Hội đồng Giám mục Mễ Tây Cơ, gọi tắt là CEM, gần đây đã trình lên Vatican để xin phê duyệt một loạt các điều chỉnh phụng vụ bản địa cho việc cử hành Thánh lễ cho “các dân tộc nguyên thủy” của đất nước.

Nói chuyện với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, Đức Hồng Y Felipe Arizmendi, người khởi xướng sáng kiến và là một trong những người chịu trách nhiệm thực hiện bài thuyết trình trước Vatican, giải thích rằng các điều chỉnh có mục tiêu “thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa của của các dân tộc bản địa và việc cử hành Thánh Lễ với một số yếu tố của các nền văn hóa này.”

“Vấn đề không phải là tạo ra một nghi thức bản địa mới mà là kết hợp vào phụng vụ những cách thức khác nhau để liên hệ với Thiên Chúa của những dân tộc này và những cách thể hiện điều tương tự như nghi thức Rôma, nhưng ở dạng văn hóa của nó.”

Trước khi các điều chỉnh phụng vụ của người bản địa được Giáo hội Mexico trình lên Tòa thánh, chúng đã được phê duyệt trong hội nghị toàn thể lần thứ 114 của CEM, được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4. Các điều chỉnh đã được chấp thuận bởi 103 trong số 105 giám mục bỏ phiếu.

Đức Hồng Y Arizmendi, giám mục hiệu tòa của Giáo phận San Cristóbal de Las Casas, chỉ ra rằng “lúc đầu, đề xuất này dành cho San Cristóbal de Las Casas, nhưng trong cuộc họp ngày 19 tháng 4, hàng giám mục Mexico đã yêu cầu rằng đề xuất đó dành cho tất cả các dân tộc bản địa của đất nước.”

San Cristóbal de Las Casas là một thị trấn ở bang Chiapas phía nam có khoảng 1,1 triệu người nói ngôn ngữ bản địa, chiếm 27% dân số của bang.

Đức Hồng Y giải thích rằng văn bản lần đầu tiên được gửi đến Ủy ban Giám mục về Chăm sóc Mục vụ Phụng vụ.

“Họ yêu cầu tôi trình bày văn bản và viết nó ra, để trình bày trước Tòa Thánh,” ngài nói. “Cuộc bỏ phiếu ủng hộ diễn ra vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Bây giờ đề xuất đã có ở Rôma, tại Thánh Bộ Phụng Tự, đang chờ sự chấp thuận cuối cùng.” Tài liệu đã được gửi vào tháng Sáu.


Source:Catholic News Agency