11. Đức khiết tịnh là hoa bách hợp trong các nhân đức, nó làm cho con người giống thiên thần.

(Franciscus de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info