12. Bàn về việc kết hôn hoặc giữ trinh khiết, thì tôi tớ không có trách nhiệm phục tùng chủ nhân mình, con gái không có trách nhiệm phục tùng cha mẹ mình.

(Thánh Thomas de Aquino)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info