54. LƯU SINH LỘ TẨY

Lưu Sinh bình thường thích ăn to nói lớn để khoe khoang mình.

Có một lần đi đến Vô Tích để viếng mộ bạn hữu là họ Châu, môn khách nhà họ Châu cúi đầu chào và hỏi:

- “Tại sao ngài đến chậm quá vậy?”

Lưu Sinh nói:

- “Hôm qua cùng với trạng nguyên Cố làm câu đối liễn đến nửa đêm, cho nên hôm nay mới đến trể”.

Qua một lúc sau, trạng nguyên họ Cố cũng đến, họ Lưu bèn đi nghe ngóng nơi môn khách và hỏi:

- “Ông đó là ai vậy?”

Môn khách nói với ông ta:

- “Đó là người mà tối hôm qua cùng làm câu đối liễn với ngài đó.”

Họ Lưu không dám hỏi tiếp.

Lại có một hôm Lưu Sinh cùng với đệ tử của Hoa Quang Lục đi dạo chơi ở Huệ San, và vì để bày tỏ mình có tình thâm giao với Hoa Quang Lục, nên ông ta cố ý cầm theo cái quạt có đề thơ của Hoa Quang Lục.

Lúc ấy, Hoa Quang Lục đang dưỡng bệnh ở tăng xá, các đệ tử bèn dẫn Lưu Sinh đến đó, sau khi thấy thì làm lễ ngồi xuống, Lưu Sinh không biết đó là Hoa Quang Lục nên đem cái quạt cho Hoa Quang Lục coi, Hoa Quang Lục nói:

- “Bài thơ này là do Hoa Quang Lục đề, ông làm sao mà xin được vậy?”

Lưu Sinh nói:

- “Tôi và Hoa Quang Lục kết bạn đã hai năm nay rồi, cần gì phải xin xỏ chứ?”

Hoa Quang Lục hỏi:

- “Không nói mò chứ?”

Lưu Sinh nói:

- “Nói mò thì cắt lưỡi tôi đi”.

Các đệ tử nín không được nên cười ầm lên nói:

- “Đây chính là ngài Hoa Quang Lục đấy”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 54:

Người thích khoe khoang thì không những làm hại mình mà còn làm mất tiếng tốt của mình trước mặt mọi người.

Ngày xưa người già thường khoe khoang về của cải ruộng nương cò bay thẳng cánh, cho nên trong việc dựng vợ gã chồng cho con cái cũng phải bày ra cái “môn đăng hộ đối” để làm khổ con cái.

Ngày nay người trẻ thì thích khoe khoang về những thành tích “siêu hạng” của mình:

- Có những bạn trẻ khoe mình tiêu tiền xanh (đôla) như xé giấy trong các nhà hàng hạng sang.

- Có những bạn trẻ khoe khoang thành tích đánh bạc và bao gái của mình.

- Có những bạn trẻ khoe khoang thành tích nhậu nhẹt uống bia hạng cao cấp nơi các nhà hàng cao cấp.

- Có các bạn trẻ khoe khoang mình thấy gái thì như mèo thấy mỡ.

- Có các bạn trẻ khoe khoang mình không cần làm việc vẫn có tiền ăn xài…

Tất cả những khoe khoang đó không ích lợi cho bản thân cũng như cho mọi người, bởi vì đó là những cái khoe khoang làm cho mình trở thành người xa lạ giữa những bạn bè đầu tắt mặt tối vừa học vừa làm việc để phụ giúp cho gai đình, những khoe khoang đó không làm cho mình trở thành thần tượng của người khác nhưng trở thành đối tượng của ma quỷ lợi dụng để trở thành công cụ tội ác của nó.

Các bạn trẻ cố gắng nhớ câu này: “Mất đi hiện tại thì ngày sau sẽ hối hận”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info