3. Không phải bởi vì nhiều lời mà được sự chuẩn nhận, nhưng là vì sự thuần khiết của tâm hồn và nước mắt của thống hối.

(Thánh Benedictus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info