Hình ảnh con người Maria được tuyển chọn

Trong đời sống nhiều trường hợp bỗng nhiên nhận được sự việc khác thường vượt qúa sự suy nghĩ tưởng tượng con người. Sự thể này gây ra ngạc nhiên cùng bối rối cho tâm trí.

Trường hợp như thế thiếu nữ Maria thành Nazareth miền quê bên nước Do Thái cách đây hơn hai ngàn năm đã sống trải qua: Bỗng dưng Thiên Thần Gabriel của Thiên Chúa hiện đến báo tin: chị được Thiên Chúa chúc phúc và Ngài muốn chọn chị, tuy còn là một thiếu nữ, làm mẹ hạ sinh Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người! ( Lc 1,26-36).

Trước sự bỡ ngỡ lạ lùng đó Maria đã có phản ứng sợ hãi bối rối:“Việc đó xảy ra thế nào được. Vì tôi không có chồng?”

Thiên Thần Chúa trấn an Maria: Xin chị đừng lo, Thánh Thần Thiên Chúa sẽ làm phép lạ tác dụng để cho Con Thiên Chúa thành người trong cung lòng Chị.

Và Maria đã ưng thuận với chương trình của Thiên Chúa, mặc dù tâm trí Maria không hiểu gì, cùng chỉ muốn nói lời từ chối!

Sự việc lạ lùng bất ngờ xảy đến với Maria như thế nói lên hình ảnh gì của Thiên Chúa với con người?

Đức Giáo Hoàng Pio IX. Ngày 08. Tháng 12. năm 1854 đã công bố tín điều Đức Mẹ Maria ngay từ giây phút đầu tiên thụ thai Con Thiên Chúa trong cung lòng mình đã được Thiên Chúa trao ban ân đức không bị vướng mắc vào tội tổ tông truyền. Thiên Chúa đã gìn giữ cho đời sống Maria đồng trinh vẹn sạch.

Giáo hội mừng ngày lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội hằng năm vào ngày 08. Tháng 12. Mừng lễ và tin vào tín điều. Nhưng xưa nay trong dòng thời gian vẫn luôn có những hòai nghi về sự đồng trinh của Đức Mẹ Maria. Nội dung ngày lễ trọng này không có nghĩa đời sống của Đức Mẹ Maria xảy diễn ra trên cách thức khác thường lạ lùng như truyện thần thoại cổ tích.

Thiếu nữ Maria cũng như bao trẻ em khác trên trần gian được dòng máu người cha - Ông Thánh Gioakim- và do người mẹ -Thánh Anna -thụ thai sinh ra đời, như trong dân gian lưu truyền thuật kể lại. Ngày nay sang hành hương cổ thành Jerusalem nơi lối vào cổng Sư Tử có đền thờ Thánh Anna, bên cạnh có tàn tích hồ Betsaida, nơi ngày xưa Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho một người bị bại liệt đã 38 năm được lành mạnh đứng dậy đi lại được vào ngày Sabat( Ga 5,7-9). Và địa điểm khu lối cổng Sư Tử, theo tương truyền, ngày xưa có nhà của Thánh nữ Anna và Thánh Gioakim, cha mẹ của Đức Mẹ Maria.

Quy trình truyền sinh sự sống Thiên Chúa đã sáng tạo ấn định cho con người cùng mọi giống nòi trong công trình thiên nhiên: sự sống mới nảy sinh do hỗn hợp giữa hai yếu tố mầm sự sống nam và nữ, âm và dương, giống cái và giống đực.

Nền tảng thần học đạo đức ngày lễ mừng Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội dựa trên mối dây liên kết với khởi đầu đời sống của Maria. Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, như đức tin Kitô giáo nói cho biết, không bị cho rơi xuống vào bờ mép vực thẳm của bản tính con người trần gian.

Như thế sự khởi đầu đã diễn xẩy ra thế nào? Và như những người tín hữu Chúa Kitô ở những thế kỷ đầu tiên lúc khởi đầu Giáo Hội, đã nêu ra thắc mắc, phải chăng Con Thiên Chúa phải được sinh ra do người phụ nữ Maria này?

Suy nghĩ thần học đạo đức này đưa đến kết luận: Thiếu nữ Maria ngay từ lúc khởi đầu thụ thai thành hình sự sống trong cung lòng mẹ đã được chọn là Mẹ Con Thiên Chúa sau này, như Thánh Phaolô tông đồ đã có xác tín: “ được tuyển chọn ngay từ trước khi tạo thành vũ trụ” ( Thư Epheso 1,4).

Mừng lễ Đức Mẹ Maria giúp tâm trí hướng lên Thiên Chúa trên trời cao, Đấng Tạo Hóa, cùng đặt niềm hy vọng tin tưởng vào ý muốn của Người cho con đường đời sống con người.

Thiên Thần Gabriel đã chào kính Maria được Thiên Chúa ban ân sủng chúc phúc. Như thế Maria qua đó được sống trong mối tương quan gần bên Thiên Chúa.

Con người loài thụ tạo cũng được Thiên Chúa trao ban mối tương quan giao hảo với Người. Là con người do Thiên Chúa tạo dựng, có gía trị qúy báu. Con người có chỗ đứng trong vũ trụ, trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa.

Đời sống Đức Mẹ Maria, dù trải qua những đọan đường đau khổ sầu bi, nhưng thành công trong vai trò làm Mẹ Con Thiên Chúa. Vì Maria đã để cho Thiên Chúa xây dựng đời sống mình trong niềm tin tưởng hy vọng.