49. TIỆN MỒM ỨNG ĐỐI

Văn Hoàng đã từng ứng đối với học sĩ Giải, nói:

- “Có người viết câu “sắc nản” rất là khó đối”.

Học sĩ Giải lập tức trả lời:

- “Quá dễ”.

Đợi một lúc sau Văn Hoàng không thấy học sĩ Giải viết xuống câu đối, nói:

- “Mặc dù nói rất dễ, sao lại ứng đối chậm quá vậy?”

Giải học sĩ trả lời:

- “Tôi vừa mới đối đó”.

Văn Hoàng mới sực tỉnh ngộ và cười ha ha.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 49:

Người thông minh thì ứng đối giỏi, người bình tĩnh thì luôn giải quyết tình huống cách tốt đẹp. Đem “quá dễ” đối với “quá khó” trong câu nói thông thường thì quả là người thông minh và bình tĩnh.

Cuộc đời là một câu đối đầy ẩn số mà chỉ những ai có tinh thần khiêm tốn của Phúc Âm mới có thể ứng đối được: thánh thiện đối với tội lỗi, khiêm tốn đối với kiêu ngạo, rộng rãi đối với ích kỷ, yêu thương đối với ghen ghét.v.v…

Đức Chúa Giê-su đã dùng đau khổ và sự chết của mình để đối lại với sự dữ đang hoành hành trên thế gian, để nhân loại nhờ ân sủng của Ngài để chiến thắng ma quỷ và những cám dỗ của nó.

Văn Hoàng phải ngẫm nghĩ rất lâu mới hiểu được câu đối của học sĩ Giải, cũng vậy, người Ki-tô hữu phải biết cầu nguyện liên lĩ để hiểu biết mầu nhiệm khổ đau và yêu thương của Đức Chúa Giê-su, để trong cuộc sống họ có đủ sức mạnh để đối đầu với những cám dỗ…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info