12. Đức Chúa Thánh Thần nói với chúng ta: cái bẩn thỉu không sạch đã che đậy toàn bộ khuôn mặt của thế gian.

(Thánh Ioannes Maria Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info