10. Chỉ có vui vẻ thần linh, vừa ngọt ngào vừa chính đáng là kết quả của hạnh tu đức, là món quà Thiên Chúa thưởng cho người khiết tịnh.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info