lời khuyên tốt của kẻ thù vậy.

(Thánh Thomas de Aquino)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info