46. NGHE THEO MỘT LẦN

Trước đây, có tên nghịch tử, phụ thân nói bên đông nó lại làm bên tây.

Trước khi chết, phụ thân sợ rằng đứa con không đem ông chôn trong đất, nên làm tờ di chúc chỉ rõ ràng:

- “Sau khi cha chết thì con phải đem cha chôn trong hồ nước”.

Nhưng sự đời ai mà biết được, đứa con lại đổi ngược ý nghĩ rằng:

- “Thường ngày mình luôn vi phạm lệnh của cha, hôm nay cha đã chết, nên nghe lời cha một lần vậy”.

Thế là đào một cái hồ đem xác phụ thân mai táng trong hồ nước ấy.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 46:

Khi cha còn sống thì không nghe lời cha, đến khi cha chết muốn vâng lời cha một lần mà cũng không tròn ý của cha, đúng là đứa con tội nghiệp…

Nhưng xét cho cùng thì lỗi tại người cha, bởi vì trước cái chết, con người ta dù là người dưng nước lã, dù cứng đầu cứng cổ đến đâu cũng không thể không mủi lòng rơi lệ, huống chi là con ruột…

“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử." ((Dt 1, 1-2a)

Nhưng trong cuộc sống chúng ta thường không thích nghe tiếng dạy của Thánh Tử, Ngài dạy đông chúng ta làm tây, Ngài dạy yêu thương người như chính mình, nhưng chúng ta lại vì yêu thương mình thái quá mà làm hại tha nhân; Ngài dạy chúng ta phải đem tội lỗi mai táng trong bí tích Giải tội, nhưng chúng ta lại nuôi sống nó bằng những đam mê, kiêu ngạo và ghét ghen…

Chỉ cần nghe và thực hành lời Đức Chúa Giê-su dạy thì chúng ta cũng sẽ được ân sủng ở đời này và sự sống đời đời mai sau…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info