21. MỘT ĐOÀN “KHÁCH TIÊN”

Chúc Chi Sơn, Đường Bá Hổ và Trương Mộng Tấn ở tại Tô Châu đều là những người có hành vi thái độ giống như người khùng.

Một lần nọ, họ đi xuống Vân Thiên giả làm người ăn xin, tay gõ bản tre, hát bài “hoa sen rụng” đi ăn xin, sau đó dùng tiền xin được mua rượu đi vào trong một cái miếu nơi hoang dã và uống quên trời quên đất.

Lại một lần khác, họ lại xé rách quần áo, tay cầm gậy trúc xanh, chen vào vùng Hổ San, hát lên một bài đạo tình hoá duyên của đạo sĩ.

Có một du khách làm thơ rất chậm, Chúc Chi Sơn bèn tiến lên phía trước viết nhanh một bài thơ, nét chữ thanh thoát như mây khói, sau đó đột nhiên bỏ đi, du khách tìm tung tích ông ta nhưng tìm không ra, thế là truyền miệng nói đó là “khách tiên”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 21:

Vì bất mãn cuộc sống mà có người giả điên giả khùng để trêu đời, vì hận đời có quá nhiều bất công nên có những người chữ nghĩa mưu lược đầy mình giả điếc giả câm...

Có người giả điên, có người giả câm giả điếc, lại có người giả “khùng khùng mát mát” nhưng tâm trí thì minh mẫn hiểu rõ nhân tình thế thái hơn những người khác.

Người Ki-tô hữu khác với những người khác ở chỗ họ hiểu được chuyện nhân tình thế thái, họ hiểu được trần gian là bể khổ, là có nhiều bất công và áp bức nhưng họ không giả câm giả điếc, họ không giả khùng giả điên, trái lại họ càng sống cho ra sống để làm chứng cho Phúc Âm của Chúa, là dùng cuộc sống công bằng bác ái và yêu thương của mình để xây dựng một xã hội trần thế tốt đẹp như ý Thiên Chúa muốn.

Người không có đức tin thì thích giả khùng giả điếc để hưởng thụ một mình trong sự giả điên giả khùng của mình.

Người có đức tin thì không thích hưởng thụ một mình, nhưng biết đem cái mình biết mình hiểu ra giúp người, như vậy họ là những sứ giả tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải là “khách tiên” như người ta tưởng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info