Người chủ ruộng gieo lúa trong ruộng mình. Gieo lúa bằng tay cho biết đây là thửa ruộng nhỏ về diện tích, thuộc về cá nhân, gia đình. Thửa ruộng cũng nằm gần lối đi công cộng. Thửa ruộng nhỏ này có đất tốt, đất xấu, chỗ cỏ dại mọc và chỗ sỏi đá. Đất tốt cho kết quả tốt mùa thu hoạch; trong khi đất xấu đã không được thu hoạch, còn mất công làm cỏ. Đất tốt lại tốt lỏi, không đều, bởi có cây ra hoa quả hàng trăm hạt, cây khác lại có sáu mươi, cây chỉ có ba mươi. Không có giải thích cho việc kết trái, đơm bông khác biệt đến thế. Toàn thể thửa ruộng cần chăm sóc. Chỗ đất xấu cần bón phân, trừ sâu rầy, biến nó thành đất tốt; trong khi đất đã tốt rồi vẫn cần chăm bón làm cho tốt hơn và tốt đều.

Chủ ruộng, chủ vườn, nào cũng biết, đất, dù xấu hay tốt, đều cần được chăm sóc; nếu không năm tới sẽ thất thu. Thiếu chăm sóc đất tốt có thể biến thành đất xấu. Trái lại, đất xấu nếu được chăm sóc cẩn thận sẽ biến cải, tạo đất xấu thành đất tốt. Điều này cho thấy bàn tay, công lao, con người chăm sóc đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ phẩm chất của đất. Tình trạng thửa đất cho biết ít nhiều về mức độ siêng năng chăm sóc của chủ ruộng đất.

Đất cỏ dại mọc là nơi tốn nhiều công, sức hơn cả. Cỏ dại sống mạnh hơn, lan nhanh hơn và mau thích ứng với điều kiện thời tiết. Nếu không nhổ cỏ dại, chậm tiêu diệt chúng, chúng sẽ lan rất nhanh; giết chết hạt giống tốt.
Đất sỏi đá, nếu muốn thay đổi tình trạng đất, trước tiên là thu gom đá lại thành đống, bồi thêm đất tốt, biến đất sỏi đá thành đất tốt. Như thế, khả năng con người có thể biến đất cỏ dại, đất sỏi đá thành đất tốt, cho thu hoạch vào mùa gặt. Đức Kitô dùng hình ảnh đất xấu, đất tốt; từ đó dẫn người nghe nhìn vào tình trạng con tim mỗi người.

Con tim ta được ví như thửa đất. Con tim có lúc rất tốt lành, sốt sắng, sẵn sàng hy sinh phục vụ tha nhân; lúc khác con tim lại sinh hoạt như cỏ dại, chạy theo thú vui, chiều theo xác thịt; lúc khác nữa con tim lại khô như sỏi đá, không hề chạnh lòng thương người cùng khổ, đói khó. Như thế con tim thay đổi từ tốt sang xấu, và ngược lại từ xấu sang tốt. Con tim cũng có thể thay đổi, đang từ vui tươi, năng động, sang buồn nản, khô hạn với chính mình và tha nhân. Tâm tư, tình cảm con người được ví như tình trạng thửa đất. Tâm tư đó thay đổi liên tục, hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Tình trạng con tim thay đổi ảnh hưởng đến cuộc sống tông đồ, cuộc sống đức tin, và ảnh đến đến cuộc đời phục vụ tha nhân, tin theo Đức Kitô.

Lối đi trở thành đường mòn, người qua lại hàng ngày, đất đó bị chai cứng, ngay cả cỏ dại cũng èo ọt, yếu ớt, bởi mục đích của nó là đường đi, không phải nơi trồng trọt. Chọn lựa con đường đi chính là chọn con đường tin theo. Tin theo Đức Kitô, hay tin theo con đường trần gian. Con đường tin theo Đức kitô đòi hỏi hy sinh, cố gắng, phục vụ tha nhân. Kitô hữu đó nhận được bình an nội tâm. Con đường trần gian dẫn đi tìm của cải, vật chất, danh vọng. Con đường đó coi lợi nhuận cá nhân trọng hơn mạng sống, công bằng, chân lí.

Đất sỏi đá, nơi đó có ít đất tốt. Hạt giống không mọc tốt ở nơi vừa thiếu đất tốt vừa thiếu nước. Tương tự như thế, con tim sỏi đá cũng nghèo tình thương với tha nhân, khó khăn với người nghèo khổ; làm ngơ trước tang thương, sầu khổ của người khác. Đá cứng khó thay đổi bởi chất cứng chống đổi thay. Một khi con tim trở thành chai đá, con tim đó không những đã không chấp nhận thay đổi mà còn chống lại thay đổi. Đây là điều đáng sợ nhất. Tuy nhiên con tim tin theo đường lối Chúa lại như người xây nhà trên đá, mưa to, gió lớn không làm sập được bởi nó xây trên nền tảng tình yêu Chúa.

