Trong nhiều trường hợp, Đức Kitô nói về ngày cánh chung, tận thế. Việc lập đi, lập lại ngày cánh chung cho biết điều này rất quan trọng cho Kitô hữu; vì thế cần đặc biệt quan tâm đến giáo huấn này. Đức Kitô dùng nhiều dụ ngôn, với nhiều hình ảnh khác nhau diễn tả ngày cánh chung. Mục đích là giúp Kitô hữu hình dung ra ngày cánh chung sẽ xảy ra như thế nào. Đức Kitô bắt đầu ba dụ ngôn: kho báu, viên ngọc quí, và mẻ cá, có chung một câu mở đầu:

Nước trời được ví như...

Kho báu dấu trong ruộng, Viên ngọc qúi chôn dấu, và lưới cá dưới biển sâu. Tất cả, mỗi thứ được che dấu khác nhau, nhưng khi tìm kiếm được, chúng vẫn giữ nguyên giá trị. Hạt giống rơi trong ruộng, chìm trong đất, khi điều kiện thuận lợi, sẽ mọc lên. Điều này cho thấy người gieo giống không bao giờ mất hy vọng, nhưng luôn sống trong hy vọng. Kho quí dấu dưới đất. Cỏ dại và đất che khuất, nhưng khi tìm được giá trị kho báu vẫn nguyên vẹn. Viên ngọc quí cất trong tủ của chủ nhưng khi lấy ra nó vẫn tỏa hào quang sáng chói. Cả ba dụ ngôn đều mang lại niềm vui dạt dào cho người tìm được chúng. Cùng cung cách đó, Lời Chúa trở thành sức mạnh, nguồn sống, ban phát niềm vui cho tâm hồn tín hữu thành tâm đón nhận lời Chúa. Lời Chúa thánh hoá đời sống tâm linh, thanh tẩy tâm hồn, thanh bạch giao tế, trong sáng hoá tình cảm xã hội, và ban bình an nội tâm. Dụ ngôn cho biết bóng tối nào cũng có giới hạn; nếu không thì vật cất giấu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy; đối với con người, hành động dã man, tàn ác, thiếu bác ái, nghèo tình thương, trái lương tâm dù che đậy kín mấy cũng có ngày bị phơi ra ánh sáng. Vì thế làm điều ác nhân, thất đức luôn sống trong lo âu, bất an, ngủ không yên. Bởi sợ hành động bị phanh phui. Nếu điều đó không xảy ra đời này thì cũng xảy ra đời sau khi đối diện toà Chúa chí công.

Kho báu và viên ngọc quí dù bị che đậy, dưới bùn, cỏ dại nhưng chúng không bị ảnh hưởng, chúng không mất giá trị, mà thời gian làm tăng giá trị chúng. Giá trị ngọc quí và kho báu dành riêng cho ai nhận biết giá trị của chúng, và chúng vô dụng khi người ta không biết giá trị chúng. Điều này giải thích cho người biết giá trị chúng có đủ thời gian bán những gì đang có để mua ngọc quí. Lời Chúa có giá trị tuyệt vời cho những ai tin theo, yêu mến Đức Kitô và chúng không có giá trị cho người bài bác giáo huấn Ngài.

Che đậy đóng vai bảo vệ. Đất lấp hạt giống tránh bị chim trời, chuột đồng ăn mất. Ngọc quí nhờ cỏ dại che, đất phủ nên trong trường hợp súc vật có dẵm lên nó không bị sứt mẻ, bể vỡ. Lời Chúa bảo vệ, tăng sức mạnh tâm linh cho những ai quí mến lời Chúa.

Dụ ngôn cũng cho biết, kho báu và ngọc quí không phải tìm thấy cách ngẫu nhiên, mà do ra công, bỏ sức tìm kiếm. Khi tìm được, đầu tiên là tính toán để có chúng. Bán những gì đang có để đổi lấy ngọc quý là trao đổi nhiều vật ít giá trị, đổi lấy một vật có giá trị cao hơn gấp bội. Trao đổi là điều phải xảy ra, nếu muốn có vật quí. Như thế hành động tìm kiếm, tìm được, chôn dấu, mua bán đều là những chọn lựa ta làm với mục đích đạt điều mong muốn.

