57. NHẬN NỬA LỄ

Ngô Sinh mặc dù tuổi đã lớn, nhưng thích xu nịnh kẻ quyền thế. Một hôm đi dự tiệc rượu và ngẫu nhiên nhìn thấy một người mặc áo vải bố giống như người bình dân đang đi sau ông ta vào dự tiệc, Ngô Sinh miễn cưỡng gật đầu chào một cái, thần sắc rất ngạo mạn.

Qua một lúc sau, ông ta nhìn thấy chủ nhà đối đãi với người mặc áo vải bố bình dân ấy rất cung kính nhiệt tình, bèn ngấm ngầm thăm hỏi, có người nói với ông ta đó là đại nhân Trương Bá Khởi, người mà tên tuổi rất lừng lẫy.

Ngô Sinh muốn đi lên phía trên để lấy lòng Trương Bá Khởi, họ Trương cười nói:

- “Vừa mới nhận của ông có nửa lễ, chỉ đợi ông để lấy thêm nửa lễ nữa, cộng lại là đủ bộ và hoàn trả cho ông, vậy là không để ông phải khó nhọc nữa”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 57:

Cuộc sống có những điều nghịch lý nhưng lại hợp lý, nghịch lý là khi người khác nịnh quan lớn mà quan lớn thẳng thắn mĩa mai, bởi vì ít quan lớn nào không thích người khác tâng bốc nịnh nọt mình, đó là hợp lý trong cái nghịch lý vậy.

Thời nay cũng có người lấy làm bực mình vì người hàng xóm nghèo nàn của mình cũng được mời dự tiệc ngồi bên cạnh mình; thời nay cũng có những người chỉ cúi đầu chào kẻ quyền quý giàu sang chứ không thèm đưa tay vẫy chào người bạn nghèo nối khố năm xưa của mình; lại có người thích lấy lòng cấp trên giữa đám đông bá quan văn võ để cho mọi người biết rằng mình quen biết lớn…

Con người ta thích làm vừa lòng người có quyền có thế, cho nên thường phát sinh ra những điều tiêu cực cho việc công cũng như cho cá nhân mình.

Nếu mỗi người Ki-tô hữu biết làm vừa lòng Thiên Chúa bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài, và đem lời Ngài thực hành trong cuộc sống thì bản thân sẽ đổi mới, gia đình sẽ hạnh phúc và người người biết quan tâm đến nhau hơn, bởi vì “vâng lời Thiên Chúa thì hơn vâng lời người ta”(Cv 4, 19)…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info