MÙA VỌNG TRÔNG MONG CHÚA

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng bắt đầu một năm phụng vụ mới. Nếu ngày đầu năm được gọi là Tết: Tết Ta, Tết Tây, thì ngày Chúa Nhật đầu năm phụng vụ phải được gọi là Tết Đạo. Thế nên, xin cầu chúc cho nhau vui hưởng ngày Tết Đạo và cả một năm phụng vụ mới tràn đầy niềm vui ơn thánh Chúa, và đời sống đạo được thăng tiến. Mùa Vọng tới, Hội Thánh muốn chúng ta sống tâm tình nào?

1. Trông ngóng. Mùa Vọng mang ý nghĩa gì? Mùa Vọng là mùa trông mong Chúa đến. Chúa đã đến thế giới này rồi. Thế nên bây giờ là lúc Chúa mong mỗi người mở lòng đón Chúa ngự vào tâm hồn mình, cuộc đời mình. Chúng ta có thực sự mong Chúa đến không? Mong là khao khát đợi chờ, là tha thiết được gặp. Thế thì, mỗi ngày chúng ta có mong ngóng đến giờ đọc kinh cầu nguyện, đến giờ đi thờ đi lễ để gặp Chúa không? Chúng ta có mong Chúa như hạn mong mưa, như mong mẹ về chợ không?

2. Trông nom. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ hãy canh thức trông nom nhà cửa cho tốt khi ông chủ đi vắng vì không biết khi nào chủ về. Thế nên, tỉnh thức quan trọng nhất là nhận thức rõ chân lý: Chúa là chủ, còn mỗi người chúng ta chỉ là những đầy tớ được chủ trao cho trông nom chăm sóc ngôi nhà cuộc đời mình, ngôi nhà Hội Thánh và ngôi nhà thế giới này. Bổn phận căn bản của đầy tớ là nhớ lời chủ dặn, làm theo ý chủ, chứ không phải theo ý thích của riêng mình. Thế nên, tỉnh thức là phải canh chừng những trào lưu chủ thuyết xã hội đang đi ngược lại với lời Chúa dạy.

Người con trông nom nhà cửa cẩn thận chu đáo thì sẽ mong mẹ về và vui được mẹ khen thưởng, còn nếu không thì sẽ sợ mẹ về, mẹ phạt. Tương tự như thế, chúng ta hãy trông nom cẩn thận ngôi nhà cuộc đời mình theo Lời Chúa dạy, để Mùa Vọng thực sự là mùa mong Chúa đến trong vui mừng hy vọng. Amen.