9. Cùng đi với tà dục của xác thịt, mà mong được những khoái cảm ấy có thể đem lại cho con thoát khỏi sự trừng phạt nặng nề, thì thật là hảo huyền.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info