10. Phục tùng cách hoàn mỹ là đức khiêm tốn tạo thành các nhân đức, cũng là kết quả việc kính sợ Thiên Chúa.

(Thánh Benedictus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info