Kho báu hay ngọc quí chính là Đức Kitô. Lời Ngài, giáo huấn Ngài trở thành kho báu, ngọc quí cho Kitô hữu. Lời Chúa bị cất dấu khi Kitô hữu tin Ngài mà không thực hành lời Chúa. Lời đó trở nên kho báu, ngọc quí cho những ai nhận Lời Chúa mà đem ra thực hành. Tin theo Đức Kitô cần loại bỏ thói quen thường ngày. Thay lối sống, cách suy nghĩ; đổi hành động, cách xử thế, giao tiếp. Tất cả những thay đổi này được hiểu như loại bỏ những gì ít giá trị hơn để nhận lấy điều có giá trị cao hơn. Đó là đức tin, đó là lòng mến dành cho Chúa và tha nhân. Kitô hữu đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn, Lời Chúa hoặc là tác động mạnh mẽ trong tâm hồn; hoặc Lời đó ngủ yên, chờ cơ hội thuận tiện để phát triển. Lời Chúa không bao giờ chết.

Dụ ngôn mời gọi ta chọn lựa. Tựa như dụ ngôn mẻ cả: lựa cá tốt cất đi, cá xấu loại ra ngoài. Nếu ta làm công việc chọn lựa đời này. Chọn lựa, vất cỏ đi chung với đau thương, nhưng đau thương có thể chấp nhận được. Nếu từ chối làm công việc loại bỏ đời này, đời sau thánh thần Chúa sẽ làm việc đó thay ta. Kẻ tốt được vào nước Chúa, kẻ xấu bị vất vào chốn tối tăm. Lúc đó đau khổ sẽ vượt ra ngoài sức tưởng.
Chúng ta xin ơn can đảm trong chọn lựa.

TiengChuong.org

Making choices

On several occasions, Jesus talks about the end time. This reiteration implies that eternal life is of utmost importance for those who follow Jesus; and that they should seriously take heed. Using different images to talk about the kingdom, Jesus helps the crowds to visualize the growth of God's kingdom. Jesus began all three short parables, the hidden treasure, the pearls and the dragnet, with the same phrase:

'The kingdom of heaven is like.....'

The treasure is hidden in a field. The great pearls are covered, and the dragnet is deep under the water. All are covered by different materials, but when found, none of them loses its value. When the seeds sow in the field. They stay under the darkness of the soil, but when the conditions are right; the seeds grow. This implies that the sower would never lose hope, but always lives in hope. The treasure is hidden in the field. It stays in the darkness of weed and clay, but when found the treasure maintains its value. The pearls are kept in the owner's cupboard; they hide their brightness. All the parables have brought great joy to those who found them. In the same way, the word of God becomes the source of great joy for those who welcome it. The word purifies their hearts, cleanses their soul, disinfect their actions, changes their behaviour that makes their life shine. The parables conclude that darkness has one single purpose, and that is concealment. Darkness itself has a time limit; otherwise, the treasure and pearls would never be found. For us, darkness associates with bad behaviour. They too have a time limit at the 'harvest time' or the day of reckoning.

The treasure and pearls would never lose their values; rather their value either remain the same; or even increases. Their value is great for those who truly know them; and has less value for those who fail to see it. This explains that those who know their true value have enough time for selling their own things and purchasing them. The word of God has utmost value for those who truly love Jesus and has no value for those who anti his way of life.

Covering takes the role of protection. Soil covers the seeds from being eaten by birds and wild animals. In case of a wild animal accidentally stepping on the pearls, the cover would protect them from being damaged or broken. The word of God protects those who love Jesus.

The parables affirm that the treasure and the pearls are not found by accident, but rather by actively searching for it. And when found; it requires sacrifice to have it. Trading for the treasure is a must. There are actions to make, namely: searching, finding, hiding, selling and purchasing. These actions tell us that sacrifices always lead to something better, greater and more valuable than the sacrifices themselves. It is the actions to make choices, discern, and discard what is more in quantity, but less in value for something less in quantity, but greater quality. Indeed, there is only one: the Treasure. Jesus is the treasure. It is himself and his word. His treasure is hidden for those who are inactive to his word, but is the treasure for those who love him, and actively follow his way.

Following him, one needs to give up one's own way of life to adopt his way of life. His way of life is summed up in one single command: Love God and love our neighbours. When we welcome his word into our hearts. The word is either active or inactive; but never dies.

The parable invites us to make choices: collect the good fish and discard the useless ones. If we do it now, there will be less painful; but if we refuse to do it now; at the end time, God's angels will separate the wicked from the just and the pain would be beyond imagination.

We pray to have the courage to make sacrifices for Jesus.