Tuần trước người gieo giống là một dân làng gieo giống ruộng nhà. Tuần này, chủ gieo giống là một nông trại giầu có, bởi ông có con ăn, đầy tớ, người làm. Tất cả làm việc ban ngày và nghỉ ban đêm. Trong khi đó kẻ thù, chờ đêm tối đến gieo cỏ dại trong ruộng, khi mọi người an nghỉ. Khi cả hai đều lớn, lúc đó gia nhân mới nhận biết cỏ dại mọc chung với lúa. Gia nhân thắc mắc, không phải ông chủ gieo giống lúa tốt sao? Thế thì cỏ dại ở đâu ra. Thay vì mắng phạt gia nhân không làm tròn trách nhiệm coi sóc rộng; ông nhỏ nhẹ nói với họ. Đó là việc làm của kẻ thù. Gia nhân đề nghị nhổ cỏ dại, ông nói với họ, vì cỏ và lúa mọc chung, sát nhau, nên khi nhổ cỏ dại, sẽ thiệt hại cho lúa. Hãy kiên nhẫn chờ, đợi đến mùa gặt ta sai thợ đến thu cỏ dại đốt đi, còn lúa cho vào kho.

Có sự khác biệt rất lớn giữa sáng và tối, giữa ngày và đêm. Ánh sáng trong dụ ngôn này đại diện cho người có tâm hồn trong sáng, ngay thẳng. Bóng tối đóng vai kẻ tâm hồn u tối về cả hành động lẫn tư tưởng. Chủ ruộng là người có lương tâm tốt lành, có tâm hồn ngay thẳng, coi trọng công lí, tình người. Việc làm của ông trong sáng, ngay thẳng, mạch lạc. Trong khi đó kẻ thích bóng tối làm việc cách mờ ám, mù mờ, bí mật, thiếu ngay thẳng, coi thường sự thật. Dựa vào bóng tối che phủ hành động mờ ám.

Không ai rõ khuôn mặt chủ ruộng tốt lành, nhưng có thể hình dung ra ông là người tốt lành, đầy lòng nhân ái. Ông lắng nghe tiếng người làm công cho mình. Ông giải thích điều họ không hiểu. Bởi ông là người tốt, nên công nhân mạnh dạn hỏi ông về phẩm chất hạt giống và nguồn gốc cỏ lùng trong ruộng. Điểm này cho biết ông là người có lòng nhân ái. Gia nhân tình nguyện đi nhổ cỏ lùng. Sợ thiệt hại đến lúa; nhổ cỏ sẽ hại lúa nên đáp: chờ đến mùa gặt hãy tính.

Với người có lòng ngay thẳng, ban ngày là thời gian làm việc. Tối đến là thời gian nghỉ, tịnh dưỡng, bồi bổ sức khoẻ. Về phương diện tâm linh, người có lòng ngay thẳng, tối đến kiểm điểm hành động trong ngày. Dành thời gian dâng lời cảm tạ Chúa cho những gì nhận được trong ngày.

Với người có lòng gian tà, chờ đêm tối đến đi làm hại, cướp của, giết người. Bóng tối đây không phải là vắng bóng mặt trời mà chính là cái u mê, tối tăm trong tâm hồn con người. Bởi hành động mờ tối nên lợi dụng bóng tối làm việc mờ tối, mong che dấu việc làm xấu, lại tránh bị nhận dạng. Về phương diện tâm linh, kẻ gian tà chối bỏ Thiên Chúa, coi thường sự thật, tự mình quyết định thế nào là công bằng, lẽ phải.

Việc làm xấu xa thường dễ nhận ra. Ơn Chúa ban sức mạnh, khôn ngoan giúp quyết tâm chừa cải. Nhận thức cũng có thể bị sai lầm, bởi đôi khi sự việc bề ngoài xem ra có vẻ tốt lành, ngay chính, nhưng đằng sau đó tiềm ẩn điều tai hại, xấu xa. Ai cũng biết bên trong viên thuốc bọc đường là chất đắng.

Đức Kitô nói với môn đệ vào cuối bài dụ ngôn. Chủ ruộng chính là Thiên Chúa. hạt giống là con người. Kẻ thù là ma quỉ. Mùa gặt là tận thế và thợ gặt là thiên thần. Ánh sáng, sự thật, công lí là đường lối Chúa. Tối tăm, u mê, gian tà là đường lối ma quỉ.

Dụ ngôn cho biết hiện tại kẻ tốt, người xấu sống chung. Nhưng có ngày sẽ có phân, chia. Mỗi kẻ đến một nơi. Kẻ tốt sẽ vào cư ngụ trong nhà Chúa; kẻ xấu đi theo con đường gian tà, phục vụ ma qui.
Chúng ta xin ơn bền đỗ trong ánh sáng nhà Chúa.

TiengChuong.org

Light And Darkness

Last week, the sower was a villager, a farmer, who worked on his own. This week the sower is a wealthy landlord. He and his servants work during the day; while at night, his enemy quietly comes to sow weed, darnel, in his field. Noticing of the darnel growing alongside the wheat; the servants query the master about the quality of the seed; and the darnel. Instead of punishing the servants for failing to look after the field at night; the landlord simply replies that it is the work of the enemy. The servants propose the solution, uprooting the darnel. The landlord advises them, that because the wheat and darnel are too well blended; if they uprooted the darnel now; it would cause more harm to the wheat. It is better to wait till the harvest time. At harvest time, it is not the servants gathering the wheat, but the reapers, with clear instructions: the darnel is to be burnt, and the wheat is stored in the barn.

The contrast between day, and night suggests that the landlord is an honest, upright person; who prefers to work in daylight; because his actions are right and just. In contrast, the enemy is dishonest, and who prefers darkness because his action is evil.

Light, openness, and transparency are the ways of the landlord; while darkness, secrecy, and evil intent are the ways of the enemy. We don't know the face of the landlord but can visualize that he is a good and kind person, simply because his servants feel free to talk to him. They openly question him about the quality of the seed and also ask him how the darnel comes about, and also propose the solution to weeding out the darnel. For this reason, I think he is a good landlord who gets on well with his servants.

For a good and honest person, night time is a time for family and resting, relaxation, and recharge energy. S/he is able to do it because her/his mind and heart are clear and bright. At a spiritual level, night time is a time for reflection on how the day has gone, and also a time to give thanks to God for the gifts one has received.

For a dishonest person, night time is a time for carrying out evil activities, stealing, and killing. Dishonest people love to hide their faces, for fear of being exposed to the light. They live in fear. Both their faces and evil acts are being concealed, but not for long because nothing is being covered forever. One day, it will be discovered, and that is also the time of judgement. Darkness in this contact is not just simply the absence of the sun, but rather the darkness of a person's mind and heart. At the spiritual level, darkness is the absence of truth and peace and justice. It is the denial of God's love and mercy. Recognizing of the darnel in our life requires wisdom; otherwise, we can mistake darnel for wheat or evil for goodness. They seem to be good in their appearance, but underneath the sugar coating; there is hidden bitterness.

Jesus tells his disciples at the end of the parable that the landlord is God; the good seed is people. The enemy is evil and the harvest is the end of the world; the reapers are the angels. Light, and goodness are the way of God. Badness, and darkness are the way of evil. The parable tells us that at the present time, both goodness and badness co-exist in the world, but in the end; they don't come to the same end. Each goes to a different end. Goodness is joined to the Eternal Goodness; while badness follows the power of darkness.