Cỏ dại là thứ cỏ hoang mọc rất mạnh, rất nhanh, lan tràn chắp chốn. Nếu không mau mắn nhổ tận gốc rễ, cỏ dại sẽ giết chết hạt giống tốt. Cỏ dại trong dụ ngôn hôm nay chính là thói hư, tật xấu con người, đam mê xấu, sa đoạ. Nhổ tận gốc rễ thói hư tật xấu cần cố gắng liên tục, chấp nhận đau khổ, kiên trì chống lại chúng, lại cần cộng thêm ơn Chúa mới có thể nhổ tận gốc rể chúng.

Đất, dù tốt hay xấu, tự đất không thể thay đổi mà cần bàn tay con người. Dù đất tốt hay xấu, cũng cần phải chăm sóc, nếu không chăm sóc cẩn thận đất tốt sẽ mất phẩm chất, và đất xấu trở nên tồi tệ hơn. Chăm sóc cẩn thận, đất tốt sẽ tốt hơn, tốt đều hơn; đất xấu sẽ biến thành đất tốt; rất lợi cho nhà nông, cho người trồng trọt.

Từ các loại đất tốt xấu khác nhau, Đức Kitô dẫn người nghe đến nhận thức về tình trạng con tim con người. Con tim tốt lành, con tim sỏi đá, con tim hoang đàng hay con tim chân thành yêu mến Thiên Chúa. Bất cứ con tim bạn đang ở tình trạng nào, con tim đó cũng cần được chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Lơ là trong việc chăm sóc con tim, tật xấu sẽ lọt vào, và thật khó nhổ gốc rễ chúng.
Luôn luôn chăm sóc con tim chính là đường lối Chúa.

TiengChuong.org

Change Of Heart

A sower sows the seed manually, indicating this individual farm is small in size. It is located near a public place, where people walk past daily. This parcel of land is the combination of good soil, rocky ground, and thorny parts. The fertile soil is useful, while the rocky ground and thorny parts are not just useless, but troublesome. They require hard work to convert them into good fertile lands. The fertile land produces uneven results in its harvest time. Some seed gives a hundredfold, other sixty, and again other only thirty. There is no explanation for the end results being uneven. The fertile land needs work too. It needs to be taken good care of, for better results at the next harvest time.

Farmers know the land, but whether it is good or not so good, all land needs to be cared for. Otherwise, good, fertile quality soil can become a poor, futile one.

Thorny weed grows strong in wild conditions; and is invasive. It needs to be uprooted before it kills the seedlings. After weed and stone have been removed, the useless land becomes fertile ground, and that is the great reward for the hard labour. Jesus uses images of the natural world applying them to the conditions of a human heart.

A human heart is like this parcel of land. Its mood changes from good to bad and via versa. A loving heart; when it is neglected, can turn into a heart of stone; while God's love has the power to change a stony heart to be a heart of flesh, a heart of compassion. Jesus talks about the different moods of an individual heart when it comes to receiving God's word: the path, and the rocky, thorny, and fertile soils. Each kind of soil corresponds to a different state of the human heart.

A path is what people walked upon, and that hardened the soil. It is useless for growing, because its purpose is not for growing, but for transporting. The choice is between the path of God and of the world. The path of God leads to goodness, love, and compassion; while the path of the world leads a person to selfish ambition, hunger for power, and wealth accumulation. This leads to a hardening of heart for the poor, and for personal gain before justice.

A rocky ground has little soil, and the hot sun makes the morning dews vanish quickly. It is hard for the seed to take root, and it is too dry to survive. A rocky heart has little love for the poor and the lure of personal benefit gain will deafen the cry of others. Rock is hard and its hardness resists again change. When a person's heart becomes a heart of stone; it is the most feared of all. Like a rock, that heart resists change. However, following the path of God is very much like walking on solid rocky ground. Those who grasp firm on God's word will stand firm in his love.

Thorns are a kind of evasive weed, which is more resilient than seed. If un-uprooted it would soon take over the fertile land. Thorns in this context are bad habits, unloving behaviour which are hard to kill. Uprooting a bad habit requires constant discipline and great effort plus God's grace to make a change.

Soil, whatever kind, can't take care of itself; the fertile soil needs insecticide and fertilizer, and even rest to improve its nourishment and yield a good harvest.

From the different patches of land to different moods of a human's heart, Jesus invites his followers to examine their own hearts to see how their hearts react towards his message. Is it an open heart or one closed to his love? Whatever the conditions of the heart are; neglecting to take care of it means it soon becomes wild.

Always taking good care of one's heart is the way of the Lord.